Odborné články

Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice

Bioplynová stanice je komplex technologie a stavby s nemalými náklady jak na samotnou investici, tak i provoz zařízení. Ekonomika provozu je závislá na ročním průběhu a každý výpadek provozu způsobuje zhoršení výsledků. Celé zařízení je tím pádem v neustálém provozu. Nejvíce zatíženou částí bioplynové stanice (BPS) je kogenerační jednotka, která až na několik dní pracuje celý rok, s výpadky jen v podobě servisu nebo poruch. Během odstávky nejde jen o to, že nedochází k výrobě elektřiny a tedy vznikají ztráty v tržbách za její provoz. Současně dochází k přerušení dodávek tepla. Přitom však dál probíhá proces rozkladu organické hmoty. Přerušení provozu tedy způsobuje hned několik nepříjemností, které se v konečném důsledku projeví jako citelné ztráty.

Obranou proti neplánovaným odstávkám je kvalitní údržba a servis. I přes veškerou snahu a kázeň jde však jen o techniku, a ta prostě může selhat stejně jako lidský faktor. Jak se s tímto rizikem vypořádat? Jedním z řešení je pojištění. Náročnost a také intenzita provozu BPS způsobují, že občasné neplánované výpadky prostě nastanou. Pojišťovací domy vyhodnocují pojištění bioplynových stanic jako nerentabilní a pojistné smlouvy vypovídají či odmítají prodlužovat. Své o tom ví paní Hrdličková ze společnosti Měcholupská zemědělská a.s., která řešila odmítnutí prodloužení smlouvy pro jimi provozovanou BPS o výkonu 1,2 MW. Vše to bylo v době, kdy se konečné a přesné detaily pojištění teprve formovaly a kvůli omezení doby bez pojištění se hledala ta nejlepší řešení.

Jak se vůbec přihodilo, že jste se dostali do stavu odmítnutí prodloužení pojistné smlouvy pro vaši bioplynovou stanici?

Pojistnou smlouvu jsme měli uzavřenou na dobu neurčitou, jak bývá u pojistných smluv zvykem s tím, že pokud ani jedna ze stran nepodá výpověď, smlouva se automaticky každý rok prodlužuje.

Naši BPS jsme spustili na konci roku 2012. V letech 2013 a 2014 jsme měli jednu resp. dvě drobné škodné události a plnění pojišťovny představovalo cca 19 % resp. 38 % ze zaplaceného pojistného.

V roce 2015 jsme měli 5 škodných událostí, nárokované pojistné plnění převýšilo zaplacené pojistné, a proto pojišťovna pojistku zdražila. V dalším roce, 2016, nám pojišťovna vyplatila pouze necelých 20 tisíc Kč na jedné poruše.

V roce 2017 se sešlo opět více pojistných událostí najednou, opět by došlo vyplaceným plněním k převýšení zaplaceného pojistného, a to byl očividně pro pojišťovnu důvod k ukončení smlouvy.

V době ukončení naší smlouvy pojišťovnou jsme věděli od některých kolegů z jiných firem, že pojišťovny jim smlouvy vypovídají. Také jsme věděli, že zůstalo málo pojišťoven, které vůbec mají zájem BPS v Čechách pojistit.

Oslovili jsme několik pojišťoven a v prvním kole jsme obdrželi pouze jednu jedinou nabídku. Za srovnatelná pojistná krytí byla cena o 75 % vyšší, než naše původní pojistka.

V té době jsme kontaktovali CZ Biom, jehož jsme členem, to byl přelom října a listopadu 2017. Ten právě dokončoval spouštění projektu „hromadného“ pojištění bioplynek pod správou Renomie.

Ve spolupráci s Renomií se nám povedlo sjednat pojištění BPS s datem od 16. listopadu 2017 tak, jak jsme potřebovali. Cena pojistky je o 35 % vyšší než pojistka původní.

Jakou jste měli výpovědní lhůtu? Jinými slovy, kolik jste měli času na zajištění nové pojistné smlouvy?

Dne 20. září 2017 nám přišel dopis od pojišťovny s oznámením, že k 16. listopadu 2017 zaniká pojistná smlouva. Pojišťovna nesdělila žádný důvod ani další informace.

Co bylo třeba pro uzavření nové pojistky udělat a připravit?

Před uzavřením pojistné smlouvy bylo potřeba vyplnit dotazník pojišťovny s technickými údaji BPS a škodným průběhem v minulých letech. Poté proběhla riziková prohlídka s člověkem z pojišťovny přímo na BPS.

Jak hodnotíte spolupráci s CZ Biom a společností Renomia?

Spolupráce byla velice dobrá. Měli jsme omezený čas na uzavření nové pojistky a jednání ze strany CZ Biom i Renomie bylo velice svižné a flexibilní.  

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nový způsob řešení pojištění bioplynových stanic
MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice
Co ukázalo Energo 2015
Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch
100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 5.12.2018
Poslední změna: 4.12.2018
Počet shlédnutí: 4179

Citace tohoto článku:
MORAVEC, Adam: Rozhovor o zkušenostech s pojištěním bioplynové stanice. Biom.cz [online]. 2018-12-05 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/rozhovor-o-zkusenostech-s-pojistenim-bioplynove-stanice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto