Odborné články

MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice

Dnes je již zřejmé, že Evropská komise schválí v rámci tzv. Zimního balíčku („Čistá energie pro všechny Evropany“) nové cíle zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v jednotlivých státech v letech 2020 - 2030. V případě, že zvítězí celoevropský cíl ve výši 35 %, pro ČR by to mohlo znamenat 26% podíl OZE na spotřebě energií do roku 2030.

Nová podoba podpory v Česku

V souvislosti s požadavky na další rozvoj tohoto sektoru připravuje MPO nové schéma podpory pro obnovitelné zdroje. To má být založeno na kombinaci podpory formou hodinových zelených bonusů a aukcí.

Rámcem pro přípravu nového schématu podpory jsou evropská pravidla pro poskytování veřejné podpory v oblasti energetiky. Ta dnes dovolují členským státům poskytovat podporu formou zelených bonusů do výkonu 1 MW (a u větru do výkonu 18 MW). Nad tento výkon je nutné využít systému aukcí. Přesně v těchto mantinelech se pohybuje též nový návrh MPO.

Současně se uvažuje o zavedení nového regulativu, který by zabránil příliš rychlému rozvoji určitého zdroje v případě selhání regulace prostřednictvím cenotvorby. Domníváme se, že tato hrozba je dnes pouze hypotetická, ale z důvodů minulého vývoje je nutností. Limitem rozvoje jednotlivých druhů OZE by měl být klimaticko-energetický plán, který bude definovat jaké výkony, kterých OZE mají růst. V případě, že budou výkony uvedené v tomto plánu překročeny, bude podpora daného sektoru ukončena. Obdobně dnes funguje národní akční plán pro obnovitelné zdroje, tzv. NAP OZE. MPO v tuto chvíli připravuje návrh zákona, který by tento rámec stanovil. Následně se bude připravovat klimaticko-energetický plán, který bude pravidelně schvalovat vláda.

Věříte na život po životě?

Bioplynovým stanicím a elektrárnám na biomasu uvedeným do provozu před účinností zákona č. 180/2005 Sb. bude současná podpora výroby elektřiny ukončena po patnácti letech od uvedení tohoto zákona v platnost. Ostatním zdrojům po dvaceti letech od uvedení konkrétního zdroje do provozu.

Tyto zdroje by po ukončení podpory přestaly být z ekonomického hlediska provozuschopné. Proto se diskutuje o zavedení podpory na zajištění dalšího provozu. Ta by již měla být nižší, aby pokrývala pouze úhradu vyšších provozních nákladů v porovnání s konvenčními zdroji energie. Nebude již zkrátka zahrnovat příspěvek na počáteční investice, který obsahuje současná podpora.

Kromě této podpory bude patrně možné ve stávající lokalitě obnovit zdroj rozsáhlou rekonstrukcí a získat tak opět nárok na podporu na stanovenou dobu včetně úhrady investičních nákladů. Návrh zákona by měl být projednán v průběhu roku 2018.

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende
Podpora tepla v Nizozemsku
Podpora tepla ve Velké Británii
Co ukázalo Energo 2015
Palivovým dřevem topí téměř čtvrtina domácností
Biomasová pětiletka v Číně a pokroky s biomethanem v Británii

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 23.5.2018
Poslední změna: 4.12.2018
Počet shlédnutí: 9544

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: MPO připravuje podporu pro nové zdroje, ale i starší biomasové elektrárny a bioplynové stanice. Biom.cz [online]. 2018-05-23 [cit. 2024-06-17]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mpo-pripravuje-podporu-pro-nove-zdroje-ale-i-starsi-biomasove-elektrarny-a-bioplynove-stanice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto