Odborné články

Zelená farma, zelená energie

V Deblíně na Tišnovsku, nedaleko Brna, hospodaří na výměře kolem 30 hektarů rodina Štěrbových na ekologicky vedené a typicky rodinné farmě. Předmětem jejich podnikání je produkce bioproduktů, léčivých rostlin a potravin bez používání chemických přípravků a průmyslových hnojiv a rovněž podle zásad ekologického zemědělství chovaný dobytek, především dojnice. Z jejich mléka vyrábějí na farmě i tvaroh a sýry v „bio“ kvalitě. Své produkty dodávají pod vlastní značkou i do supermarketů.

Právě se zpracováním mléka souvisel nárůst potřeby energie, především teplé vody na farmě, která tvoří spolu s obytným stavením, chlévy a provozem balení a expedice bioproduktů a sýrárnou kompaktní celek. Když dosavadní přípojka pro potřebu ohřevu vody v klasických elektrických bojlerech nestačila, nabídli energetici řešení: farma si „za své“, konkrétně za 250 – 300 tisíc Kč, pořídí a postaví silnější transformátor a posílí přípojku na farmu.

Foto 1: Tradiční ceremoniál na ekofarmě Štěrbových v Deblíně

Místo transformátoru kogenerační jednotka

Navržené rutinní řešení bylo pro energetiky nejvýhodnější možností, jinou snad ani nemají ve své nabídce. Chceš více našeho zboží, tedy elektřiny? Postav si nový transformátor! Štěrbovi však přišli s jinou možností, jíž mnohem levněji pořídili nejen teplou vodu, ale i teplo potřebné pro sušení léčivých rostlin a nakonec částečně „otočili“ i tok elektřiny, která nyní může po jistou část dne i roku proudit z farmy do veřejné sítě. S nápadem přišel inženýr Marek Štěrba, syn farmáře Jana Štěrby. Absolvent Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a také jeho žena Šárka, rovněž absolventka této školy, byli již během studia aktivní v ekologické organizaci Veronica a tak není třeba příliš velkého pátrání po původu myšlenky nainstalovat na farmě vlastní kogenerační jednotku, jejíž „odpadní“ teplo bude výhodně využito k vytápění obydlí i v provozu farmy. Potřeby farmy se pro toto zařízení staly stěžejním odbytištěm tepla.

Foto 2: Kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 22 kW

Právě celoroční využití tepla bývá u kogeneračních jednotek problémem – a klíčem k jejich celoročnímu ekonomickému provozu. Instalaci zařízení podpořila i Nadace Partnerství jako příklad účelné a promyšlené energetické alternativy v zemědělském provozu. Kogenerační jednotka TEDOM s motorem Favorit upraveným na zemní plyn pohání generátor elektrického proudu s výkonem 22 kW. Teplo není při provozu motoru pouštěno „pánu bohu do oken“, jak je tomu při běžném provozu osobního auta, ale je využito pro ohřev teplé užitkové vody pro faremní provozy, pro vytápění objektů v zimních měsících a v létě zase pro horkovzdušné sušení léčivých bylin a také bylin, která farma pěstuje pro výrobce biočajů.

Ocenění do správných rukou

Ekofarmě Štěrbových se začátkem léta dostalo významného ocenění – stala se ekofarmou roku 2005. Materiální podoba tohoto ocenění má podobu keramické nádoby, naplněné zbrusu novými „zlaťáky“ – novotou zářícími desetikorunami. Pan Jan Štěrba se stal ekofarmářem za minulý rok – a při rozhodování hrála svou váhu i skutečnost, že farma provozuje popsanou kogenerační jednotku jako ekologický zdroj energie, lépe využívající vstupní médium – zemní plyn – jak k produkci elektrické energie, tak i k ohřevu vody.

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce redakce časopisu Alternativní energie a CZ Biom.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Kompostovanie v EÚ IV. - Kompostáreň OFFSHOOTS
Kněžice – model lokální energetické soběstačnosti

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 7.11.2006
Poslední změna: 6.11.2006
Počet shlédnutí: 9665

Citace tohoto článku:
KOČ, Břetislav: Zelená farma, zelená energie. Biom.cz [online]. 2006-11-07 [cit. 2024-07-18]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zelena-farma-zelena-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto