Odborné články

Metodický pokyn MŽP ČR k definici nízkoemisního spalovacího zdroje

Metodický pokyn upřesňuje požadavky na „nízkoemisní“ spalovací zdroje co do přípustných emisí vybraných znečišťujících látek a také minimální energetické efektivnosti a stanovuje některé další požadavky na spalovací zdroje, způsobilé k udělení finanční podpory v rámci OPŽP a národních programů SFŽP, nad rámec nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Metodický pokyn MŽP ČR - plná verze

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Metodický pokyn k povolování bioplynových stanic zveřejněn

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 24.4.2009
Poslední změna: 23.4.2009
Počet shlédnutí: 3544

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Metodický pokyn MŽP ČR k definici nízkoemisního spalovacího zdroje. Biom.cz [online]. 2009-04-24 [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/metodicky-pokyn-mzp-cr-k-definici-nizkoemisniho-spalovaciho-zdroje>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto