Odborné články

Čeští výrobci: Ministerstvo by mělo okamžitě rozšířit svůj program v Moravskoslezském kraji o kotle na biomasu

Podpořit ze státního rozpočtu pouze skutečně ekologické technologie, kotle 4. třídy, navrhují členové Klastru Česká peleta. Znamená to žádost okamžitého rozšíření dotačního programu, který má podpořit výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji, o automatické kotle na biomasu. Kdo by chtěl přestat s uhlím a začít spalovat biomasu v kotli pro tyto účely vyrobeném a tedy i s nižší produkcí škodlivých emisí, totiž zatím na dotaci nemá nárok. Právě dřevěné brikety a pelety si přitom občané jako palivo volí čím dál častěji. Výhody a nevýhody různých variant ekologického vytápění si budou moci přímo v Ostravě porovnat návštěvníci výstavy Infotherma od 16. do 19. ledna na výstavišti Černá louka.

250 dní v roce se v Moravskoslezském kraji překračují povolené limity koncentrace pevných částic v ovzduší. Ministerstvo životního prostředí přesto ve svém dotačním programu nepodpořilo ty nejekologičtější způsoby vytápění – naopak je konkurenčně znevýhodnilo. Zelenou dalo spalování hnědého uhlí v automatických kotlích.

Podle Petra Cankaře z firmy ATMOS se úředníci MŽP mylně domnívají, že lidé na Ostravsku topí uhlím, protože ho mají tak rádi. „Uhelný prach v domě a nutnost likvidovat velké množství popela se nelíbí nikomu. Navíc je realitou, že kvalita nabízeného uhlí klesá. Bez nových dolů to ani jiné být nemůže. Je tedy třeba jim nabídnout i jinou příležitost, popsal své pochyby o uhlí jako jediné alternativě pro Moravskoslezský kraj Cankař. Pikantní je to, že drtivá většina českých výrobců automatických kotlů má zařízení standardně certifikované a stavěné na hnědé uhlí, které se na Ostravsko dováží ze severních Čech přes celou republiku! Na černé uhlí, většinou z Polska, jsou stavěny zejména polské kotle, které neumějí pořádně spalovat hnědé uhlí. Přitom právě na rozmezí moravskoslezského Paskova a Staříče se mohou pochlubit vůbec největší a nejmodernější peletárnou v České republice díky investici společnosti Mayr-Melnhof. „Považuji za velkou újmu pro ovzduší v kraji, že se objem zde vyprodukovaných pelet skoro celý exportuje. V zemích jako Německo či Rakousko je vytápění biomasou dlouhodobě strategicky podporováno jak státem, tak i místními samosprávami. U nás dlouhodobá podpora chybí anebo se vydává úplně jiným směrem. Logika biomasy je již od pradávna právě v jejím lokálním využití,“ komentuje situaci prodejce pelet společnosti Mayr-Melnhof Pellets Paskov Hynek Mandula.

Rozhodnutí ministerstva životního prostředí kritizuje také jeho bývalý šéf Miloš Kužvart. „Z mého pohledu jde o vítězství lobby. Pokud by měla být důvodem k podpoře nevhodných technologií tradice, tak i nadále – dle této logiky – je používáno v naší zemi například DDT. Věřím, že ministr rozhodnutí přehodnotí,“ vyjádřil se Kužvart, který je jednatelem certifikační a inspekční společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. Její laboratoře a zkušebny se sídlem v Brně patří mezi výzkumné instituce, patřící ke Klastru Česká peleta.

Řešením, které by Česko zařadilo mezi vyspělé státy Západní Evropy, je zacílit dotační programy MŽP na kotle 4. třídy ČSN EN 303-5. „Tyto kotle využívají ty nejvyspělejší technologie a splňují přísnější parametry, co se týče ekologie,“ vysvětlil Marek Řebíček z firmy CDP. Od loňského roku jsou v rámci prioritní osy 2 Operačního programu životního prostředí skutečně podporovány dotacemi právě takové kotle. „Tyto nízkoemisní spalovací zdroje mohou být jak automatické kotle certifikované pouze ke spalování uhlí, tak jen pro spalování dřevních pelet,“ dodal Leopold Benda z firmy BENEKOV, podle kterého je možné při vysokých nárocích na ekologičnost úspěšně v automatických kotlích spalovat jak uhlí, tak pelety.

„Ministr Chalupa by měl vysvětlit, proč ministerstvo svůj dotační program nezacílilo na kotle 4. třídy, ačkoli je tato podmínka součástí jeho prioritní osy a navíc ji podporovala i odborná veřejnost v Moravskoslezském kraji. Proč namísto toho dalo přednost podpoře všech automatických kotlů na uhlí a kotle certifikované pouze na biomasu úplně vyřadilo?“ táže se předseda klastru Vladimír Stupavský. Členové klastru shodně požadují, aby byl dotační program rozšířen o kotle na biomasu a přestal je znevýhodňovat na domácím trhu.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Miroslav Novák klastru v Mladé frontě oponoval, že tyto kotle není možné do programu zahrnout, protože jsou podporovány v programu Zelená úsporám. „Pokud program Zelená úsporám běží, není jistě pro ministerstvo problém, aby skrze něj zpřístupnilo polovinu peněz původně slíbených na spalování uhlí na kotle spalující obnovitelné zdroje,“ vyzval ministerstvo Petr Cankař. 

Výstava Infotherma, která v Ostravě začne v pondělí 16. ledna, představí na stánku Klastru Česká peleta dřevo, brikety a pelety obyvatelům Moravskoslezského kraje. Jeho chloubou budou právě i automatické kotle na pelety, které čeští výrobci úspěšně exportují do celého světa. Protože cena dřevních pelet je oproti jiným způsobům vytápění dlouhodobě velice výhodná a díky moderním kotlům poskytují komfort srovnatelný s topením na plyn či elektřinu, mnozí z nich se možná rozhodnou s nimi začít topit. Je to jeden z mála kroků, kterými mohou sami přispět ke zlepšení kvality svého ovzduší. Od státu by měli dostat minimálně stejnou podporu jako ti, kteří budou nadále vytápět uhlím.

Plná vyjádření členů Klastru Česká peleta

RNDr. Miloš Kužvart, TÜV NORD Czech, s.r.o.

Z mého pohledu jde o vítězství lobby, podporující spalování uhlí nad rozumným přístupem, kterým je využívání ekologičtějších zdrojů energií, jako je např. spalování pelet.  Že se tak z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí má dít právě v regionu, kde v průměru 250 dnů v roce překračují koncentrace pevných částic v ovzduší povolený limit, je nepochopitelné. Pokud i v jiných věcech by měla být důvodem k podpoře nevhodných technologií tradice, tak i nadále – dle této logiky - je používáno v naší zemi např. DDT.

Z praxe společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o., jejíž akreditované laboratoře se zabývají např. analýzami pelet, víme, že cestou ekologických (většinou obnovitelných) zdrojů energií se vydávají všechny vyspělé ekonomiky. Zde jsme zvolili specifickou českou cestu, která vede zpět. V době potřebných finančních úspor utracení 20 milionů korun v první fázi tohoto pochybného programu na podporu spalování uhlí je dvojnásob škodlivé. Tyto prostředky budou logicky chybět jinde – např. právě na zlepšení stavu ovzduší v tomto regionu. Věřím, že ministr životního prostředí toto své rozhodnutí přehodnotí.

Marek Řebíček, CDP.cz, s.r.o.

Myslím, že podstata sporu s ministerstvem je v tom, že dotace by měli získat i zákazníci kupující si kotel čistě na dřevěné pelety a nestálo by to za zbytečné emoce. Co se týče ochrany ovzduší, jsem v tom poměrně rezolutní. Chtěl bych, abychom se přiblížili zemím jako Německo či Rakousko. Proto bych navrhoval podpořit pouze technologie, které splňují parametry ještě přísnější, 4. třídy. Tyto kotle využívají ty nejvyspělejší technologie a splňují přísnější parametry, co se týče ekologie. To by byla podmínka srovnatelná s Německem a podporovány by tak byly skutečně jen nejšpičkovější technologie.

Navíc věřím, že i když to tak na první pohled nevypadá, ve skutečnosti i současný přešlap ministerstva může představovat dlouhodobě příležitost pro výrobce dřevních pelet. Odhaduji, že cca 20 % zákazníků, kteří si kupovali v posledních 10 letech kotle na uhlí, v nich dnes spalují dřevní pelety. Do budoucna se může stát, že cena uhlí bude výrazně méně odlišná od ceny pelet než je dnes. V té chvíli můžou hromadně zákazníci přejít z uhlí na dřevní pelety. Je tedy společným zájmem i výrobců pelet i výrobců kotlů na uhlí, aby se podporovaly automatické kotle všeobecně a aby bylo zabráněno prodeji klasických odhořívacích kotlů.

Ing. Leopold Benda, BENEKOVtherm, s.r.o.

Program přinese zvýšený zájem o spalování dřevních pelet, protože většina českých automatických kotlů na uhlí umí kvalitně spalovat i dřevní pelety a řada zákazníků to využije. Důležité je, že z trhu budou odstraněny zastaralé typy kotlů na uhlí s ručním přikládáním, ve kterých nikdy pelety spalovány nejsou. Program dotací v Moravskoslezském kraji podpoří spalování dřevních pelet, protože umožní z trhu odstranit staré kotle s ručním přikládáním a nahradit je novými univerzálními automaty na uhlí a dřevní pelety. Program ale vylučuje z trhu některé výrobce, kteří se specializují pouze na spalování dřevních pelet a uhlí kvalitně spalovat neumí.

Dotační podpora automatických kotlů na uhlí není v ČR novinkou, od roku 2011 je v rámci prioritní osy 2, OPŽP, možno dotacemi podpořit tzv. „nízko-emisní spalovací zdroje“ což mohou být jak automaty certifikované pouze ke spalování uhlí, tak certifikované pouze pro spalování dřevních pelet. Dotované kotle musí splňovat parametry srovnatelné se 4. třídou ČSN EN 303-5. Odborná veřejnost v Moravskoslezském kraji podporovala, aby dotované kotle na uhlí splňovaly parametry této 4. třídy.

Mnohem větší význam pro rozvoj spalování dřevních pelet by mělo schválení novely Zákona o ochraně ovzduší. Pokud bude schválena ve stávajícím znění, stoupne prodej automatických kotlů na dřevní pelety o tisíce jednotek ročně.

Ing. Petr Cankař, Atmos

Dotace je poskytována především na kotle spalující jako předepsané palivo: Hnědé uhlí – ořech 2. Podívejme se na požadavky, které klade na jeho kvalitu jeden z předních výrobců.

Zrnitost

[mm]

10 - 25

Teplota tání popela

[°C]

min. 1500

Obsah bitumenů

[%]

max. 3,5

Obsah vody

[%]

max. 20

Obsah popele

[%]

max. 12

Výhřevnost

[MJ.kg-1]

min. 17

Obsah síry

[%]

max. 0,9

Měrná sirnatost

[g/MJ]

max. 0,5

Obsah prachu

[%]

max. 10

Na první pohled nás zarazí maximální obsah popela 12%, maximální obsah síry 0,9% a maximální obsah prachu 10%. Pochybuji, že toto uhlí naleznete u více jak 50 % dodavatelů uhlí skladem (uhelné sklady). Kde je tedy požadavek dodržování předepsaného paliva, kde je ta ekologie? Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle. V kotlích s automatickým podáváním paliva a ve zplyňovacích kotlích na uhlí je možné spalovat uhlí s excelentními výsledky, ale kvalita paliva může vše zhatit. Další věcí, kterou se nikdo nezabývá, je vlhkost paliva. Každý, kdo někdy kupoval uhlí, ví, že v uhelných skladech se uhlí často kropí nebo nechává na dešti. Vlhké palivo není jen riziko pro vznik požáru, ale především palivo s malou výhřevností a špatnou kvalitou spalováním. Také chci otevřeně říci, že mokré dřevo je stejně špatným palivem jako mokré uhlí, to ekologii také nepomůže.

Co ke spalování uhlí dodat: žádný automatický kotel ani kotel s ručním přikládáním nemůže zvládnout nekvalitní palivo. Tím nechci říct, že uhlí je vždy nekvalitní palivo, ale díky tomu, že nejsou otvírána nová těžební místa na těžbu uhlí, jeho kvalita klesá. V sezóně je tohoto paliva nedostatek, a proto uhelné společnosti přistupují k tomu, že melou ořech 1 na ořech 2, aby mohli uspokojit zájemce.

Navíc, pokud program Zelená úsporám běží, není jistě pro MŽP problém, aby uvolnilo polovinu peněz původně slíbených Moravskoslezskému kraji na zdroje spalující uhlí, a dalo tyto peníze do programu Zelená úsporám s omezenou působností pro Moravskoslezský kraj na kotle spalující obnovitelné zdroje.

Ing. Hynek Mandula, Mayr-Melnhof Pellets Paskov s.r.o.

Považuji za velkou újmu pro ovzduší v kraji, že se objem zde vyprodukovaných pelet skoro celý exportuje. V zemích jako Německo či Rakousko je vytápění biomasou dlouhodobě strategicky podporováno jak státem, tak i místními samosprávami. U nás dlouhodobá podpora chybí anebo se vydává úplně jiným směrem. Logika biomasy je již od pradávna právě v jejím lokálním využití, ale bez určité podpory veřejné správy to bohužel nepůjde.

 

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Křišťálové komíny za Projekty desetiletí získaly Praha, Třebíč a Děčín
Ceny dřevěných pelet se drží nízko. Kdo je nakoupí před topnou sezonou, ušetří další tisíce

Předchozí / následující díl(y):

Nová politika MŽP pro zlepšení vzduchu na Ostravsku? Zvýhodnit uhlí na úkor ekologičtějších způsobů vytápění!

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 12.1.2012
Poslední změna: 12.1.2012
Počet shlédnutí: 3907

Citace tohoto článku:
, Klastr Česká peleta: Čeští výrobci: Ministerstvo by mělo okamžitě rozšířit svůj program v Moravskoslezském kraji o kotle na biomasu. Biom.cz [online]. 2012-01-12 [cit. 2024-04-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/cesti-vyrobci-ministerstvo-by-melo-okamzite-rozsirit-svuj-program-v-moravskoslezskem-kraji-o-kotle-na-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto