Odborné články

Mezinárodní konference Biomasa & Energetika 2009 - středa 2.12. v Praze

Sborník (80 stran, 13 odborných článků) si můžete objednat na sekretariat@biom.cz za cenu 200,- Kč bez DPH.

Letošní ročník konference, kterou pořádá České sdružení pro biomasu CZ Biom, se bude zabývat současnými problémy spojenými s využitím biomasy a naváže tak na předchozích 13 ročníků úspěšné konference Energetické a průmyslové rostliny. Přednášející z několika zemí Evropské unie, např. Švédska, Rakouska nebo Polska, přinesou zkušenosti s využíváním biomasy ze zahraničí.

Hlavní otázkou, kterou se konference pokusí zodpovědět, bude, jak dál využívat biomasu. Česká republika již přijala systémovou podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), dosud však nebyla přijata systémová podpora tepla, ačkoliv je možno výrobou tepla dosáhnout vyšší efektivity využitím primárních energetických zdrojů – např. právě biomasy. Konference zhodnotí současný systém podpory elektřiny z OZE a seznámí účastníky s úpravami způsobu podpory nejen na příští rok. Přednášející budou v rámci panelové diskuze debatovat o současných návrzích podpory tepla z obnovitelných zdrojů, jejich možných dopadech na konečnou cenu tepla odběratelů, diskutována bude stabilita dodávek biomasy a technické možnosti spalování některých specifických surovin – především dřevní štěpky a slámy.

Další přednášející přinesou novinky z oblasti zvyšování účinnosti a využití tepla – např. nové technologie k využití odpadního tepla k sušení, k vytápění objektů nebo k výrobě elektrické energie.

V současné době se realizuje velké množství investičních záměrů na spalování biomasy jako jsou teplárny nebo elektrárny, nicméně biomasy je omezené množství.

  • Má Česká republika vůbec dostatek biomasy jako paliva pro provoz těchto velkých energetických zdrojů?
  • Mohou naplnit české lesy kapacitu poptávky po štěpce pro energetické zdroje?

Právě lesní štěpce a jejímu využití pro teplárenství bude věnován jeden celý blok konference. Představeny budou české a švédské zkušenosti s výrobou a distribucí štěpky. Dozvíme se, jak se využívá biomasa ve velkých energetických zdrojích v Německu, Belgii a Rakousku. Jsou to právě Švédsko a Rakousko, které mají největší procento výroby energie z obnovitelných zdrojů v Evropě. V neposlední řadě nahlédneme do situace na trhu s biomasou a rychle rostoucími dřevinami v Polsku.

V současnosti produkuje Česká republika z obnovitelných zdrojů cca 6,5 % energie. Aby naplnila závazek Evropské unie, musí do roku 2020 toto množství zdvojnásobit a vyrobit tak 13 %. Je možné toho dosáhnout? Aktuálně jsme svědky razantního rozvoje výstavby fotovoltaických elektráren, jejichž výkupní cena je v poslední době z pohledu investorů velmi příznivá. Naopak ostatní zdroje, např. komunální bioplynové stanice, mají výkupní cenu relativně nízkou. K tomuto tématu se vyjádří místopředseda Energetického regulačního úřadu, Ing. Blahoslav Němeček, který posluchače seznámí s výší výkupní ceny za elektřinu z biomasy a tzv. zeleného bonusu pro příští rok.

Datum konference: středa 2. prosince 2009 od 9:00 hod.

Místo konání: Praha 6 - Suchdol, AULA České zemědělské univerzity, Kamýcká 129

Přihlášky na www.biom.cz, email: sekretariat@biom.cz, tel.: 604 856 036

Podrobný rozpis přednášek ZDE.

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny. Je jedinou organizací v republice, která sdružuje odborníky, podnikatele a další subjekty ze širokého spektra oboru biomasy: fytoenergetika, bioplyn, kapalná biopaliva, výrobci dřevní biomasy a kompostárenství. CZ Biom svou činností navazuje na evropskou asociaci pro biomasu AEBIOM a současně je členem evropské kompostárenské sítě ECN, která sdružuje odborníky nakládající s biologicky rozložitelnými odpady v celé Evropě, a německé bioplynové asociace Fachverband Biogas e.V. Jednou ze základních funkcí sdružení je poskytování informací . Nabízí v rámci České republiky prakticky nejobsáhlejší soubor informací z oblasti biomasy a bioodpadů na webu www.biom.cz.

Příloha: Program a pozvánka - konference Biomasa a Energetika 2009

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Předchozí / následující díl(y):

Konference BIOMASA a BIOPLYN 2007 představí aktuální stav a vývoj oborů
Závěry konference Biomasa a Bioplyn 2007
Závěry a vyhodnocení konference o možnostech výroby elektřiny z biomasy

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 26.11.2009
Poslední změna: 4.12.2009
Počet shlédnutí: 3653

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Mezinárodní konference Biomasa & Energetika 2009 - středa 2.12. v Praze. Biom.cz [online]. 2009-11-26 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mezinarodni-konference-biomasa-energetika-2009>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto