Odborné články

Zmenšit skládky, to je cíl projektu opětovného využití odpadů CERREC

V České republice je v současnosti 83 procent odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být druhotně znovu využita, obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní a sportovní produkty či nábytek nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. A od toho, aby se tak dělo, je tu už od dubna 2011 projekt CERREC.

Skládkování totiž opravdu není konečné řešení. Jedná se jen o přesun problému odpadů na příští generace. Projekt CERREC chce tomuto zamezit. Jeho cílem je napomoci snižovat množství odpadu, více udržitelné využívání přírodních zdrojů a snižování emisí. Přidanou hodnotou pak je prodloužení životních cyklů produktů a vytvoření pracovních pozic.

“Projekt CERREC chce dosáhnout šetrnějšího zacházení se spotřebními předměty a změnit konzumní uvažování moderní společnosti,“ říká o projektu vedoucí sekce mezinárodních vztahů Českého sdružení pro biomasu - CZ Biom Petr Tluka.

Obr. 1: Ukázka centra pro opětovné využití odpadů (Rakousko)

“V minulosti bylo pravidlem, že koupené spotřební věci byly opečovávány, a v případě jejich poruchy byla provedena oprava do té doby, až nebylo možné zajistit původní funkci předmětu. Současná společnost se naproti tomu neustále dere za novými výrobky, čímž vzniká obrovské množství nevyužitých přístrojů a jiných zařízení, které sice nejsou nejmodernější, ale jsou buď plně funkční, nebo potřebují pouze minimální opravu,“ dodává Tluka.

Projekt CERREC chce z opětovného využívání odpadů vytvořit mainstream v rámci odpadového managementu. Jeho cílem je podpořit zavedená, akreditovaná centra opětovného používání odpadů a zároveň vytvořit síť nadnárodních zainteresovaných subjektů, které by sdílely své znalosti, a pomáhaly by tento segment dále rozvíjet.

Obr. 2: Nabídka opraveného zboží ve společnosti R.U.S.Z (Rakousko)

„Jde o to, informovat o možnosti dalšího využití těchto předmětů. Zároveň je třeba ustanovit opravná centra, kde bude možné nechat poškozené předměty opravit do funkčního stavu. Tím se sníží množství odpadů a zároveň dostanou lidé s nižšími finančními možnostmi šanci pořídit si funkční vybavení pro jejich domácnosti levněji,“ shrnuje Tluka výhody projektu CERREC.

Česká republika, a s ní i další země ze středoevropského regionu, čelí výzvě v podobě naplnění nových závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadech č. 2008/98/ES. Ta má být převzata a implementována do národních právních předpisů. Projekt CERREC má jako hlavní cíl tuto směrnici úspěšně zavést také do praxe.

CERREC je tříapůlroční projekt podpořený v rámci programu Central Europe a spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Sdružuje devět partnerů a dalších devět přidružených partnerů ze sedmi středoevropských států.

Bližší informace:

  • Leona Šimková, projektový manažer, tel: +420 774 334 667, e-mail: simkova@biom.cz
  • Petr Tluka, vedoucí sekce mezinárodních vztahů, e-mail: tluka@biom.cz

eu-regional-development-200.jpg           logo.jpg          ce-logo-200-pix.jpg

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 18.1.2012
Poslední změna: 2.4.2013
Počet shlédnutí: 4405

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Zmenšit skládky, to je cíl projektu opětovného využití odpadů CERREC. Biom.cz [online]. 2012-01-18 [cit. 2024-04-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/zmensit-skladky-to-je-cil-projektu-opetovneho-vyuziti-odpadu-cerrec>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto