Odborné články

První bioplynová stanice EnviTec Biogas v ČR byla slavnostně spuštěna

Ve čtvrtek 23. 10. 2008 byla slavnostně uvedena do provozu bioplynová stanice Lípa v obci Lípa u Havlíčkova Brodu. V České republice se jedná o první bioplynovou stanici s technologií společnosti Envitec Biogas, která patří v současnosti ke špičce v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě. Akce se uskutečnila za účasti velkého počtu hostů, včetně významných osobností, a těšila se velkému zájmu médií i přízni slunečného počasí.

Bioplynová stanice Lípa je umístěna v areálu Zemědělské akciové společnosti Lípa. Tato společnost je investorem stavby a za účelem provozování bioplynové stanice (dále jen „BPS“) založila dceřinou společnost Blogas s. r. o. Generálním dodavatelem BPS Lípa byla společnost EnviTec Biogas Central Europe s. r. o., která zde prezentovala své řešení „na klíč“. Bankovní úvěr na realizaci BPS investorovi poskytla společnost GE Money Bank, která financovala rovněž náklady na tuto slavnostní akci.

Obr. 1: Bioplynová stanice Lípa je v areálu Zemědělské akciové společnosti Lípa

Přibližně osmdesát hostů se účastnilo slavnostního ceremoniálu, který byl zahájen v 10.30 hod. Slavnostní projevy pronesli Ing. Václav Grubauer, jednatel Zemědělské akciové společnosti Lípa, dále Ing. Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, dále Eva Dubovská, manažerka sektoru ekoenergie GE Money Bank, pan Jörg Fischer, člen představenstva EnviTec Biogas AG, a Ing. Hendrik van der Tol, jednatel společnosti EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. Slavnostního přestřižení pásky spuštění referenční bioplynové stanice se ujal přímo prezident Agrární komory a po podepsání pamětních plaket připomínajících tuto událost se hlavní aktéři akce věnovali zástupcům médií. Pro účastníky byl již připraven bohatý raut ve vyhřívaných stanech a zároveň byly průběžně pro hosty organizovány exkurze po areálu bioplynové stanice. Účastníci akce, včetně představitelů České inspekce životního prostředí zastoupené mj. samotnou ředitelkou Ing. Evou Tylovou, se tak mohli detailně seznámit s technologií EnviTec Biogas a diskutovat nad různými tématy.

Obr. 2: Bioplynová stanice Lípa - slavnostní projevy ceremoniálu zahájení provozu

BPS Lípa je ukázkou toho, jak je možné na lokální úrovni efektivně vyrábět obnovitelnou energii a zároveň řešit několik problémů. Zároveň je příkladem toho, že moderní bioplynová stanice nemá problém se zápachem. Vyrobený bioplyn je energeticky využíván v kogenerační jednotce firmy GE Jenbacher, která má instalovaný elektrický výkon 526 kW a tepelný výkon 558 kW. Předpokládá se, že zařízení bude v provozu min. 8 200 hodin ročně a za toto období vyrobí cca 4 200 MWh elektřiny a 3 500 MWh tepla. Pro ilustraci, množství vyrobené elektrické energie tak v přepočtu postačí pro pokrytí průměrné roční spotřeby elektřiny pro 2 950 obyvatel. Tepelná energie slouží pro potřeby samotného fermentačního procesu a poskytne také ekologické vytápění nedaleké mateřské škole, základní škole a jídelně. Nový zdroj nahradí zemní plyn a nabídne ekonomicky příznivější řešení. Dalším hodnotným výsledkem fermentačního procesu je digestát, který bude jakožto kvalitní hnojivo používán na pozemcích zemědělské společnosti.

Obr. 3: Pro účastníky akce byly připraveny vyhřívané stany s občerstvení

Primární surovinou k výrobě obnovitelné energie bude 8 300 tun kukuřičné siláže a 5 400 tun hovězí kejdy ročně. Z těchto surovin vzniká ve fermentoru bioplyn, který slouží jako palivo k výrobě čisté energie v kogenerační jednotce. U tohoto energetického zdroje tedy není zapotřebí těžit neobnovitelné suroviny a devastovat krajinu jako v případě uhlí či uranu. Kejda je vedlejší produkt živočišné výroby a kukuřice bude pěstována na ploše cca 200 ha půdy. Bioplynová elektrárna je navíc zasazena do areálu zemědělského podniku, nezabírá tedy volnou krajinu a využívá stávající infrastrukturu (podzemní jímky na kejdu, stávající nádrž na kejdu apod.).

Obr. 4: Exkurze po areálu bioplynové stanice Lípa

Výstavba zařízení proběhla velice rychle. Práce byly zahájeny v polovině března 2008 a již ve druhé polovině června byly hlavní stavební práce dokončeny. Během tohoto období byly vybudovány silážní žlaby pro skladování 8000 tun kukuřičné siláže, hala pro příjem a před-úpravu vstupních surovin, místnost pro kogenerační jednotku, sloupová trafostanice s přípojkou o délce 750 m na vedení 22 kW, teplovod o délce 800 m, dále fermentor s užitným objemem 2670 m3 a také nová uskladňovací nádrž na digestát s kapacitou 2700 m3. Zkušební provoz zařízení byl zahájen 21. 8. 2008, kdy započalo vyhřívání fermentoru prostřednictvím dočasného spalování propan butanu. Poté, co byl fermentační proces ve fermentoru zaveden, spaluje kogenerační jednotka od konce září 2008 pouze vyrobený bioplyn. Zařízení již tedy vyrábí obnovitelnou energii.

„Investici do bioplynové stanice jsme dlouho zvažovali a považujeme ji za krok správným směrem, který nám navíc umožní diverzifikovat zemědělskou výrobu“ řekl Václav Grubauer, jednatel Zemědělské akciové společnosti Lípa. „Pro financování projektu jsme si vybrali GE Money Bank, což se také ukázalo jako správné rozhodnutí. Vyřízení úvěru proběhlo hladce a spolupráce s bankou je výborná.“

Společnost EnviTec Biogas je v současnosti lídrem v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě. Sídlo společnosti je v německém Lohne a Saerbeck, nicméně společnost působí již ve 14 zemích Evropy, dále v Číně, Indii a nově i ve Spojených státech. V České republice působí od roku 2006 prostřednictvím dceřiné společnosti EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí. Klientům společnost nabízí vlastní technologické know-how a ucelený systém služeb, které zákazníkovi zajišťují komplexní řešení projektu a realizaci na klíč.

Ondřej Bačík

Sales/project Manager

EnviTec Biogas Central Europe s.r.o., Pod Hradbami 2004/5 594 01, Velké Meziříčí Czech Republic

T +420 566 520 800

F +420 566 520 801

M +420 604 631 563

E bacik@envitec-biogas.cz

W www.envitec-biogas.cz

Mapa bioplynových stanic

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Trochu jiná bioplynka
Travní senáž i pro výrobu elektřiny
Z pole až do plynového potrubí
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
EnviTec Biogas: lídr bioplynových stanic v Evropě
EnviTec Biogas potvrzuje pozici evropského lídra v oboru bioplyn
EnviTec Biogas: komplexní služby umožňující bioplynové stanice na klíč
EnviTec Biogas nabízí klientům financování projektů bioplynových stanic
Bioplyn – užitečný zdroj energie nebo riskantní způsob podnikání
Bioplynové stanice: technologie celonárodního významu
Tuning pro bioplynové stanice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 5.11.2008
Poslední změna: 29.6.2009
Počet shlédnutí: 11073

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej: První bioplynová stanice EnviTec Biogas v ČR byla slavnostně spuštěna . Biom.cz [online]. 2008-11-05 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/prvni-bioplynova-stanice-envitec-biogas-v-cr-byla-slavnostne-spustena>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto