Odborné články

Ceny pelet ve druhé polovině roku 2013

Ceny dřevěných pelet pro konečné spotřebitele se v třetím čtvrtletí roku 2013 pohybovaly mírně přes 6 Kč za kilogram. V této ceně je již započítána doprava i daně. Cena pelet na domácím trhu je svázána s trhy ve střední Evropě, především rakouský a německý trh ten český ovlivňují. A cena českých dřevěných pelet se v poslední době ustálila, je podobná jako v Rakousku nebo někdy i o něco nižší. Podstatně vyšší ceny mají naopak v Německu, Itálii nebo ve Švýcarsku.

K tématu, zda jsou ceny dřevěných pelet na nízké nebo vysoké hranici, se před časem vyjádřil pro magazín Pelletshome předseda Evropského peletového koncilu Christian Rakos. O výběr nejzajímavějších částí a doplnění o aktuality jsme požádali předsedu Klastru Česká peleta Vladimíra Stupavského.

Obr. 1: Lis na výrobu pelet

Jsou v současné době dřevěné pelety levné nebo drahé?

Myslím, že jsou levné. Stále nabízejí jedny z nejnižších nákladů na vytápění ve srovnání s jinými zdroji energie. Při používání pelet ušetříte v Rakousku asi 45 % nákladů za palivo oproti topnému oleji a asi 40 % oproti zemnímu plynu. Je samozřejmé, že pelety jsou dnes dražší než před deseti lety. Je to přibližně o tolik, jak se zvýšila inflace. Loni se cena pelet zvýšila asi o 8 % nad růst inflace, proto také chápu, proč si někteří spotřebitelé stěžují. Pokud se však na to podíváme dlouhodobě, zhruba při zdražování pelet platí kopírování inflační křivky.

V České republice je také možné přirovnat vývoj cen dřevěných pelet s inflací. Rozdíl v cenách za energie je ovšem menší, stále však pro pelety příznivý.

Ale proč ceny pelet rostou?

Musíme se podívat na původ suroviny a říci, že nejen český, ale i evropský dřevozpracující průmysl je v současné době v útlumu a v důsledku hospodářské krize se vyrábí a prodává jen málo. Proto na pilách poklesl i objem produkovaných pilin a jejich cena se zvyšuje. K tomu je nutné samozřejmě přidat zvyšování cen pohonných hmot a z toho vyplývá i zvýšení ceny dřevních pelet.

Obr. 2: Ceny paliv z biomasy

Není také problém v tom, že obchodníci s peletami si drží i přes rostoucí ceny pelet stále vysoké marže?

To určitě popírám. Obchodníci nyní mají daleko nižší marže, než jsou v podobném podnikání běžné. A velmi nízké marže jsou nepříznivé pro každé odvětví. Nelze pak uspokojivě rozšiřovat trh ani dále rozvíjet firmy, na kterých toto odvětví stojí.

Také jsem slyšel názory od spotřebitelů, že za zdražení pelet mohou obchodníci, proto jsou ceny tak vysoké. To určitě není pravda, na prodeji pelet se momentálně nedá vydělal „majlant“. Znovu opakuji, vyšší cenu pelet máme v důsledku vysokých cen komodit.

Obr. 3: Výroba pelet je plně automatizována

Jaké vidíte z pohledu peletového průmyslu řešení?

Domnívám se, že se výrobci ani uživatelé nemusí bát nějakého cenového kolapsu komodit v Evropě. Důvodem je to, že mnoho velkých výrobců pelet, kteří dosud dodávány pouze průmyslové pelety nebo pelety nižší jakosti, nyní procházejí ENplus certifikací. Objem kvalitních ENplus pelet se skokově rozrůstá, posiluje konkurence, snižuje a stabilizuje se cena. Výroba ENplus pelet se zavádí i v dalších oblastech, kde je dostatek suroviny. Je to v pobaltských státech nebo v západním Rusku, ale také na jihovýchodě USA. Věřím proto, že se cena stabilizuje zhruba na současné úrovni.

V České republice se vyrábí pod vysokou kvalitou ENplus asi 3/4 dřevěných pelet, všechny velké peletárny již tuto certifikaci získali a úspěšně se hlásí i menší výrobci s kapacitou výroby okolo 5 tis. tun pelet ročně.

Jak je to s udržitelností, ta se nyní často v energetice probírá?

U pelet můžeme do této diskuse s klidným svědomím vstoupit. Jedná se hlavně o regionální produkt, který má být vyroben a spotřebován v rámci dané lokality. Certifikované pelety jsou vyráběny z odpadní suroviny – pilin, které pocházejí z lesů z udržitelného lesního hospodářství.

Další otázkou je přeprava. A zajímají nás především dlouhé destinace. Velice nízká spotřeba energie pro dopravu pelet v lodích a ve vlacích je tou cestou, která je udržitelná a která se také pro tuto dopravu používá.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stabilita oboru výroby a využití dřevěných paliv
Dřevěné pelety mají další plus. Certifikát ENplus ručí za jejich kvalitu, trhu to prospěje
První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově
Historie dřevních pelet v zalesněném a úspěšném Rakousku
V čem se liší automatické kotle na tuhá paliva od těch běžných? Třetinová úspora nákladů je jen jeden rozdíl!

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 21.10.2013
Poslední změna: 13.10.2013
Počet shlédnutí: 12244

Citace tohoto článku:
, Klastr Česká peleta: Ceny pelet ve druhé polovině roku 2013. Biom.cz [online]. 2013-10-21 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/ceny-pelet-ve-druhe-polovine-roku-2013>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
04 Feb 2014 20:16
- letní cena
05 Feb 2014 12:45 autor
- letní cena
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto