Odborné články

Jak používat Expertní systém pro kompostování

Cílem expertního systému pro kompostování je umožnit rychlé a přesné zodpovězení běžných dotazů či problémů, s nimiž se setkávají nejenom provozovatelé kompostáren. Systém je průběžně aktualizován a doplňován o další úlohy a informace. Expertní systém lze nalézt na adrese: http://expert.biom.cz/kompost.stm

Obr. 1: Textová část úloh expertního systému

Základní rozhraní

Po otevření hlavní stránky expertního systému naleznete seznam úloh. Nadpis úlohy je obvykle otázka, kterou je úloha schopna zodpovědět. Po kliknutí na některý z nadpisů úloh se zobrazí stránka s řešením úlohy. Používány jsou tři formy řešení či odpovědi:

 • textem,
 • databázovým výstupem,
 • programem ke stažení.

K tomuto jsou ještě u úloh k dispozici přílohy, odkazy na články, diskuse a další pomůcky.

Textová část úloh

Textovou část obsahují všechny úlohy. Zabírá hlavní plochu úlohy. Textová část obsahuje obvykle teorii nebo návod na řešení problému.

Obr. 2: Databáze vlastností organických materiálů

Databáze

V rámci expertního systému bylo připraveno několik databází. Přímo v textové části úlohy jsou, tam kde to může pomoci, zobrazeny výstupy z databází takovou formou, která umožní nejrychlejší nalezení hledané informace.

Nejdůležitějšími databázemi jsou:

 • Databáze vlastností organických materiálů
  Tuto databázi použijete zejména tehdy, když budete potřebovat odhadnout vlastnosti organických materiálů bez provádění rozborů. V databázi jsou uvedeny průměrné vlastnosti. Tyto průměry se mohou v některých případech velmi lišit od hodnot konkrétního materiálu, který Vás zajímá. Proto databáze nemůže nahradit chemické rozbory.
 • Databáze legislativy
  Do této databáze jsou průběžně přidávány legislativní předpisy vycházející ve sbírce zákonů, které se týkají oblasti využívání biomasy.
 • Obr. 3: Databáze zařízení
 • Databáze strojů
  Do této databáze mohou přispívají výrobci a prodejci strojů na zpracování biomasy.
 • Databáze zařízení
  V této databázi jsou publikován informace o stávajících kompostárnách, bioplynových stanicích a dalších zařízeních na zpracování biomasy. Údaje pochází především z krajských úřadů, které dávají souhlas s provozováním těchto zařízení.
 • Databáze subjektů
  V této databázi naleznete informace o firmách, organizacích a institucích zabývajících se biomasou.
 • Databáze podpor
  V této databázi jsou průběžně publikovány informace o dotacích, podporách a grantech z oblasti výroby a zpracování biomasy.

Obr. 4: Přílohy expertního systému

Programy

Pokud je možné otázku odpovědět výpočtem, tak je v pravém sloupci úlohy k dispozici program ke stažení, který výpočet zjednoduší. Programy jsou vytvořeny většinou v kancelářském balíku OpenOffice.org, který je možné zdarma stáhnout např. na adrese www.openoffice.cz. Soubory jsou primárně vytvořeny v OpenDocument formátu (ODF). Vedle OpenOffice.org tento formát podporují např. následující kancelářské aplikace: 602Office, IBM Lotus Notes, KOffice a Google Docs & Spreadsheets. Pokud používáte jiný balík kancelářských aplikací, tak ve stažených souborech najdete verzi programu ve formátech MS Office. Zde však není zaručena úplná funkčnost. Zatímco běžné vzorce, makra a formátování jsou do formátů MS Office exportovány s minimálními problémy, kterým je možné se vyhnout nepoužíváním některých příkazů a metod, tak programové skripty naprogramované v OpenOffice Basic, exportovány nejsou. Náročnější funkce tedy nebudou fungovat.

Programy se velmi často skládají ze třech až čtyř listů, které obsahují:

 • popis (popis výpočtu bývá často vynechán, jelikož jej nahrazuje textová část úlohy),
 • výpočet (zde je prováděn výpočet),
 • data (data potřebná pro výpočet mohou být buď součástí programu nebo jsou stahovány z některé z databází expertního systému),
 • info (odkazy na expertní systém, kontakty na autory, apod.).
Obr. 5: Program pro optimalizaci

Údaje potřebné pro výpočet je možné vkládat do bleděmodře zbarvených buněk. Výsledky se zobrazují v okrově zbarvených políčcích.

Zpracované programy umožní vypočítat např.:

Pomůcky

U většiny úloh jsou k dispozici následující pomůcky:

 • Odkazy – na legislativu, poradenství, weby organizací, články
 • Přílohy – soubory, programy, publikace
 • Diskuse a komentáře

Tyto pomůcky je možné nalézt především v pravém bočním sloupci u jednotlivých úloh. Jejich funkce je doplňková.

Odkazy

Prostřednictvím odkazů je možné přejít k souvisejícím zdrojům informací. Některé odkazy jsou v pravém bočním menu. Jiné jsou v textové části úloh. Odkazy v textové části úloh jsou dvojího druhu. Buď vložené manuálně autory úloh nebo generované automaticky. Manuálně vkládané odkazy jsou na první pohled viditelné díky odlišné barvě písma. Automaticky generované odkazy jsou rozeznatelné až po najetí myši na slovo odkazem. Pak se ukáže krátký boxík s popisem odkazu. Jde především o odkazy na legislativu a na odborné termíny.

Přílohy

Přílohy lze nalézt v horní části pravého bočního sloupce. Nejčastěji se jedná o programy, ale může jít o libovolné druhy souborů, publikací, apod.

Obr. 6: Formulář pro vložení diskusního příspěvku

Diskuse a komentáře

Prostřednictvím diskusí a komentářů lze požádat autory o doplňující informace, upozornit na chyby či nesrovnalosti, atd. Hlavní z autorů dostává všechny příspěvky automaticky e-mailem.

Vstup do diskuse lze nalézt dole v pravém boční menu. Po kliknutí na odkaz se zobrazí formulář pro vložení příspěvku. Při publikování prvního diskusního příspěvku velmi doporučujeme vyplnit políčka Autor, E-mail, WWW a WWW popis. Tyto políčka pak budou při příštích zobrazení formuláře předvyplněná. Do políčka Předmět napište nadpis komentáře. Pokud chcete dostávat odpovědi na svůj komentář e-mailem, tak nechte zaškrtnuté políčko Zasílat reakce.

Příspěvky nesouvisející s úlohou budou smazány. Komentáře jsou chráněny několika opatřeními proti tzv. spamu (nevyžádaným obchodním sdělením). Jedním s opatření je, že v těle příspěvku nesmí být více než čtyři odkazy. V takovém případě příspěvek nebude publikován. V současnosti se ochrana proti spamu zdokonaluje.

Článek byl uveřejněn v rámci projektu QF 3148 podpořeném Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí
Kompostování bioodpadu je technologií trvale udržitelného života
Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech aneb trampoty s kompo(s)ty
Programy v expertních systémech na Biom.cz
Město Švihov realizuje projekt komunitního kompostování bioodpadů
Biodegradácia ropných výrobkov v silne kontaminovaných pôdach kompostovaním
Kompostování zbytkové biomasy z údržby trvalých travních porostů
Informační systém pro kompostárenství

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 22.8.2007
Poslední změna: 21.8.2007
Počet shlédnutí: 5629

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Jak používat Expertní systém pro kompostování. Biom.cz [online]. 2007-08-22 [cit. 2024-05-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/jak-pouzivat-expertni-system-pro-kompostovani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto