Odborné články

GE Energy pomůže liberecké Tipsport Aréně se zahájením Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009

Praha, 18. února 2009 - Česká republika se rozhodla podpořit snahy Evropské unie o vyšší využití kogeneračních jednotek a zlepšení místní energetické bezpečnosti a zároveň snížení emisí skleníkových plynů. Dokladem toho je i Tipsport Arena v Liberci, kde bude zahájeno Mistrovství světa v klasickém lyžování pro rok 2009. MS se v Liberci bude konat od 18. února do 1. března a představí se na něm nejlepší světoví skokani, běžci na lyžích a sdruženáři.

Liberecká Tipsport Arena, jež 18. února hostí úvodní ceremoniál celého mistrovství, je vybavena špičkovou kogenerační jednotkou, jejímž základem jsou dva plynové motory GE Jenbacher. Tato jednotka zajišťuje energetické potřeby stadionu (vytápění, energii i chlazení), přičemž přebytečná energie je směřována do rozvodné elektrické sítě a městského systému dálkového vytápění. Kogenerační jednotka mimo jiné zvyšuje místní energetickou bezpečnost, neboť v případě výpadku proudu může městu nabídnout záložní zdroj energie.

Kogenerační jednotky GE Jenbacher se na stadionu používají od konce roku 2004 a v únoru 2009 za sebou měly již milník 60 000 hodin provozu. Jednotka vyprodukovala 16 170 MWh elektřiny a téměř 21 700 MWh tepla, což by stačilo k zásobení zhruba 2 200 průměrných evropských domácností po celý rok.

„Jsem velmi rád, že Tipsport Arena je součástí takové události, jakou je Mistrovství světa v klasickém lyžování pro rok 2009. Je to pro nás příležitost ukázat, jak skvěle v Tipsport Areně funguje energetický systém, jehož základní částí jsou úsporné kogenerační jednotky GE Jenbacher. Tyto modely používáme ke své plné spokojenosti již pět let a pevně věříme, že nám budou spolehlivě sloužit i do budoucna," říká Ing. Jiří Lenkvík, ředitel společnosti Warmnis, která realizovala a provozuje energetické hospodářství Tipsport Areny v Liberci.

Komerční kombinovaná jednotka vyrábějící teplo i elektrickou energii je skvělým příkladem toho, jak český komerční sektor stále více využívá kogenerační technologii ke zvyšování efektivity a souběžnému snižování emisí.

V letech 2006 až 2009 přijala Česká republika celonárodní program, jehož cílem bylo zlepšit nakládání s energiemi a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Klíčovým cílem plánu bylo zvyšovat energetickou účinnost země o 2,6 procenta ročně a dosahovat ročních úspor energie ve výši zhruba 11 Petajoulů (zhruba 3 056 GWh).1

Projekt rovněž podpořil směrnici EU z roku 2004, jež vyzývá členské země k posilování role kogeneračních zdrojů, lepšímu zajištění energetické bezpečnosti a k plnění ekologických cílů.2

Kogenerační výroba energie, neboli CHP, je energeticky podstatně účinnější než využívání oddělených zdrojů. Oproti separátním zdrojům tepla a elektřiny dochází v kogeneračních jednotkách k úspoře zhruba 40% energie. Díky tomu mají kogenerační zdroje podstatně nižší emise.

Obr. 1: Tipsport Arena Liberec

CHP se ukazuje jako obzvlášť atraktivní řešení pro velké stadiony, kancelářské budovy a obytné komplexy. Motory využívané v kogeneračních jednotkách používají široké spektrum plynů – hlavně zemní plyn, ale též plyny s nižší výhřevností, jako jsou na uhlík méně bohaté odpadní plyny typu bioplynu.

Výstavba Tipsport Areny: Příprava na energetickou efektivnost

V letech 2004 až 2005 prošel městský zimní stadion v Liberci významnou rekonstrukcí, při níž byl přestavěn na moderní víceúčelovou halu. Jako nové křídlo byla ke komplexu přistavěna ultra moderní Tipsport Arena.

Nová aréna byla navržena tak, aby maximálně uspokojovala energetické cíle stanovené vedením stadionu i představiteli města, které bylo investorem projektu. Při plánování stavby bylo rozhodnuto, že zde bude instalována kogenerační jednotka, která bude sloužit nejen sportovišti, ale i libereckým občanům.

Ačkoli brány Tipsport Areny se oficiálně otevřely až v září 2005, kogenerační jednotka zde byla v provozu již od konce roku 2004, kdy zajišťovala dodávky energie pro přestavbu. Konkrétně vytápěla prostory stadionu, v nichž probíhaly stavební úpravy, přičemž elektrická energie byla směřována do rozvodné sítě.

Energetický výstup

Elektřina dodávaná kogenerační jednotkou

Komplex arény spotřebuje až 84 procent elektřiny vyrobené plynovými motory GE Jenbacher. Tato elektřina se používá k pohánění tepelných čerpadel a chladících kompresorů; přebytečná elektřina je odváděna do rozvodné sítě. Plynové motory GE Jenbacher v Tipsport Areně rovněž slouží jako záložní zdroj pro případ místního výpadku elektrické energie.

Teplo

Co se týče tepelné energie produkované plynovými motory GE Jenbacher, zhruba 71% spotřebuje sportovní komplex. Motory dodávají teplo o hodnotě 50°C, které se používá k topení a ohřevu vody nejen v samotné aréně, ale též v okolních budovách, včetně multifunkční budovy, jež obsahuje tělocvičnu, kuželnu, střelnici, restauraci, krytou halu, regenerační centrum, starý hokejový stadion a hotel. Přebytečné teplo je odváděno do libereckého systému centrálního vytápění.

Obr. 2: Tipsport Arena Liberec

Chlazení

V chladící strojovně byly nainstalovány tři chladící kompresory, které používají jako primárního chladícího média čpavku. Kondenzátory posléze ochlazují sekundární médium, jímž je ethylen-glykol sloužící jako chladící médium pro tři hokejová hřiště. Teplo generované výpary čpavku je rekuperováno a dále využíváno. Rekuperační strojovna je vybavena dvěma mohutnými tepelnými čerpadly s tepelným výkonem 1 200 kW a chladícím výkonem 920 kW. Tepelná čerpadla slouží zároveň jako chladící motory pro klimatizaci.

Díky tomu, že celé řešení bylo do nejmenšího detailu promyšleno, a to včetně optimalizačních výpočtů, bylo možné realizovat takové řešení, které je při správném použití výjimečně výkonné. Návratnost investice pro majitele projektu – při zahrnutí všech nákladů – činí pouhé tři roky.3

Divize Jenbacher při GE Energy působí v České republice od roku 1992 a do zemí východní Evropy dodala již přes 660 plynových agregátů.

Obr. 3: Tipsport Arena Liberec

Další příklady úspěšných projektů GE Jenbacher v České republice

  • Stejný typ kogenerační Jednotky GE Jenbacher, jako je ten použitý v Liberci, je již přes rok používán v elektrárně Kněžice, kde je jako palivo používán bioplyn. Elektrárna využívá plyn ze zemědělského odpadu a teplo a elektřina jsou dodávány místním obyvatelům.
  • V roce 2008 dokončila společnost WARMNIS podobný kogenerační projekt v České Lípě. Místní sportovní aréna, obsahující krytý bazén a ledové kluziště, je vybavena jedním motorem typu JMS 208 GS-N.LC CHP se stejnými parametry, jako mají jednotky v Liberci. I zde je díky kogenerační výrobě dosahováno vynikajících výsledků a energetická účinnost činí plných 89%.

1http://www.energyagency.at/enercee/cz/energypolicy.htm, 2http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l27021.htm, 3srovnáváme-li s odběrem veškeré energie z veřejné sítě

Zdroj: GE Energy

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

GE se ve Spojených arabských emirátech podílí na budování města budoucnosti
Kogenerace pomocí plynových spalovacích motorů

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 22.2.2009
Poslední změna: 23.2.2009
Počet shlédnutí: 3270

Citace tohoto článku:
STANĚK, Vladimír: GE Energy pomůže liberecké Tipsport Aréně se zahájením Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009. Biom.cz [online]. 2009-02-22 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/ge-enrgy-pomuze-liberecke-tipsport-arene-se-zahajenim-mistrovstvi-sveta-v-klasickem-lyzovani-2009>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto