Odborné články

Zpráva o činnosti Bioplynové sekce v roce 2004

Činnost bioplynové sekce v uplynulém roce byla zaměřena zejména do těchto oblastí:

  1. Prezentace možností získání a využití energie z obnovitelných zdrojů, zaměření na bioplyn formou přednášek na odborných seminářích
  2. Poradenská činnost pro zájemce o výrobu bioplynu a jeho využití
  3. Exkurse na bioplynových stanicích, získávání informací ze zahraničí o technologiích výroby a využití bioplynu
  4. Příprava výstavby bioplynových stanic, zpracování studií, nabídek a přípravné projektové dokumentace
  5. Realizace bioplynových stanic

ad 1) Prezentace

27. – 29.4.2004 ALDIS Hradec Králové
Účast na výstavní a doprovodné konferenci s názvem „Alternativní zdroje energie“

13. – 14.10.2004 Třeboň
Mezinárodní konference „Možnosti výroby a využití bioplynu“
spolupořadatel CZ-BIOM, přednášky členů CZ-BIOM

2.11.2004 hotel Anahof
Seminář „Využití bioplynu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla“
přednášky členů BIOM

prosinec 2004 týdeník „Zemědělec“ 52/2004
článek s názvem „Z kejdy bioplyn – zatím první v kraji“

ad 2) Poradenská činnost

V průběhu celého roku byly poskytovány odborné rady zájemcům o zpracování biomasy s výrobou a využitím bioplynu

ad 3) Exkurze

27.2.2004 návštěva německé fy SMACK Biogas AG
Prohlídka bioplynové stanice Nietenau

18.10.2004 návštěva rakouské fy SATTLER AG
Prohlídka bioplynové stanice ST. MARGARETTEN

listopad 2004 návštěva Zemědělské výstavy HANNOVER
Řada vystavovatelů prezentovala technologie na zpracování zemědělské biomasy s výrobou a využitím bioplynu, získání informací a prospektů.

ad 4) Příprava bioplynových stanic

V průběhu roku byla zpracována řada studií a nabídek pro výstavbu bioplynových stanic. Byla poskytnuta pomoc při vyřizování žádostí o poskytnutí státní podpory.

ad 5) Realizace

V období 05.–08.2004 byla postavena po delší době první bioplynová stanice na zpracování hovězí kejdy a další biomasy. Investor BOCUS Letohrad, Pardubický kraj. Uvedení do provozu v 09.2004.

2.12.2004 byl uspořádán „Den otevřených dveří“ pro zájemce s odborným výkladem.

V lednu 2005 zpracoval: Ing. Jan Kozák
předseda bioplynové sekce CZ-BIOM

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Legislativní úskalí výstavby centralizovaných bioplynových stanic v ČR
Z historie a činnosti mezinárodní sekce
Výroční zpráva CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu za rok 2002
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 11.1.2005
Poslední změna: 11.1.2005
Počet shlédnutí: 7858

Citace tohoto článku:
KOZÁK, Jan: Zpráva o činnosti Bioplynové sekce v roce 2004. Biom.cz [online]. 2005-01-11 [cit. 2024-06-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zprava-o-cinnosti-bioplynove-sekce-v-roce-2004>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto