Odborné články

Energetické využívání rychle rostoucích dřevin aneb předávání zkušeností z oboru rychle rostoucích dřevin

Pod patronací Českého sdružení pro biomasu CZ Biom a projektu BIO-HEAT proběhly na konci března workshopy věnované výhradně tématu využití rychlerostoucích dřevin jako žádaného zdroje energie a setkaly s velkým zájmem ze strany posluchačů. Workshop „Energetické využívání rychlerostoucích dřevin“ se uskutečnil v Praze a Brně, program byl dvoudenní.

První workshop proběhl v Praze ve dnech 26. – 27. 3. 2012 za přispění Technologického centra Akademie věd, druhý workshop, který proběhl v Brně ve dnech 31.3. a 3.4.2012, byl pak přímo součástí odborného programu veletrhu TechAgro a BIOMASA 2012.

 
Obr. 1: BIO-HEAT workshop Brno
Obr. 2: BIO-HEAT workshop Brno
 

Obě akce se setkaly s kladným ohlasem ze strany účastníků, velmi vítané byly jak obsahové náplně jednotlivých přednášek, tak zajímavé spektrum přednášejících, kteří rozhodně mohli nabídnout své zkušenosti z oboru. Workshop tematicky pokryl všechny oblasti problematiky využívání RRD. Od administrativních i agrotechnických nároků pro založení výmladkové plantáže, ekonomických parametrů pěstování RRD až po požadavky na kvalitu štěpky s ohledem na uplatnění produkce plantáže v energetických zdrojích. Část programu byla věnována také velmi aktuálnímu tématu a to legislativním požadavkům na povolování výsadby RRD a současné formě podpory obnovitelných zdrojů energie.

Vedle čistě odborné části programu byl workshop doplněn i o diskusi nad aktuálními problémy a mezerami oboru, která přinesla řadu velmi zajímavých zkušeností pro všechny zúčastněné i řadu podnětných návrhů pro organizátory, kteří se budou snažit na jejich odstranění pracovat. Druhý den programu byl věnován exkurzi a to nejen na pokusné i provozní plochy rychlerostoucích dřevin Výzkumného ústavu VÚKOZ v Průhonicích, respektive plantáže v Bystřici nad Pernštejnem, ale také do lokálních výtopen, které dendromasu efektivně využívají. K vidění tak byl provoz výtopny na biomasu v Žatci a městské výtopny v Bystřici n.P.

 
Obr. 3: Energetický zdroj na biomasu v Žatci
Obr. 4: Exkurze na plantáže RRD v Bystřici n.P.
Obr. 5: Pokusné plochy RRD Výzkumného ústavu VÚKOZ v Průhonicích
 

Přednášky ke stažení

 Prezentace projektu BIO-HEAT - Leona Šimková, CZ Biom stahuj
 Změny v zákoně o obnovitelných zdrojích a podpora tepla z OZE - Jan Habart, CZ Biom stahuj
 Pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě včetně podmínek ochrany přírody - Jan Weger, VÚKOZ, v.v.i. stahuj
 Zkušenosti se zakládáním plantáží RRD - Jan Saglena stahuj
 Zkušenosti s pěstováním RRD v mikroregionu Bystřice nad Pernštejnem - Miroslav Trnka stahuj
 Pohled koncového odběratele dřevní štěpky v energetickém průmyslu - Jiří Holoubek, Plzeňská teplárenská a.s. stahuj

Bližší informace o projektu BIO-HEAT, jehož cílem je poukázat na širší využití rychlerostoucích dřevin jako vhodného zdroje energie pro systém místního vytápění stejně jako podpořit navázání potřebných partnerských a obchodních kontaktů v tomto oboru, můžete nalézt na webových stránkách projektu (www.bio-heat.eu), kde budou dostupné i závěry z konaných workshopů.


Projekt BIO-HEAT - Podpora rychlerostoucích dřevin pro systém lokálního vytápění ve Východní Evropě - je projekt spojený s evropským programem Intelligent Energy – Europe (IEE) a spolufinancovaný agenturou Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI).

bio-heat.jpg       iee_logo_supportedby_72.jpg

Tento článek byl publikován v rámci mezinárodního projektu Bio-Heat, který byl podpořen v programu Intelligent Energy Europe.

Zodpovědnost za obsah tohoto článku nese jeho autor. Nemusí nutně odpovídat názorům Evropské Unie. EACI ani Evropská Komise nejsou zodpovědné za jakékoli užití zde uvedených informací.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Pěstování invazních rostlin k energetickému využití
Komerční pěstování rychlerostoucích dřevin v ČR
Republika žije rychle rostoucími dřevinami. O semináře probíhající ve všech krajích je velký zájem
Produkcia energetických štiepok z miestnej suroviny ako priama podpora rozvoja bioenergetiky v SR
Legislativa pro cíleně pěstované energetické rostliny a rychle rostoucí dřeviny s ohledem na ochranu přírody, půdy a nakládání se sadbou
Rychle rostoucí dřeviny
Zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin pro vlastní potřebu
Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel
Rychle rostoucí dřeviny - technologie sklizně

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 12.4.2012
Poslední změna: 11.5.2012
Počet shlédnutí: 4576

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Energetické využívání rychle rostoucích dřevin aneb předávání zkušeností z oboru rychle rostoucích dřevin. Biom.cz [online]. 2012-04-12 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/energeticke-vyuzivani-rychle-rostoucich-drevin-aneb-predavani-zkusenosti-z-oboru-rychle-rostoucich-drevin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto