Odborné články

Elektrizační soustava a její řízení od samého počátku

Pojem elektrizační soustavy vyjadřuje vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně měřících, ochranných, řídících, informačních a telekomunikačních systémů. Instalace obloukových lamp v tkalcovně lnu v Moravské Třebové v roce 1878 je považována za počátek elektrizace a vznik elektrizační soustavy v českých zemích. 

Foto: blickpixel@Pixabay.com

V roce 1919, krátce po vzniku Československa, byl vydán zákon č. 483/19 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace. Na základě tohoto zákona vzniklo 20 elektrárenských společností s 60% kapitálovou účastí státu. Byly definovány napěťové hladiny, používané téměř stejně dodnes, jako městské 3x220/380V, meziměstské 22kV a dálkové 100kV. Tempo výstavby bylo úžasné a přibývalo neuvěřitelných 500 km vedení ročně. Již od roku 1924 se datuje vznik 1. dispečinku u nás, a to v Brně pro oblast Západomoravských elektráren

V roce 1946 byly založeny Československé energetické závody, které zajišťovaly výrobu a rozvod elektřiny. Období po roce 1945 bylo charakterizováno znárodněním elektrárenských podniků a centralizací řízení a plánování elektroenergetiky. Po etapě obnovy válkou poškozeného hospodářství, včetně toho energetického, nastala etapa budování jednotného elektroenergetického systému. V roce 1950 se propojily česká a moravskoslezská soustava, o dva roky později se ostravská oblast propojila se středním Slovenskem. Tím vznikla v rámci Československa jednotná elektrizační soustava. Ústřední energetický dispečink s oblastními pracovišti byl pro Čechy v Praze, pro Moravu v Ostravě a pro Slovensko v Žilině. Řízení energetiky tak přešlo na plánované hospodářství, díky němuž byla již v letech 1954 až 1955 dosažena 100% elektrifikace území. 

V roce 1962 vznikla v Praze Centrální dispečerská organizace jako řídící orgán propojené energetické soustavy Mír, která zahrnovala ČSR, Polsko, východní Německo, Maďarsko a později další komunistické státy.

Článek byl publikován v časopisu Biom 1/2021 Flexibilita energie biomasy a bioplynu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Flexibilita na straně spotřeby
Jak šli na flexibilitu v sousedním Německu
Bioplynky jako druhé Dlouhé stráně
Power to Gas: Technologie propojující plynárenský a elektroenergetický trh
Flexibilita a legislativa: blýská se na lepší časy
Flexibilita letem světem

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 1.10.2021
Poslední změna: 1.10.2021
Počet shlédnutí: 1733

Citace tohoto článku:
ŠIFTOVÁ, Eva: Elektrizační soustava a její řízení od samého počátku. Biom.cz [online]. 2021-10-01 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/elektrizacni-soustava-a-jeji-rizeni-od-sameho-pocatku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto