Odborné články

Siloxany v Bioplynu

Problém

Při využívání skládkových plynů a plynů z čistíren odpadních vod v kogeneračních jednotkách vznikají problémy, pokud tyto plyny obsahují organické oxidy silikonu - siloxany. Tyto plynné sloučeniny se během spalování přeměňují na oxidy silikonu, jež se následně usazují ve ventilech a pístech jako pevné a tvrdé povlaky, které urychlují opotřebení kogenerační jednotky či motoru. V praxi tak může dojít ke spálení skrz výfukový ventil, zadření ventilu nebo ke zničení klikového ústrojí.

Příčina

V posledních letech se na celém světě rychle rozvíjí výroba rozličných druhů silikonu, které jsou využívány např. jako:

  • nosné oleje pro kosmetiku,
  • protipěnové přísady v čistících prostředcích,
  • impregnační látky, zejména v oblasti stavebních materiálů,
  • přípravky pro ošetřování kůží a automobilů,
  • hydraulické a izolační oleje.

Poté co se tyto látky stanou odpadem, končí na čistírnách odpadních vod či na skládkách. Zde mohou přejít do plynného skupenství a stát se součástí skládkového plynu či bioplynu vznikajícího při anaerobním vyhnívání.

Řešení

Řešení problémů se siloxany nabízí firma Siloxa Engineering AG.

 

Překlad: Antonín Slejška

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bioplyn v České republice
Bioplyn v Dánsku
Farmářské bioplynové stanice v Rakousku

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 9.5.2002
Poslední změna: 8.5.2002
Počet shlédnutí: 12922

Citace tohoto článku:
HURASIK, Joachim, SLEJŠKA, Antonín: Siloxany v Bioplynu. Biom.cz [online]. 2002-05-09 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/siloxany-v-bioplynu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto