Odborné články

EnviTec Biogas potvrzuje pozici evropského lídra v oboru bioplyn

Realizace největší bioplynové stanice na světě v Güstrow, rekordních počet zakázek v Německu i v dalších zemích, výrazné rozšíření personálních i administrativních kapacit nejen v Německu, ale také např. v České republice, silné finanční zázemí a posílení trendu výstavby a provozu vlastních bioplynových stanic…

Takto lze ve stručnosti charakterizovat aktuální rozvoj společnosti EnviTec Biogas, která tak upevňuje ambiciózní pozici lídra evropského bioplynového trhu. Spokojenost zákazníků EnviTec Biogas vychází jednak z osvědčené a spolehlivé technologie a jednak z uceleného systému služeb, které zajišťují zákazníkovi komplexní řešení projektu a realizaci na klíč. Technologie je z velké části tvořena vlastním know-how společnosti a průběžně je doplňována inovativními prvky, neboť EnviTec Biogas věnuje velkou pozornost výzkumu a vývoji. V oblasti realizace na klíč nabízí společnost následující služby:

  • příprava projektu a jeho stavební realizace
  • uvedení zařízení do provozu
  • poskytnutí biologických a technických služeb
  • pojištění BPS a finanční spolupráci na projektu (společnost provozuje vlastní finanční instituci)
  • provozní a řídící management

Rostoucí zájem klientů

Stále více zemí v Evropě si uvědomuje potenciál bioplynu jako vhodné alternativy k fosilním palivům. To vede k vytváření lepších podmínek pro využití bioplynu v praxi a k výraznému nárůstu poptávky po dodávkách technologií. Jakožto lídr na trhu je společnost EnviTec Biogas připravena vyhovět vysokému zájmu klientů.

Ten nejlépe ilustruje skutečnost, že k 30. červnu 2008 dosáhl objem nakontrahovaných objednávek částky 190,8 milionů €. Z toho zakázky v hodnotě 55,5 milionů € pocházejí ze zemí mimo Německo. Jen krátce po schválení novely německého zákona EEG uzavřela společnost zatím svou historicky největší zakázku v hodnotě 60 milionů €. Jedná se o dodávku zemědělských bioplynových stanic (dále jen „BPS“) na řadě lokalit v Německu v průběhu následujících dvou let.

Významné zakázky společnost realizuje napříč Evropou. Například v Belgii jde o kontrakty na výstavbu sedmi BPS s celkovým instalovaným výkonem 12,6 MWel v hodnotě 30 mil. €. Zajímavé je, že kromě klasických zemědělských vstupů bude v těchto BPS zpracováván zejména tzv. biomix, tzn. směs bioodpadů tvořená prošlými potravinami, kuchyňskými odpady, tuky, glycerinem apod. Tato zakázka potvrzuje široký rozměr technologie společnosti EnviTec, která kromě zemědělských vstupů věnuje pozornost také bioodpadům. Nové reference firmy rostou i ve Velké Británii, Nizozemí, Maďarsku a velmi atraktivní jsou trhy v České republice a na Slovensku. Velkým letošním úspěchem v mezinárodním měřítku bylo získání zakázky na výstavbu třiceti BPS o celkovém výkonu 30 MWel v indickém státě Panjab. Kontrakt v hodnotě více než 30 milionů € bude realizován v průběhu dvou let.

Společnost EnviTec v současnosti působí ve 14 zemích Evropy a také v Číně, Turecku, Indii, ve Spojených státech a nově i v Jižní Korei. Sídla společnosti jsou v německém Lohne a Saerbeck. V České republice působí od roku 2006 prostřednictvím dceřiné společnosti EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí. Počet zaměstnanců společnosti EnviTec již přesáhl 300 pracovníků. Od července 2007 je společnost zařazena do Prime Standard segment na Frankfurtské burze cenných papírů. V roce 2007 EnviTec vygeneroval obchodní tržby ve výši 132 milionů € a výše hrubého zisku (EBIT) dosáhla 18 milionů €.

Obr. 1: BPS Denisssen v Německu
Obr. 2: BPS Denisssen v Německu vyrábí nejen ekologickou elektřinu, ale tepelnou energií vytápí také rozsáhlý areál skleníků

Güstrow: největší bioplynová stanice na světě

Kvalita práce firmy byla mnohokrát prověřena nejen na projektech standardní velikosti (0,5 – 1 MWel ), ale i na projektech řádově větších rozměrů. Jen v roce 2007 společnost vybudovala v celé Evropě 105 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 52 MWel, a to navzdory tomu, že rozvoj oboru bioplyn byl v tomto roce výrazně oslaben změnami v zemědělství.

Společnost získala prvenství v realizaci největšího projektu BPS na světě, který je situován v německém státě Macklenburk- Vorpommern. Bioplynový park v Penkunu má instalovaný výkon 20 MWel generovaný celkem 40 kogeneračními jednotkami od firmy GE Jenbacher a je úspěšně v provozu. Toto prvenství již společnost EnviTec překonává výstavbou nového bioplynového parku v severoněmeckém městě Güstrow. Nejen, že zde bude největší bioplynová stanice na světě, ale veškerá produkce bioplynu bude určena k výrobě biometanu. Projekt bude uveden do provozu v příštím roce a od roku 2010 bude bioplynový park dodávat 46 milionů m3 biometanu ročně do sítě zemního plynu a nahradí tak adekvátní množství neobnovitelného fosilního zdroje. Vyrobené množství biometanu bude postačovat pro pokrytí potřeby města s 50 000 obyvateli. Projekt Güstrow je dalším potvrzením širokého záběru a schopností společnosti EnviTec. Objem tohoto kontraktu dosáhl hodnoty 42 milionů €.

Obr. 3: Güstrow: budoucí největší BPS na světě bude vyrábět biometan za účelem náhrady zemního plynu

Kromě efektivního řešení kontraktů pro své klientů má společnost kapacity a prostředky pro realizaci a pro provozování svých vlastních bioplynových stanic. Ke konci června 2008 bylo v provozu nebo ve fázi pokročilé výstavby 22 zařízení s celkovým instalovaným výkonem 11 MWel. Společnost chce tento směr dále aktivně posílit a realizaci vlastních BPS připravuje nejen v Německu, ale i v dalších zemích EU. První takové zařízení mimo území Německa je již ve výstavbě u dánského města Bergharen s výkonem 625 kWel. Další projekty s celkovým výkonem 20 MW jsou ve fázi schvalovacích procesů a podle plánu by jejich výstavba měla být zahájena do konce roku 2008.

Rozšíření služeb pro klienty v České republice i na Slovensku

Vzhledem k rostoucí poptávce po technologii EnviTec napříč Evropou přistoupila společnost k posílení personálních i administrativních kapacit. Díky investicím v hodnotě 2 miliony € letos došlo k rozšíření obou sídel v Lohne a Saerbeck a počet zaměstnanců se zvyšuje o 80 osob. Kromě toho společnost připravuje projekt vlastního technologického bioplynového centra v Lohne, jehož hlavním cílem bude komplexní výzkum a rozvoj bioplynového sektoru. Investice v hodnotě cca 10 milionů € má dále zlepšit služby pro zákazníky společnosti v celé Evropě a podpořit veřejnou propagaci bioplynu již v průběhu roku 2009.

Obr. 4: Penkun: současná největší BPS na světě dokáže zásobovat obnovitelnou energií 40 000 domácností

Posílení personálních a administrativních kapacit rovněž v České republice je pružnou reakcí společnosti na poptávku zákazníku v České republice i na Slovensku. Společnost EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. se sídlem ve Velkém Meziříčí navýšila počet svých zaměstnanců o 100 % v průběhu šesti měsíců a předpokládá další výrazné navýšení v brzké budoucnosti. S tím souvisí i předpokládaná změna sídla společnosti a přesun do nových a lépe vyhovujících prostor ve městě Velké Meziříčí. Všechna tato opatření vedou ke zlepšení služeb pro naše zákazníky a k efektivnímu pokrytí rostoucí poptávky klientů.

Společnost EnviTec Biogas potvrzuje svou vedoucí pozici na trhu bioplynu v Evropě a je připravena být spolehlivým obchodním partnerem také pro klienty v České republice i na Slovensku.

Stanislav Krchňavý a Ondřej Bačík

EnviTec Biogas Central Europe s.r.o.

Mapa bioplynových stanic

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Travní senáž i pro výrobu elektřiny
Zvyšování efektivity fermentace - nejnovější poznatky ve výzkumu a praxi
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
EnviTec Biogas: lídr bioplynových stanic v Evropě
EnviTec Biogas nabízí klientům financování projektů bioplynových stanic
První bioplynová stanice EnviTec Biogas v ČR byla slavnostně spuštěna
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v České republice

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 3.12.2008
Poslední změna: 29.6.2009
Počet shlédnutí: 7380

Citace tohoto článku:
BAČÍK, Ondřej: EnviTec Biogas potvrzuje pozici evropského lídra v oboru bioplyn. Biom.cz [online]. 2008-12-03 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/envitec-biogas-potvrzuje-pozici-evropskeho-lidra-v-oboru-bioplyn>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto