Odborné články

Expozice využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na výstavě Ecocity 2005

CZ Biom využil nabídky firmy ABF na uspořádání expozice využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na výstavě Ecocity. V tomto roce byla expozice skromná a šlo spíše o test zájmu jak vystavovatelů, tak i návštěvníků. Na expozici vystavovaly tyto firmy:

Expozice se ukázala coby dobrý způsob, jak se prezentovat zástupcům obcí a odborné i laické veřejnosti jak zúčastněné firmy, tak CZ Biom coby sdružení právnických i fyziských osob z oblasti kompostárenství. Během expozice se ukázalo, že velká část návštěvníků se zajímala o oblast energetického využívání biomasy, proto příští rok bude expozice tématicky rozšířena i na tuto oblast.

Samotný CZ Biom se na stánku prezentoval celkem nenápadně. O to více prostoru a pozornosti se dostávalo zúčastněným firmám.

Obr. 1: Celkový pohled na stánek BRO
    
Obr. 2: Celkový pohled na stánek CZ Biom

CZ Biom neorganizoval pouze tento stánek, ale také seminář určený především pro obce a města a odbornou veřejnost, zaměřený na problematiku biologicky rozložitelných odpadů.

Obr. 3: Přední odborník v oblasti kompostování Jaroslav Váňa
    
Obr. 4: Přednášející na semináři - hovoří Magdalena Zimova

Na semináři přednášeli např. Dagmar Sirotková z Centra pro hospodaření s odpady, Magdalena Zimová ze Státního zdravotního ústavu a Jaroslav Váňa z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Velká část programu semináře byla vyhrazena také pro prezentaci úspěšných projektů využití BRKO (např. separovaný sběr bioodpadu v Bílině) a prezentaci firem zúčastněných na expozici.

Všem přednášejícím bychom tímto chtěli poděkovat, že přijali pozvání a bez nároku na honorář seznámili odbornou veřejnost s aktuálními problémy nakládání s bioodpady.

Velký zájem návštěvníků našeho stánku vyvolaly praktické ukázky výrobků určených k separaci bioodpadů. Mezi ně patříly biodegradabilní sáčky firmy HBA Bio určené ke zvýšení konfortu a hygieny sběru bioodpadů přímo v domácnosti. Neméně zajímavá byla také expozice firmy SSI Schäfer, které na stánku vystavovala sběrné nádoby na bioodpady.

Dalším lákadlem naší expozice byly zástupci provozovatelů kompostáren, firmy Jena a Ekodendra, kteté vystavovaly také ukázky vyráběných substrátů z kompostů. Firma Jena měla ve své expozici také promítání krátkého filmu o provozu své kompostárny.

Obr. 5: Firma Jena: kompostárna produkující kvalitní zahradnické substráty

Řadu zájemců si na stánku našli také další subjekty, například Regionální rozvojová agentura ZERA, která představovala svůj program certifikace osob pro nakládání s bioodpady. Součásti stánku byly také další firmy, které se specializují na poradenství a realizaci projektů pro odpadové hospodářství, např. firma Ekora.

Obr. 6: Odborná diskuze Květuše Hejátkové a Jiřího Němce

Návštěvníci, kteří na výstavu přišli kvůli zájmu o vybudování kompostárny se zajímali zejména o informace od firem, specializujících se na prodej kompostárenských strojů a zařízení, zejména pak překopávačů a drtičů. Byla to firma Agrointeg, zatupující v ČR značku Sandberger, firma Davos, která je zástupcem firmy Backhus, firma Karlow-Karlshof, a.s. zastupující firmu JENZ a firma Some, která zastupuje např. značku Doppstadt.

Zajímavá byla expozice firmy CRS Marketing, na které byl prezentován systém pro kompostování ve vacích AG-Bag.

Společný stánek byl pro vystavující firmy zajímavý nejen kvůli výhodným finančním podmínkám (4.000,-kč pro nečleny a 3.000 kč pro členy CZ Biom), ale také proto, že nemuseli mít na stánku po celou dobu expozice osobu, která by zodpovídala zvídavé otázky návštěvníků, protože po celou dobu byl na stánku minimálně jeden odborník z CZ Biomu a jedna ze studentek předmětu "Odpady a jejich využití" vyučovaném na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity, které prokázaly překvapivě dobrý přehled o problematice BRO.

Obr. 7: Mladí kompostáři

Pro příští rok již bylo zahájeno jednání s firmou ABF o podmínkách expozice tak, aby byla i nadále pro členy i nečleny CZ Biom ekonomicky výhodná a byla stanovena detailnější pravidla pro vystavování na společném stánku CZ Biom a organizaci celé expozice. S ohledem na nyní již dosti konkrétní představu o náplni příští expozice, výrazně delší dobu pro přípravu a tématické rozšíření o fytoenergetiku lze předpokládat větší zájem jak od vystavovatelů, tak i od návštěvníků.

Článek byl uveřejněn v rámci přípravy spolupráce na přípravě výstavy ECO CITY.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Expozice využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Fytoenergetika na veletrhu PRAGAAGRO
Kompostování na Agrokomplexu

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 23.3.2005
Poslední změna: 29.3.2005
Počet shlédnutí: 7906

Citace tohoto článku:
HABART, Jan, SLEJŠKA, Antonín: Expozice využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů na výstavě Ecocity 2005. Biom.cz [online]. 2005-03-23 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/expozice-vyuzivani-biologicky-rozlozitelnych-komunalnich-odpadu-na-vystave-ecocity-2005>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto