Odborné články

Travní senáž i pro výrobu elektřiny

V samém srdci Vysočiny, nedaleko dálnice D1 úspěšně hospodaří již několik let zemědělská akciová společnost Luka a.s. Společnost je zaměřena především na produkci mléčného skotu. V roce 2010 bylo rozhodnuto realizovat výstavbu bioplynové stanice, která by byla zaměřena na zpracování majoritního podílu kejdy skotu a též travní senáže.

Obr. 1: Bioplynová stanice ve Vysokých Studnicích

Podmínkou bylo, aby BPS uměla zpracovat i velké množství travní senáže. Po seznámení se s dostupnými technologiemi padlo rozhodnutí dále jednat jen s jediným partnerem, společností EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o. Firma zpracovala pro společnost nejen koncepci BPS, ale i kompletní projektovou dokumentaci. Během podzimních měsíců 2010 bylo započato s výstavbou bioplynové stanice o celkovém elektrickém výkonu 625 kW.

Přizpůsobení surovinám

Zvolená technologie byla zcela přizpůsobena požadavkům klienta, tedy velkému množství travní senáže a doplňkově slamnatému hnoji skotu a kukuřičné siláži. Pro výrobu bioplynu a následně elektrické energie tak může zemědělská společnost využít kolem 7,5 tisíců tun travní senáže ročně.

Pro denní příjem asi 30 tun mixu travní senáže, slamnatého hnoje skotu a kukuřičné senáže byl instalován pouze tzv. vertikální mixér o objemu 80 m3 s třemi rotačními noži uvnitř. Tyto nože zajišťují rovnoměrné promísení všech vstupních materiálů. Pomocí soustavy dopravníků je promísený materiál dávkován do tzv. směšovacího zásobníku. Směšovací zásobník se nachází v technické budově a zde dochází k přípravě substrátu před vstupem do fermentoru. Díky zvolené technologii dochází k zachycení možných nečistot ze vstupních substrátů, což výrazně eliminuje zanášení fermentačních nádrží nečistotami, jako je písek, kameny a jiné.

Obr. 2: Technická budova s vertikálním mixérem

Stanice s certifikací

Nádrž fermentoru je vyrobena z prefabrikovaných betonových panelů, čímž je zaručena rychlost a přesnost celé výstavby. Fermentační nádrž má užitný objem 5060 m3 je vybavena integrovaným plynojemem se 4 ks výkonných míchadel. Fermentační zbytek je skladován v nezastřešené nádrži o objemu 6360 m3, která je připravena na zastřešení. Fermentační i skladovací nádrž je kompletní dodávkou firmy EnviTec Biogas.

Do technologie bioplynové stanice byla připojena i původní separační jednotka, která při nedostatku kejdy zajišťuje optimální sušinu uvnitř fermentoru. Cílem bylo dosáhnout celkové soběstačnosti a nezávislosti na dodatečně přidávané vodě.

Kogenerační jednotka od firmy GE Jenbacher je umístěna ve zděné technické budově ve speciálně upraveném hlukotěsném boxu.

Celá stavba probíhala pod dohledem certifikační společnosti TÜV NORD, která posoudila bioplynovou stanici s příslušnými evropskými směrnicemi a označila zařízení značkou shody CE. V březnu 2011 byla BPS stavebně dokončena a v květnu vyrobila první kilowaty elektrické energie.

Velkou předností firmy EnviTec Biogas je, že nedodává svým zákazníkům pouze části technologie, ale zaměřuje se i na komplexní řešení následujících činností, spojených se startem a provozem BPS. Po dokončení stavby zajišťuje klientovi biologický a technologický servis celé jeho BPS.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Alternativní využití produkce lučních porostů s vysokou druhovou diverzitou pro energetické účely
EnviTec Biogas: lídr bioplynových stanic v Evropě
Pilotní projekt ve Švihově potvrdil úspěšnost komunitního kompostování
EnviTec Biogas potvrzuje pozici evropského lídra v oboru bioplyn
EnviTec Biogas nabízí klientům financování projektů bioplynových stanic
První bioplynová stanice EnviTec Biogas v ČR byla slavnostně spuštěna
EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 30.5.2012
Poslední změna: 29.5.2012
Počet shlédnutí: 6262

Citace tohoto článku:
HOMOLOVÁ, Martina, HNILICA, Lubomír: Travní senáž i pro výrobu elektřiny. Biom.cz [online]. 2012-05-30 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/travni-senaz-i-pro-vyrobu-elektriny>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto