Odborné články

Financování Biom.cz - 1 - první zkušenosti s kontextovou reklamou

Náklady na provoz, aktualizaci a vývoj Biom.cz průběžně narůstají. Doposavad byly kryty především z projektů a rozpočtu CZ Biom a dalších organizací podílejících se na tvorbě webu. Tento stav však není dlouhodobě udržitelný. Proto bylo nutné začít hledat další cesty k zajištění financí pro udržování a rozvoj Biom.cz.

Požadavky na reklamu

Coby první metoda zajištění financí byla zvolena reklama, jež byla v průběhu července začleněna na Biom.cz. Hlavní požadavky na reklamu byly následující:

  • nesmí působit rušivě,
  • nesmí zabírat prostor, který je využíván pro zobrazování obsahu,
  • musí přinášet nový zdroj informací souvisejících s tématickým zaměřením Biom.cz,
  • měla by zohledňovat jazyk konkrétní stránky,
  • měla by pokrýt základní provozní náklady Biom.cz.

Roční provozní náklady pro Biom.cz jsou zhruba následující (včetně DPH):

Hosting u Econnectu 16.422,- Kč
Doména Biom.cz 988,-Kč
Doména kompostovani.cz   988,-Kč
Doména bioodpad.info 750,-Kč
Doména biopaliva.info 750,-Kč
Doména bioplyn.net 750,-Kč
Drobné další poplatky 3.000,-Kč
Celkem 23.648,-Kč

(Doplňkové domény byly zaregistrovány kvůli připravovaným projektům.) Náklady se mohou měnit. Aby bylo možné dostát záměru uhrazení základních provozních nákladů, tak je nutné ročně z reklamy získat minimálně dvacet tisíc korun.

Všechny výše zmíněné požadavky splňuje kontextová reklama. Z našeho testu, který běžel od března tohoto roku vyplývalo, že kontextová reklama by mohla přinést zhruba 20.000,-Kč / rok. Z různých nabídek byla vybrána kontextová reklama Google AdSense. Hlavními důvody byly:

  • snadná implementace,
  • možnost integrace s vyhledáváním,
  • možnost dodání reklam v různých jazycích.

První výsledky kontextové reklamy

První výsledky se týkají prakticky výhradně kontextové reklamy umístěné u obsahu, tj. zejména v patičkách stránek. Výsledky u vyhledávání budou zřejmé až z následujícího měsíce, jelikož plnotextové vyhledávání, jehož součástí je i kontextová reklama, bylo coby hlavní způsob prohledávání Biom.cz nasazeno až teprve 31. července. Do té doby bylo používáno pouze doplňkové vyhledávání.

Tabulka č. 1: Kontextová reklama u obsahu v červenci 2007

Datum Počet
zobrazení
Prokliky
(prokliky/den)
Míra prokliku
pro stránku
Výdělky
(USD/den)
Výdělky
(Kč/den)
Cena za proklik
(Kč/proklik)
10.7.2007 1.126 16 1,42% 2,02 41,31 2,58
11.7.2007 2.114 15 0,71% 1,95 39,88 2,66
12.7.2007 1.818 31 1,71% 2,62 53,58 1,73
13.7.2007 1.363 23 1,69% 3,99 81,6 3,55
14.7.2007 704 11 1,56% 0,78 15,95 1,45
15.7.2007 997 18 1,81% 2,31 47,24 2,62
16.7.2007 2.016 27 1,34% 3,16 64,62 2,39
17.7.2007 2.107 28 1,33% 2,48 50,72 1,81
18.7.2007 1.942 42 2,16% 10,33 211,25 5,03
19.7.2007 2.071 23 1,11% 4,76 97,34 4,23
20.7.2007 1.424 17 1,19% 1,96 40,08 2,36
21.7.2007 755 26 3,44% 2,91 59,51 2,29
22.7.2007 1.303 25 1,92% 2,76 56,44 2,26
23.7.2007 2.302 34 1,48% 2,4 49,08 1,44
24.7.2007 2.174 35 1,61% 3,7 75,67 2,16
25.7.2007 1.981 19 0,96% 2,65 54,19 2,85
26.7.2007 2.194 25 1,14% 3,09 63,19 2,53
27.7.2007 1.410 21 1,49% 3 61,35 2,92
28.7.2007 706 17 2,41% 1,33 27,2 1,6
29.7.2007 1.508 30 1,99% 3,47 70,96 2,37
30.7.2007 2.786 47 1,69% 4,3 87,94 1,87
31.7.2007 2.483 26 1,05% 4,04 82,62 3,18
Součty 37.284 556   70 1.431  
Průměry 1.694 25,27 1,60% 3,18 65,08 2,54
Přepočet na rok 618.575 9.224   1.161 23.753  

Z první tabulky je možné si udělat přibližný obrázek o tom, jak vysoký příjem je možné z kontextové reklamy očekávat. Pokud bychom měli po celý rok stejně vysoké příjmy, jako v červenci, tak bychom vydělali 23.752,-Kč. Avšak v létě je tradičně mnohem méně čtenářů než v zimě. Reálné příjmy by se tedy mohly pohybovat kolem 30 tisíc Kč za rok.

Tabulka č. 2: Kontextová reklama u českého obsahu anglického obsahu a u vyhledávání v červenci 2007

Kanály Počet
zobrazení
Prokliky
(prokliky/měsíc)
Míra prokliku
pro stránku
Výdělky
(USD/měsíc)
Výdělky
(Kč/měsíc)
Cena za proklik
(Kč/proklik)
České stránky 31.573 460 0,01 49,93 1021,07 2,22
Anglické stránky 261 14 5,36% 10,04 205,32 14,67
Vyhledávání 202 3 1,49% 0,2 4,09 1,36

Ve druhé tabulce jsou shrnuty informace o úspěšnosti reklamy podle jejího umístění. Menší počet zobrazení a prokliků oproti první tabulce je způsoben tím, že sledování reklamy podle jejího umístění bylo zahájeno asi tři dny po zprovoznění reklamy. Ve druhé tabulce je zejména zajímavé porovnání reklamy umístěné na anglické verzi Biom.cz oproti reklamě na českých stránkách. Z vysoké míry prokliku na anglické verzi Biom.cz není možné zatím dělat žádné závěry s ohledem na velmi nízký počet kliknutí. Co je však zajímavé, je rozdíl mezi cenou za proklik. Na anglických stránkách se zobrazují převážně anglické reklamy. I s ohledem na značný rozptyl v cenách za proklik, lze konstatovat, že anglické reklamy mohou přinášet několikanásobně větší příjem než reklamy v češtině. To by mohl být jeden ze stimulů k dopracování a větší propagaci anglických stránek. Obdobně je možné se o trochu optimističtěji dívat na možnosti spolufinancování mezinárodních projektů zaměřených na realizaci online služeb. Bude zajímavé, zda budou podobné výsledky dosaženy i v příštím měsíci.

Co dál s reklamou?

Hlavním cílem Biom.cz je šíření informací o všem, co souvisí s biomasou. Kontextová reklama napomůže k naplňování tohoto cíle dvěma způsoby. Přinese na Biom.cz nový druh informací a zajistí finanční prostředky nezbytné pro pokrytí základních provozních nákladů. Zajisté by bylo možné prostřednictvím reklamy získat mnohem více prostředků, než co vyplývá ze zveřejněných tabulek, ale to by vyžadovalo takové úpravy Biom.cz, které by snížily pohodu při čtení článků a využívání služeb. Cestou pro zajištění financování provozu Biom.cz zcela jistě není záplava blikajících bannerů, vyskakujících oken a odkazů, které směřují jinam, než by čtenář očekával. Biom.cz bude v tomto směru spíše konzervativní a reklamní novinky bude zavádět s dostatečným odstupem.

Informace o financování provozu a rozvoje Biom.cz budeme, tam kde nám to bude dovoleno, zveřejňovat i nadále. Biom.cz je otevřený web a k otevřenosti patří i zveřejňování informací ekonomického charakteru. Podobně byly v průběhu minulého měsíce zveřejněny statistiky návštěvnosti Biom.cz.

Článek byl publikován v rámci projektu Reklama na Biom.cz.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 2.8.2007
Poslední změna: 1.8.2007
Počet shlédnutí: 6482

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Financování Biom.cz - 1 - první zkušenosti s kontextovou reklamou. Biom.cz [online]. 2007-08-02 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/financovani-biom-cz-1-prvni-zkusenosti-s-kontextovou-reklamou>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
12 Sep 2007 14:33 Jakub Suchy
-
13 Sep 2007 08:30 Antonn Slejka
- Neco hrozne specialniho :-)
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto