Odborné články

Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů

Společnost HBABio, spol. s r.o. se specializuje na reklamní a marketingovou podporu pro výrobce a technologie, u nichž stojí v popředí ochrana životního prostředí. Zaměřujeme se na problematiku biodegradabilních (biologicky rozložitelných) odpadů a na biodegradabilní plasty. HBABio se aktivně podílí na výrobě biodegradabilních plastů. Spolupracuje s výrobci, dodává příslušné granuláty a zajišťuje technickou a marketingovou podporu.

V oblasti odpadového hospodářství usnadňují biodegradabilní plasty podstatným způsobem oddělený sběr bioodpadu s cílem biologické odpady kompostovat. Na základě zkušeností ze zemí EU, kde sběr bioodpadu probíhá již řadu let, se zaměřujeme na systém sběru využívající biodegradabilní kompostovatelné plastické pytle a na zajištění výroby a dodání kompostovatelných pytlů pro tento systém sběru.

Dostupné materiály, které se již dnes pro výrobu biodegradabilních plastů používají, jsou na bázi škrobu, ropných produktů, celulózy, nebo různých směsí. Jedním z předních světových výrobců biodegradabilních plastů na bázi škrobu je italská společnost Novamont, která vyrábí granulát pro výrobu těchto plastů pod obchodním názvem Mater-Bi. Pytle a sáčky vyrobené z Mater-Bi se v prostředí kompostu působením vlhkosti a bakterií rozkládají tak, že již za 40 dní ztratí 90% své hmotnosti (dle normalizované metody pro zkoušení biodegradability ISO 14852). Zaručená doba kompletní biodegradace pro fólie vyrobené z Mater-Bi je 3 měsíce.

Základním produktem pro výrobu Mater-Bi je kukuřičný a bramborový škrob, tedy zemědělské produkty vypěstované z půdy. Plasty z Mater-Bi mají po svém upotřebení prostřednictvím kompostu možnost opět se vrátit do půdy, a tím celý cyklus uzavřít.

Jsme si vědomi, že každý systém jako celek může fungovat pouze tehdy, pokud budou dobře fungovat jeho jednotlivé složky. Stejné je to i se systémem sběru bioodpadů za účelem kompostování. Zaměřujeme se proto na technické zajištění tohoto systému, aby bylo třídění pro občany jednoduché a pro svozové firmy, města a obce efektivní. Městům a obcím, ale i občanům do domácností nabízíme ucelený systém separace a pomoc s jeho implementací na regionální podmínky daného města, kraje.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Jak snížit množství bioodpadu? Nechte vodu doma!
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Plasty se zkrácenou životností a způsoby jejich degradace
Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?
Oxo-rozložitelný plast d2w
Environmentálne degradovateľné plasty
Zber bioodpadu
Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO
Dvě zprávy z oblasti biodegradabilních plastů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 16.2.2004
Poslední změna: 12.2.2004
Počet shlédnutí: 9807

Citace tohoto článku:
HODEK, Tomáš: Kompostovatelné plasty v systému separace bilogicky rozložitelných odpadů. Biom.cz [online]. 2004-02-16 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/kompostovatelne-plasty-v-systemu-separace-bilogicky-rozlozitelnych-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto