Odborné články

Jak snížit množství bioodpadu? Nechte vodu doma!

Jednou z cenných vlastností výrobků z biodebradabilního termoplastu Mater-Bi (viz tento článek) je paropropustnost a zároveň vodotěsnost. Tedy voda, která se v průběhu skladování uvolní z bioodpadu neproteče stěnou, ale vodní páry stěnou prostupují díky mikropórům v tomto materiálu (obr. 4). Ve slangu outdoorových sportovců se tato vlastnost nazývá „nepro-pro“ tedy nepromokavé paropropustné.

Že je Mater-Bi „nepro-pro“ se vědělo již dlouho, ale zhodnocena byla tato vlastnost až teprve nedávno. Pro potřeby separovaného sběru bioodpadu byl konstruován speciální košík MaxAir®, který nyní vyrábí firma Polimoon v Norsku (obr 2 a 3). Tento košík je perforován a žebrován, aby během skladování bioodpadu v domácnosti v biodegradabilním sáčku Mater-Bi docházelo k co největšímu výparu vody skrze stěnu sáčku (obr 1). Tímto způsobem lze snížit váhu bioodpadu až o 27% během 1 týdne skladování (obr. 5), což se promítne ve snížení nákladů na svoz odpadu a také ve snížení platby za zpracování bioodpadu (je-li platba kompostárně odvozena od hmotnosti přivezeného odpadu). Uvážíme-li, že provozovatel systému odděleného sběru zaplatí kompostárně za 1 t bioodpadu 400 kč, znamená to snížení nákladů až o 100 kč na každé tuně bioodpadu.

Tab. 1: Průměrné hodnoty hmotnostních ztrát (%)

Systém

po 3 dnech

po 4 dnech

po 7 dnech

Tradiční s použitím Mater-Bi sáčku

0,82

1,15

1,89

Otevřený větraný koš s Mater-Bi

13,15

17,38

27,66

Větraný koš s PE sáčkem

1,29

1,8

4,79

Použitím Mater-Bi sáčku a MaxAir košíku lze snížit nejen hmotnost, ale také:

  • tvorbu zápachu
  • snížit šíření spór plísní (potenciálních alergenů) v domácnosti
  • zamezit hromadění výluhu na dně odpadkového koše

Tento materiál je prostupný také pro ostatní plyny, nejen pro vodní páru. Přes stěnu Mater-Bi sáčku tedy dochází také k prostupu kyslíku do sáčku, což přispívá k udržení aerobních podmínek, které jsou předpokladem pro předcházení tvorby zápachu a nastartování procesu kompostování.

Obrázek 2
Obr 2 a 3: Košík MaxAir maximalizuje výpar vody Obrázek 3
Obrázek 4
Obr 4: Mikropóry, kterými prostupuje vodní pará, voda v kapalném skupenství však zůstává uvnitř sáčku Obrázek 5
Obr 5: Úbytek hmotnosti odpadu v důsledku odpaření vody

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR
Zkrácený záznam přednášky Enza Favoina ve Zlíně
Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů
Plasty se zkrácenou životností a způsoby jejich degradace
Suchá stabilizace zbytkového odpadu a oddělený sběr
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro řešení logistiky svozu
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 30.6.2003
Poslední změna: 2.7.2003
Počet shlédnutí: 8085

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: Jak snížit množství bioodpadu? Nechte vodu doma! . Biom.cz [online]. 2003-06-30 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/jak-snizit-mnozstvi-bioodpadu-nechte-vodu-doma>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto