Odborné články

2017 dalším rekordním rokem biopaliv ve Švédsku

V roce 2017 se biopaliva ve švédské dopravě podílela 20,8 %. Celkem 19,5 TWh energie biopaliv, tj. o 2,3 TWh (13 %) více oproti roku 2016, bylo podle předběžných statistik SCB (Statistics Sweden) doplněných Švédskou bioenergetickou asociací (Svebio) ve Švédsku spotřebováno.

Z hlediska energie byla celková spotřeba paliv v dopravě v roce 2017 celkem 93,9 TWh, tj. o 1,2 TWh více, než v roce 2016. Biopaliva vzrostla o 2,3 TWh, což znamená, že celková spotřeba fosilních paliv v dopravě klesla.

„Grafy ukazují, že Švédsko je, co se týče přechodu z fosilních paliv na biopaliva, v Evropě lídrem. Švédsko zdvojnásobilo podíl biopaliv v dopravě během pouhých 3 let. Je také povzbudivé vidět, že využití fosilních paliv, která v roce 2016 rostla, v roce 2017 klesla pod úroveň roku 2015“, uvedl Gustav Melin, výkonný ředitel Švédské bioenergetické asociace (Svebio).

Rapidní nárůst biopaliv v posledních letech je přisuzován především zvýšenému využití hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO – hydrotreated vegetable oil), obnovitelného dieselového paliva, které je vyráběno z nejrůznějších bio surovin. HVO jsou nyní ve Švédsku hlavním biopalivem, s největším růstem využití čistého HVO, HVO100. Obnovitelná nafta HVO a bionafta, jako například metylester  řepkového oleje (MEŘO), činili dohromady 26,6 % veškerých dieselových paliv.

HVO používané jako bio příměs do benzínu, jako tzv. „zelený benzín“, vykázaly v posledních letech taktéž výrazný nárůst. Paliva MEŘO, etanol a zemní plyn měla v roce 2016 v podstatě shodnou spotřebu, pouze s nepatrně nižší spotřebou etanolu a vyšší spotřebou biometanu, což z biometanu udělalo druhé nejpoužívanější obnovitelné palivo v dopravě.

Podíl biometanu v zemním plynu dosáhl rekordních 87 %, tj. o 4 % více než v roce 2016.

„Švédsko zažívá fantastický růst biopaliv, a to jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti. Zdanění etanolu a MEŘO drželo zpátky využití těchto paliv. Švédsko nezavedlo benzín E10, který EU povoluje. Existují tedy další výhodné příležitosti pro budoucí růst podílu biopaliv a snížení klimatického dopadu dopravního sektoru“, okomentoval situaci Tomas Ekbom, expert na biopaliva asociace Svebio.

Ekbom dodal, že redukční kvóta odhlasována parlamentem (Riksdag) pro benzín a naftu, která vejde v platnost 1. července 2018, další rozvoj biopaliv spíše zpomalí.

„Důvodem jsou nízké cíle. Je tedy maximálně důležité, aby úřady vzaly v úvahu poslední statistiky a zvýšily tak úměrně cíle co nejdříve“, řekl Tomas Ekbom.

Článek byl publikován v časopise Biom 2/2018 Biomasa v dopravě.

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Brňáci jezdí na splašky
Nově schválená podpora biometanu posune Itálii k čistší dopravě
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.9.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1443

Citace tohoto článku:
SHERRARD, Alan, JEŘÁBKOVÁ, Julie: 2017 dalším rekordním rokem biopaliv ve Švédsku. Biom.cz [online]. 2018-09-23 [cit. 2024-05-29]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/2017-dalsim-rekordnim-rokem-biopaliv-ve-svedsku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto