Odborné články

Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR

Informace o systémech odděleného sběru BRKO zatím nejsou cíleně shromažďovány a vyhodnocovány. Zřejmě jeden z prvních nesmělých pokusů můžete naleznout v následující tabulce, kde jsou shrnuty výsledky telefonické ankety a dalších roztroušených kousků informací o systémech sběru bioodpadů v České republice. Budeme Vám velmi vděční, pokud doplníte tuto dozajista velmi neúplnou informaci o další informace, ať už prostřednictvím vložení komentáře na spodu stránky či zasláním e-mailu některému z autorů.

Obec Od kdy Počet nádob Počet domácností* Počet obyvatel* Výtěžnost Poznámky
Bílina říjen 2003   35 105   kapacita zařízení kompostárny 50 000 t. Nyní je kompostováno 30 000 t/rok V současnosti kompostují zahradní odpady z okruhu 25 km.
Bystřice nad Pernštejnem 1992 2     celkem 800 t,
130 t
z domácností
Oddělený sběr na sběrných dvorech a kompostování pomocí malého překopávače
Kroměříž   1 200 (120 l) 1 200 3 500 2 700 t Nízká kvalita sbíraného bioodpadu
Luhačovice 1998     35 000
(živnostníci a obyvatelé)
800 Kompostainery SSI Schäfer a pytlový sběr. V létě svoz jednou týdně, jinak jednou za 14 dní. V současné době již nefunguje.
Nová Paka 1995 278 (80 l),
15 (120 l),
4 (240 l)
3 000 9 000 +
sběrné dvory
  247 t hotového kompostu, sebráno 370 t bioodpadu (2002)
Písek 1999 150 (240 l) 3 300 10 000   Problém s čistotou, nádoby jsou často přeplněné.
Plzeň 2000 80 480 15 000 500  
Praha 12 1991 17 2 500 7 000   Mobilní sběr zeleného odpadu.
Rýmařov   10   6 000   Sběr prostřednictvím 1 100 l kontejnerů mezi panelovými domy na sídlišti.
Strážnice            
Uherské Hradiště 1995     35 000 208 t
(1.1.-1.7.2003)
 
Ústí nad Labem            
Uherský Brod   12 (700 l)     15,91 t
od 1.9.2002
do 30.12.2002
Pilotní projekt u panelových domů a rodinných domů.
Žďár nad Sázavou            

* Počet domácností a obyvatel účastnících se odděleného sběru BRKO

Článek byl uveřejněn v rámci řešení Realizačního programu ČR pro BRO.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nakládání s komunálními odpady v Barceloně
Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro řešení logistiky svozu
Neomezujme oddělený sběr bioodpadu kvůli snížení produkce skládkového plynu
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Ekonomika sběru bioodpadů za pomoci Compostainerů
Sběr a využívání odpadů ze zahrad
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (3) skúsenosti z USA (1. časť)
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Dopady nařízení 1774/2002 (ES) na kompostování kuchyňských odpadů
Využití biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů jako vstupní suroviny kofermentační stanice
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Kompostováním proti klimatickým změnám, aneb sequestrace a obchod s emisemi skleníkových plynů
Sběr bioodpadu v Plzni
Toky komunálních biodegradabilních odpadů v ČR
Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 20.10.2003
Poslední změna: 19.10.2003
Počet shlédnutí: 10130

Citace tohoto článku:
HABART, Jan, SLEJŠKA, Antonín: Systémy odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR. Biom.cz [online]. 2003-10-20 [cit. 2024-07-14]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/systemy-oddeleneho-sberu-biologicky-rozlozitelnych-komunalnich-odpadu-v-cr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto