Odborné články

Mapa bioplynových stanic: Kompletní on-line seznam bioplynových elektráren v ČR spuštěn

CZ Biom na svých stránkách www.biom.cz spustil jedinečný on-line přehled bioplynových elektráren v České republice pod názvem Mapa bioplynových stanic.

Je zde využito příjemného a přehledného grafického prostředí použitím nejmodernější technologie Google Maps s možností filtrovat zobrazované informace dle typů bioplynových stanic (komunální, zemědělské a ostatní). Dále je zde připraven modul pro zobrazení subjektů, které výstavbu bioplynových stanic financují, přehled poradenských a vzdělávacích subjektů v oboru a přehled dodavatelů bioplynových stanic na klíč a zároveň dodavatelů jejich hlavních součástí (kogenerační jednotky, fermentory). V mapě bioplynových stanic lze také zobrazovat související odborné akce a např. poptávku po digestátu.

 
Obr. : Mapa bioplynových stanic v ČR - instalace
Obr. : Mapa bioplynových stanic v ČR - firmy
 

Jednotlivé bioplynové stanice jsou v mapě zobrazovány pomocí GPS souřadnic a mapu lze libovolně zvětšovat nebo zmenšovat, posunovat a díky technických informacím získat ucelený přehled o počtu a výkonech bioplynových instalací v České republice. Po otevření detailnější webové stránky ke každé jednotlivé bioplynové stanici je možno dozvědět se další informace tak, jak se nám je podařilo získat. Týká se to např. elektrického výkonu, využití tepla, vstupních surovin, počtu pracovníků obsluhy, roku uvedením do provozu, generálního dodavatele, provozovatele, subdodavatelů hlavních součástí, uspořeném CO2, objemu odkloněného BRO a dalších informací.

Mapa bioplynových stanic je vytvořena tak, aby mohla být pracovníky CZ Biomu neustále aktualizována a zpřesňována. S informacemi o chybějících bioplynových stanicích nebo o opravě neúplných či chybných údajů prosím neváhejte kontaktovat pracovníky CZ Biomu. Mapu bioplynových stanic naleznete po kliknutí na tento odkaz nebo přes odkazy www.biom.cz > produkty a služby > bioplynové stanice.

Mapa bioplynových stanic

Pokud byste chtěli náš projekt podpořit a odkazovat na něj ze svých stránek, můžete tak učinit např. vložením tohoto kódu do Vašich webových stránek:

<a href="https://biom.cz/cz/produkty-a-sluzby/bioplynove-stanice"><img src="https://biom.cz/upload/c7b858a933eb8b04267cfb6c891ce453/mapa_bps_468x60_ramecek.gif" width="468" height="60" alt="Mapa bioplynových stanic"></a>

(Tímto kódem vložíte na Vaše stránky banner s automatickým odkazem na mapu bioplynových stanic.)

EZFRFEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Agrochemická hodnota organické hmoty odpadů z fermentorů při výrobě bioplynu
Kogenerace pomocí plynových spalovacích motorů
Co ovlivňuje efektivitu provozu bioplynové stanice
Bioplyn a krmný šťovík
Možnosti výroby a využití bioplynu v ČR
Biopaliva zatím jen na půli cesty
Před bleskem musíme chránit i bioplynové stanice
Využití travní senáže v bioplynových stanicích – příklady z Německa
Anaerobní reaktor není černou skřínkou - teoretické základy anaerobní fermentace
Základní problémy přípravy a provozu bioplynových stanic v České republice
V čem se liší zemědělská a komunální bioplynová stanice – zamyšlení u příležitosti otevření bioplynové stanice v Krásné Hoře a Vysokém Mýtě

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn

Datum uveřejnění: 1.7.2009
Poslední změna: 1.9.2009
Počet shlédnutí: 10429

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Mapa bioplynových stanic: Kompletní on-line seznam bioplynových elektráren v ČR spuštěn. Biom.cz [online]. 2009-07-01 [cit. 2024-04-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/mapa-bioplynovych-stanic-kompletni-on-line-seznam-bioplynovych-elektraren-v-cr-spusten>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto