Odborné články

Propagace domácího kompostování ve Zlíně

V rámci Dne Země ve Zlíně pořádaného Magistrátem města Zlína přichystaly Děti Země Zlín informační stánek o domácím kompostování.

Bohužel se datum Dne Země tento rok překrýval s Velikonočními svátky a Magistrát města Zlína zvolil nepříliš šťastnou variantu a spojil Velikonoční trhy s oslavami Dne Země. Výhodou tohoto spojení bylo, že Velikonoční trhy přilákaly spoustu lidí. Většiny návštěvníků se však zmocnila „nákupní horečka“ a námi nabízené informace s úspěchem přehlíželi. U našich stánků se zastavovali spíše lidé, kteří už doma kompost mají a ti využili příležitosti dozvědět se více o této problematice nebo konzultovali některý problémy.

Velice mě potěšilo, že se do akce zapojila firma Jelínek-Trading, výrobce kompostérů z recyklovaných plastů. Návštěvníci tedy měli možnost shlédnout námi připravené kompostéry z odpadního dřeva a kompostéry z drátěného pletiva s antikorozní plastovou úpravou povrchu, informační tabule a letáčky. Dále dva typy plastových kompostérů od firmy Jelínek – Trading.

Na přípravě akce se výrazně podílelo také dámské křídlo pobočky Děti Země Zlín. Dámy se nedaly zahanbit ani při řezání desek či zatloukání hřebíků. Nutno podotknout, že ono zatloukání hřebíků mělo daleko k bezodpadové technologii, neboť jako nežádoucí vedlejší produkt vznikalo značné množství dokonale zohnutých a nepoužitelných hřebíků.

S ohledem na to, že to byla první akce tohoto druhu ve Zlíně, dá se hodnotit jako vydařená, ačkoli jsme si vědomi, že příště je nutné:

  • aktivněji oslovovat návštěvníky,
  • nezapadnou do linie prodejních stánků,
  • doplnit stánek o ukázky surovin a vyzrálých kompostů a také o informace o vhodném uplatnění vyzrálých kompostů.

Doufám, že Děti Země budou v podobných aktivitách pokračovat. Daleko lepší by bylo, kdyby tuto iniciativu převzala města a obce a kdyby bylo domácí kompostování začleněno do místní legislativy například takto:

  1. Odpuštěním části poplatku za odvoz odpadu občanům, kteří prokazatelně využívají domácí kompostování.
  2. Zapůjčením kompostérů občanům s tím, že by po několika letech jeho užívání přešel kompostér do vlastnictví občanů.
  3. Informováním občanů o domácím kompostování formou letáčků vložených do městského magazínu či propagací v jiných médiích.

Děkujeme Magistrátu města Zlína za finanční podporu a také firmě Epos, která věnovala recyklovaný papír na tisk informačních letáčků.

Obrázek 2
Příprava ukázkového kompostéru z odpadního dřeva Obrázek 3
Příprava kompostérů z drátěného pletiva (Obr č. 1) Obrázek 4
Příprava kompostérů z drátěného pletiva (Obr č. 2)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktivity na rozvoj domáceho a komunitného kompostovania v SR
Odpadové hospodářství Finska (2) Region Tampere (Pirkanmaan Jätehuolto OY)
Kompostovacia kampaň na Slovensku
Kompostovacie zásobníky - aké sú ?
Spoločnosť priateľov Zeme pomohla vybudovať už 8 obecných kompostovísk
Biopreparáty na urýchlenie kompostovania
Několik poznámek k problematice ekonomie odděleného sběru a třídění bioodpadů (z komunálních odpadů)
Bioodpad problém ? Riešenie - kompostovanie !

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.4.2003
Poslední změna: 26.4.2003
Počet shlédnutí: 6848

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Propagace domácího kompostování ve Zlíně. Biom.cz [online]. 2003-04-21 [cit. 2024-05-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/propagace-domaciho-kompostovani-ve-zline>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto