Odborné články

Certifikace kritérií udržitelnosti. Co Vás čeká a kdo může pomoci?

Z praktického hlediska mají kritéria udržitelnosti dvě roviny, jednodušší požadavky se budou vztahovat na zdroje, které jsou již uvedeny do provozu. Zdroje, které budou do provozu teprve uvedeny, budou mít některé povinnosti navíc.

Foto: Remigiusz Agatowski@Flickr.com

Za stávající zdroje budou pravděpodobně považovány také ty, které projdou významnou rekonstrukcí, ať už jde o výměnu kotle, kogenerační jednotky nebo přestavbu na biometan.

U těchto stávajících zdrojů bude nutné doložit pouze bezpečný původ biomasy. Provozovatel zdroje tedy bude muset doložit, že při získávání biomasy nedochází k poškozování životního prostředí, nedochází k přeměně biotopů s vysokou zásobou uhlíku nebo nedochází k zaměstnávání dětí. Kritéria jsou univerzální pro celý svět, tak se sice mohou zdát úsměvná, ale bohužel jsou místa, kde všechny tři zmíněné aspekty mají velký význam.

Tuto certifikaci zajistí certifikační orgán a dodavatel biomasy ji musí poskytnout obchodníkům anebo konečnému spotřebiteli.

Pro nové zdroje k zajištění udržitelnosti biomasy bude dále zavedena povinnost doložit minimální úsporu emisí CO2 tak, aby se zajistilo, že využití biomasy skutečně přináší řešení klimatické krize. Jedná se o poměrně komplikovaný výpočet s řadou vstupních dat a složitými vzorci. Celý postup musí být certifikovaný autorizovanou osobou členského státu nebo evropskou komisí.

„Pokud připravujete nové zařízení, kritéria udržitelnosti jsou významným faktorem, který může výrazně ovlivnit jeho úspěšnost. Některé produkty se již dnes obchodují podle úspory CO2, které konkrétní palivo nebo energie přináší.”

S posuzováním kritérií udržitelnosti rádi pomohou specializované firmy. Jednou z nich je například GREENCERT, s.r.o., kterou zastupuje Aleš Trinkl: ales@greencert.cz, +420 602 322 228.

Článek byl publikován v časopisu Biom 2/2020 V kurzu je udržitelná energetika.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Výroba biometanu podle kritérií udržitelnosti
Úspora emisí skleníkových plynů v odvětví bioplynu
Nová pravidla udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů v bioenergetice
Potenciál biomasy v příštích dekádách
Udržitelně udržitelná udržitelnost
Uhlíková stopa etanolu se neustále snižuje
Evropa potřebuje stanovit cenu uhlíku za teplo a chlazení
Biomasa je lídrem evropské energetické transformace

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 29.11.2020
Poslední změna: 30.11.2020
Počet shlédnutí: 3027

Citace tohoto článku:
TRINKL, Aleš: Certifikace kritérií udržitelnosti. Co Vás čeká a kdo může pomoci? . Biom.cz [online]. 2020-11-29 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/certifikace-kriterii-udrzitelnosti.co-vas-ceka-a-kdo-muze-pomoci>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto