autoři článků

JUDr. Helena Doležalová

JUDr. Helena Doležalová

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny