Odborné články

Finské společnosti Valmet a Fortum budou spolupracovat na výrobě bio motorových paliv se švédskou rafinerií Preem

Finská společnost zaměřená na energetické a lesnické průmyslové technologie Valmet spolu s významnou energetickou firmou Fortum pracují na vývoji technologie výroby pokročilých paliv s vysokým podílem lignocelulózy pro využití v dopravě a vysoce hodnotných biokapalin. Konsorcium obou společností souhlasilo, že se tak připojí k výzkumu švédské rafinerie Preem, jejíž účast a know-how je pro obsažení celého hodnotového řetězce výroby zásadní.

Podle Valmetu je tato technologie jedním z nejvíce konkurenceschopných a efektivních způsobů výroby pokročilých lignocelulózových biopaliv, které mohou přispět k dosažení cíle EU snižovat emise skleníkových plynů.

Projekt přirozeně navázal na předchozí biopalivový projekt s Finským Technickým Výzkumným Centrem VTT, který přispěl ke komercionalizaci integrované technologie pyrolýzy v produkci udržitelných biopaliv, které tak nahrazují topné oleje využívané v průmyslu. Jedním z příkladů je stanice společnosti Fortum s kombinovanou výrobou KVET v Joensuu, ve Finsku.

Na základě dobrých výsledků projektu se společnosti přesunuly k velkoplošnému testování. Preem, kteří jsou odborníky na rafinérské technologie, posilují a výrazně rozšiřují znalosti potřebné k dosažení co nejlepších výsledků.

Rafinerie si dala za cíl dosáhnout 3 milionů tun OZE v dopravních palivech do roku 2030, což je v souladu s ambicemi obnovitelné energetiky spolupracujících firem.

Valmet a Fortum mají za úkol vyvinout a komercionalizovat výrobní technologii vyčištěného pyrolýzního oleje, vhodného jako doplňková surovina pro rafinerie, založenou na termální pyrolýze, podobně jako je použita ve fortumské stanici v Joensuu a vyrobena firmou Valmet. Rafinerie se potom zaměří na zavedení pyrolýzního oleje do dopravních paliv.

Výzkum je financován finskou společností Business Finland a Švédskou Energetickou Agenturou (Energimyndigheten). Úspěšné komerční zavedení technologie projektu se očekává na přelomu dekády.

Článek byl publikován v časopise Biom 2/2018 Biomasa v dopravě.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Brňáci jezdí na splašky
2017 dalším rekordním rokem biopaliv ve Švédsku
Rámec pro rozvoj biopaliv po roce 2020 do roku 2030
Nově schválená podpora biometanu posune Itálii k čistší dopravě

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 24.9.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1325

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: Finské společnosti Valmet a Fortum budou spolupracovat na výrobě bio motorových paliv se švédskou rafinerií Preem. Biom.cz [online]. 2018-09-24 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/finske-spolecnosti-valmet-a-fortum-budou-spolupracovat-na-vyrobe-bio-motorovych-paliv-se-svedskou-rafinerii-preem>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto