Odborné články

Nově schválená podpora biometanu posune Itálii k čistší dopravě

Začátkem března 2018 Evropská komise vydala zprávu o ukončení procesu notifikace nové podpory biometanu v Itálii. Zatím není úplný text notifikace veřejně přístupný, přesto je již dnes jisté, že na žádost Itálie byla Komisí schválena podpora biometanu využívaného převážně v dopravě. Biometan má z velké části nahradit zemní plyn v dopravě a ještě více snížit emise. Biometan se tak stane povinnou složkou každého kilogramu prodaného CNG. Itálie si alokovala pro krytí vyšších nákladů se zaváděním čisté mobility pomocí biometanu přibližně 4,7 miliardy EUR.

Itálie je kolébkou pohonu aut na stlačený zemní plyn (CNG). V současné době je zde v provozu cca 600 tisíc aut s tímto pohonem (v ČR je to přibližně 20 tisíc) a CNG je možné doplnit u více jak 620 čerpacích stanic. Infrastruktura je tedy dostatečná i pro případný další rozvoj čisté mobility založený na využití pokročilých biopaliv. Právě tímto směrem se Itálie hodlá vydat a umožní jí to nový systém podpory. V přepočtu 120 miliard Kč je připraveno pro období 2018 až 2022 na zvýšení podílu biometanu na celkové spotřebě CNG v dopravě. Biometan má být vyráběn úpravou bioplynu pocházejícího z odpadů, vedlejších produktů a zemědělských zbytků, které nepochází z orné půdy. Takto získávaná paliva byla dříve označována jako biopaliva druhé a třetí generace. V současné době se přechází na označení „pokročilá“ biopaliva, které lépe vystihuje skutečný dopad do úspor emisí, protože tato paliva musí splňovat přísnější podmínky udržitelnosti.

Pokročilá biopaliva mají výrobní náklady vyšší než standardní paliva, přesto se italská vláda rozhodla podpořit rozvoj čisté mobility převážně biometanem. Důvody jsou nasnadě. Biometan nabízí v porovnání s jinými palivy, a to včetně elektřiny z energetického mixu, nejnižší emise. Navíc existuje velmi rozsáhlá infrastruktura včetně již provozovaných aut na CNG, která mají možnost na biometan přejít okamžitě, aniž by to jejich uživatelé vůbec zaznamenali. Podpora biometanu je tedy v konečném důsledku levnější než ukvapená podpora elektromobility. Navíc přináší zlepšení při využívání odpadu a vedlejších produktů.

Itálie je díky této podpoře schopna v roce 2020 dosáhnout cíle na zajištění podílu obnovitelné energie na úrovni 10 % celkové spotřeby v dopravě, který vychází z evropského programu využití obnovitelných zdrojů v dopravě. Do systému podpory jsou zahrnuti i obchodníci s palivy, kteří přispívají k podpoře a současně jsou zavázáni prodávat palivo s podílem pokročilých biopaliv.

Výše prémie bude každoročně upravována dle analýzy výrobních nákladů, čímž Itálie zaručuje, že nebude docházet k narušení hospodářské soutěže v souladu s pokyny Komise z roku 2014.

Článek byl publikován v časopise Biom 1/2018 Pojištění bioplynových stanic.      

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje
Posouzení skutečných emisí biopaliv
Biometan a syntézní plyn jsou další cesty ke zvyšování podílu OZE
Brňáci jezdí na splašky
Exkurze na biometanovou stanici Engerwitzdorf
Dánsko by mohlo dosáhnout 100% přechodu na zelený plyn do roku 2035
Právě vychází mapa více než 500 evropských biometanizačních stanic
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 17.4.2018
Poslední změna: 29.3.2019
Počet shlédnutí: 1260

Citace tohoto článku:
MORAVEC, Adam: Nově schválená podpora biometanu posune Itálii k čistší dopravě. Biom.cz [online]. 2018-04-17 [cit. 2024-04-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nove-schvalena-podpora-biometanu-posune-italii-k-cistsi-doprave>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto