Odborné články

Projekt financovaný EU podporuje vzdělávání a spolupráci v odpadovém hospodářství

Dnes dopoledne podepsali představitelé Ministerstva životního prostředí a sdružení CZ Biom – České sdružení pro biomasu Rozhodnutí o přijetí podpory na nový významný projekt pro rozvoj odpadového hospodářství ve vybraných obcích a sdruženích obcí v Plzeňském a Jihočeském kraji. Za ministerstvo Rozhodnutí podepsal Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů, a za CZ Biom Ing. Miroslav Šafařík, Ph.Dr., předseda sdružení.

Slavnostní akt se odehrál v Týně nad Vltavou, v centru jedné z cílových oblastí projektu. Hlavním mottem projektu je vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství. Projekt je výjimečný tím, že propojuje odborníky z nevládní ekologické a podnikatelské sféry s místními obcemi a svazky obcí s cílem zlepšit, díky vzájemné spolupráci, informační služby pro veřejnost a aktivně veřejnost zapojit do zkvalitnění místního systému nakládání s odpady. Zároveň poskytuje zapojeným obcím jedinečnou příležitost ke kvalitnímu a bezplatnému proškolení jejího zástupce a k realizaci praktického pilotního projektu ve vybrané části obce.

Do projektu, který začíná v září a potrvá celkem dva roky, je zapojeno celkem 21 partnerů, z toho je 13 měst a obcí a 3 svazky obcí na území uvedených krajů. Hlavním nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu, dalšími partnery jsou společnosti Ing. Pavel Novák, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s, PRO-ODPAD, o.s. a MAS Vltava, o.s. Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kč budou hrazeny formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů.

Dnešní tisková konference se konala v Týně nad Vltavou za přispění místního partnera projektu PRO-ODPAD, o.s.

Poznámka:

[1] Projekt byl podpořen ve 3. výzvě grantového schématu „Síť environmentálních informačních a poradenských center“, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V něm se rozdělují prostředky Evropského sociálního fondu (ESF) na projekty neinvestičního charakteru. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).

CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.

Článek byl publikován v rámci projektu Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Školení financované EU se zaměří na ekonomiku a plánování v odpadovém hospodářství obcí

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 27.7.2006
Poslední změna: 2.9.2006
Počet shlédnutí: 7229

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Projekt financovaný EU podporuje vzdělávání a spolupráci v odpadovém hospodářství. Biom.cz [online]. 2006-07-27 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/projekt-financovany-eu-podporuje-vzdelavani-a-spolupraci-v-odpadovem-hospodarstvi>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto