Odborné články

Aktuálně: Parlament před několika hodinami přijal návrh na zařazení novely zákona č. 180/2005 do programu schůze, druhé čtení proběhne v pátek 5.2.2010

Středa 3.2.2010

Poslanci dnes zařadili návrh novely zákona č. 180/2005 o obnovitelných zdrojích do programu schůze. Návrh provedl poslanec ČSSD Milan Urban, následně jej podpořil poslanec Strany zelených Martin Bursík.

Přinášíme vám výběr ze stenozáznamu:

Poslanec Milan Urban (ČSSD): Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu na program této schůze, a to tisku 968, novely zákona o výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a to na pátek jako druhý bod po bloku třetích čtení. Pravděpodobně se jedná v této složité situaci ve Sněmovně o pokus marný, nicméně dovolte mi, abych ten pokus učinil. Jedná se totiž o zákon vládní, o novelu vládní, která reguluje instalaci fotovoltaických elektráren v České republice.

Kdo se touto problematikou trochu zabývá, ví, že fotovoltaické elektrárny v České republiky nabývají rozměrů, které myslím si nepřejeme v takové míře, neboť pole by mělo zůstat polem a elektřina vyrobená na fotovoltaických článcích by neměla zatěžovat cenu pro spotřebitele v celé České republice. Prostě parametry toho zákona již nevyhovují dnešním podmínkám a já bych si velmi přál, abychom tento zákon projednali a dospěli k určité regulaci tohoto zdroje. Děkuji.

Poslanec Martin Bursík (SZ): Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, na přihlášce jsem měl identický návrh, který zde vznesl pan kolega poslanec Urban, čili jej přednášet nebudu, pouze podpořím návrh, aby Sněmovna zařadila do programu novelu zákona 180 o obnovitelných zdrojích energie. Možná to překvapení pro vás, že se v tomto shoduji s panem poslancem Urbanem, by mohlo být impulsem pro zařazení tohoto bodu.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek (ČSSD): V každém případě jedeme plnou silou dále, to mám radost. Pan poslanec Zdeněk Prosek - je mi líto, ale podle jednacího řádu vzhledem k vetu nebudeme hlasovat o těchto zajímavých bodech. Postoupíme k panu poslanci Milanu Urbanovi, který navrhuje nový bod, tisk 968. Je to výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů. To je nový bod, nebo je v pořadu schůze? Je v pořadu schůze. Jedná se o pevné zařazení v pátek jako druhý bod za blok třetích čtení. Tak o tom budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tisku 968 jako druhého bodu v pátek za blok třetích čtení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Hlasování má pořadové číslo 311, přihlášeno je 193, pro hlasovalo 186, proti 3. Tento návrh byl přijat.

Proti zařazení tohoto návrhu hlasoval:

  • Pavel Němec (ČSSD)
  • Josef Ježek (ODS)
  • Zdeněk Lhota (ODS)

CZ Biom podporuje návrh novely zákona č. 180/2005 o obnovitelných zdrojích, viz. tisková zpráva.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Aktuálně: Na páteční schůzi k hlasování o změně zákona č. 180/2005 nedošlo, schůze byla přerušena
Výzva Vládě a Parlamentu ČR k zajištění férových podmínek mezi obnovitelnými zdroji energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 3.2.2010
Poslední změna: 6.2.2010
Počet shlédnutí: 3285

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Aktuálně: Parlament před několika hodinami přijal návrh na zařazení novely zákona č. 180/2005 do programu schůze, druhé čtení proběhne v pátek 5.2.2010. Biom.cz [online]. 2010-02-03 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/aktualne-parlament-pred-nekolika-hodinami-prijal-navrh-na-zarazeni-novely-zakona-c-1802005-do-programu-schuze-druhe-cteni>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto