Odborné články

Co bychom měli vědět před nákupem kotle

Nákup zdroje tepla je důležitým krokem k zajištění kvalitního, ekologického a ekonomického vytápění bytu nebo rodinného domu. Proto je třeba ještě před začátkem plánování otopné soustavy získat informace jak od výrobců, tak od nezávislých poradců.

Obr. 1: Automatický kotel na pelety z biomasy

Než rozhodneme, jaký zdroj tepla na spalování dřevní biomasy bude pro naši domácnost ten nejvhodnější, měli bychom si umět odpovědět na několik důležitých otázek. Pokud to nedokážeme, je třeba se obrátit na odborníky.

Má být navrhovaný zdroj tepla jediným hlavním zdrojem tepla na vytápění domu či bytu?

Každý zdroj tepla by měl být navržen se zřetelem na jeho účelné a efektivní využití. Při volbě zdroje tepla na vytápění domu či bytu je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty všech vytápěných místností. Ty většinou vypočítává buď projektant vytápění, nebo odborný energetický poradce, případně odborný energetický auditor. Podle vypočtené velikosti tepelných ztrát by měl projektant navrhnout potřebný výkon zdroje tepla, jenž by měl i v době největších mrazů zajistit požadovanou tepelnou pohodu. Podle toho se pak rozhodne, zda navrhované zařízení (například kotel) může být hlavním, nebo dokonce jediným zdrojem tepla pro daný objekt.

Doporučení: Ke každému zdroji tepla na tuhá paliva, tedy i ke kotli na kusové dřevo nebo dřevní brikety, je vhodné nainstalovat akumulační nádrž, která umožňuje provozovat kotel na optimální výkon, zlepšuje komfort obsluhy a snižuje spotřebu paliva. Výjimkou jsou speciální (automatické) peletové kotle, které mají plynule regulovatelný výkon.

Bude navrhovaný zdroj tepla sloužit pouze jako doplňkový zdroj tepla, například k plynovému kotli?

Pokud bude zdroj tepla sloužit jako doplňkový zdroj tepla k hlavnímu zdroji tepla (například k plynovému kotli a podobně), a to zejména při extrémních mrazech či naopak jen pro temperování v přechodném topném období na jaře a na podzim, musí to projektant zohlednit v projektu vytápění. Hlavní i doplňkový zdroj je třeba vůči sobě správně výkonově dimenzovat a vhodně začlenit do celé otopné soustavy.

Obr. 2: Vnitřní uspořádání peletového kotle

Má navrhovaný zdroj tepla sloužit pouze jako záložní zdroj tepla, například při výpadku elektřiny?

V případě, že navrhovaný zdroj tepla by měl vytápět interiér pouze při výpadku elektřiny, budou vhodná například lokální krbová kamna na kusové dříví nebo na dřevní brikety bez teplovodního výměníku. Nicméně další z možností, jak se při vytápění obejít bez elektřiny z rozvodné sítě, je mít vlastní záložní zdroj (elektrocentrálu) nebo akumulátory, které by ovšem bylo nejvhodnější nabíjet pomocí fotovoltaických slunečních panelů.

Chceme tento zdroj tepla umístit přímo do interiéru i jako estetický doplněk?

Pokud má být zdroj tepla (krbová kamna, krb, krbová vložka atd.) umístěn přímo do interiéru, mějte na paměti, že jeho maximální výkon by měl odpovídat vypočtené tepelné ztrátě místnosti, kde bude instalován. To je ale někdy dost obtížné zajisti, především z důvodu nízkých tepelných ztrát ve vytápěných místnostech s ohledem na současné požadavky na tepelnou izolaci objektu.

Jak velký má být komfort obsluhy zdroje tepla na biomasu?

Komu nevadí štípání dřeva, jeho sušení a skladování, bude jistě spokojen s kotlem na kusové dřevo, umístí jej do kotelny a komfort obsluhy vylepší připojenou akumulační nádrží. Ti, co budou chtít celý proces vytápění automatizovat, zvolí raději peletový kotel nebo krbová kamna se zásobníkem.

Máme dostatek místa k osazení nového zdroje tepla a vhodný sklad paliva? V případě, že stavíme nový dům anebo rekonstruujeme dům starší, měli bychom pamatovat na to, že každé technické zařízení, mezi které patří i zdroje tepla, vyžaduje určitý prostor a splnění dalších požadavků nutných k jejich provozu. Kolem zdroje tepla musí být například zajištěn dostatečný prostor k čištění teplosměnných ploch, musíme zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu pro hoření paliva, místnost na uskladnění paliva by měla být pokud možno suchá, dobře přístupná pro zavážení paliva a podobně.

Obr. 3: Technologie budoucnosti: mikrokogenerační jednotka

Stavební povolení: Jestliže při rekonstrukci otopné soustavy měníme konstrukci obvodových stěn, vzhled domu (například stavíme nový komín), nebo zvyšujeme statické zatížení původních stropů, je třeba zadat nový statický výpočet, případně požádat o stavební povolení. Informace získáme na příslušném stavebním úřadu.

Kolik peněz jsme ochotni do zdroje tepla investovat?

Nejlevnější jsou většinou krbová kamna na kusové dřevo bez teplovodního výměníku. Podle výkonu od 4 do 8 kW stojí asi 5 až 15 tisíc Kč. Za krbová kamna na kusové dřevo s teplovodním výměníkem o celkovém výkonu 6 až 12 kW zaplatíme asi 15 až 30 tisíc Kč. Za krbová kamna na dřevní pelety o výkonu 6 až 12 kW zaplatíme od asi 40 až 80 tisíc Kč.

Teplovodní kotel na kusové dřevo o výkonu 15 až 25 kW nás bude stát od asi 30 až 40 tisíc Kč, za teplovodní kotel na dřevní pelety o výkonu 15 až 25 kW zaplatíme asi 65 až 120 tisíc Kč.

Jaké palivo z dřevní biomasy má největší perspektivu?

Z hlediska provozních nákladů se jako nejvýhodnější jeví vytápění kusovým dřevem. Pokud ale budeme chtít snížit pracnost a současně využívat ekologické palivo na bázi dřeva, jsou vhodnější dřevní pelety. Také cena pelet je v porovnání s ostatními palivy příznivá: ročně zaplatíme méně, než když bychom vytápěli například zemním plynem či elektřinou. Dřevní pelety rovněž splňují povolené emisní limity.

O dobré budoucnosti dřevních pelet svědčí také jejich stále vyšší využívání ve vyspělých evropských zemích, v USA, Kanadě, Asii i v Austrálii. Například v Horním Rakousku patří mezi nejrozšířenější tuhá paliva.

Současnou špičkou technologie jsou kondenzační kotle na pelety, nebo malé kogenerační jednotky, které současně s teplem vyrábí elektřinu. Připomínáme: Abychom zabránili neúměrnému a nedovolenému znečišťování ovzduší, musíme dodržovat pokyny a doporučení výrobců kotlů a používat jen předepsaná paliva.

Náš tip: Důležitá je izolace

Předpokladem úspor nákladů na vytápění je dostatečně tepelně izolovaný dům. To znamená, že veškeré obvodové konstrukce domu, které sousedí s venkovním prostředím a přilehlou zeminou (obvodové zdi, okna, dveře, stropy nejvyššího podlaží, podlahy) by měly splňovat požadované normy (zejména ČSN 73 0540), jež řeší mimo jiné tepelně-technické vlastnosti budov a napomáhají úsporám energie.

Pokud nevíme, jestli dům či byt je dobře tepelně izolován a jak jej máme dodatečně zateplit, je třeba se obrátit na nezávislého energetického poradce nebo na stavebního projektanta. Bezplatné energetické poradenství poskytuje například sdružení Energy Centre České Budějovice. Bližší informace jsou na www.eccb.cz, zájemci o radu se mohou objednat na telefonním čísle: 387 312 580.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nejúčinnější ekologický zdroj tepla pro vytápění rodinných domků
Proč se v ČR doposud nerozšířilo vytápění peletami?
Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují
Možnosti použití výparníků typu La Mont u kotlů spalujících biomasu
Kotel na pelety - peletový kotel pro ústřední vytápění
Kotel na dřevní štěpku
Zplynovací kotel na kusové dřevo, polena a dřevěné brikety
Univerzální kotel na spalování (nejen) celých balíků slámy
Kotelny na biomasu pro obce a města
Interiérový kotel na biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 26.4.2010
Poslední změna: 28.4.2010
Počet shlédnutí: 8891

Citace tohoto článku:
KLOBUŠNÍK, Lubomír: Co bychom měli vědět před nákupem kotle. Biom.cz [online]. 2010-04-26 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/co-bychom-meli-vedet-pred-nakupem-kotle>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto