Odborné články

Včasná a průběžná spolupráce s místní samosprávou a občany

Shrnutí

Získání kladného stanoviska příslušné samosprávy a kladné vnímání projektu ze strany místní veřejnosti je jedním ze základních předpokladů pro realizaci zařízení ve vybrané lokalitě. Opatření v této věci by měl investor uskutečnit již v počáteční fázi projektu. Řada aktuálních případů nesouhlasu místní veřejnosti s projekty bioplynových stanic potvrzuje, že včasná a průběžná komunikace a vytváření dobrých vztahů je dobrou „investicí“. Zanedbání těchto věcí a nedostatečný prostor pro osvětu může vyústit v tak negativní vnímání celého projektu, že přímo ohrozí jeho realizaci. V některých případech se projekt může stát i terčem místních politických zájmů.

Fakta proti emocím a otevřený přístup

V době vysoké závislosti na fosilních palivech, vysokých emisích skleníkových plynů, diskusí o prolomení limitů těžby hnědého uhlí a naopak o potřebnosti rozvoje zdrojů využívajících čisté a obnovitelné zdroje by se dalo očekávat, že projekty bioplynových stanic (BPS) budou bez problémů pozitivně přijímány jak na úrovni místních úřadů, tak i veřejnosti. Zvláště, když se jedná o projekty, které mohou pomoci v daném regionu řešit problematiku nakládání s odpady nebo pomoci stabilizovat pracovní místa a aktivity místních zemědělců a zlepšit životní prostředí v regionu. Skutečnost ovšem velmi často vypadá jinak a projekty BPS např. ve Výškově, Úpici, Úholičkách, Štítině, Tučapech ukazují, jak významně může odpor veřejnosti ovlivnit vývoj projektu a původní představy investora.

Již při plánování se musí investor vážně zabývat kritickými otázkami sousedů a úřadů. Klíč k úspěchu tkví ve správné práci s veřejností. Investor by neměl tuto věc podceňovat. Měl by dbát o včasnou a průběžnou komunikaci s místní samosprávou a místními občany a o vytváření dobrých vztahů. Pokud se s touto komunikací začne teprve v pokročilejší fázi projektu (EIA, územní řízení apod.), kdy už se často vyskytují náznaky protestů proti projektu, zvyšuje se významně riziko ohrožení projektu.

Hlavní problémem je také nedostatečná informovanost veřejnosti, případně její dezinformovanost. Předsudky, popř. špatné zkušenosti s nějakým jiným zařízením v oblasti (nemusí se ani jednat o BPS) se dovedou velmi rychle šířit. K nejčastějším výhradám kritiků patří:

  • obavy z problémů se zápachem
  • obavy ze vysokého dopravního zatížení
  • obavy z hluku a emisí
  • objevují se i dezinformace o tom, že vstupní materiály jsou v zařízení spalovány při vzniku nebezpečných emisí apod.

Tyto obavy sice nemusí vést nutně ke ztroskotání projektu, ale pokud se občané necítí být bráni dostatečně vážně a fakta ustupují emocím, může se záležitost stát věcí politickou. Občanská iniciativa může prostřednictvím peticí apod. přimět obecní zastupitelstvo, aby k projektu dalo negativní stanovisko.

Investor by měl tedy včas postupovat tak, aby předešel negativnímu vývoji:

  1. V prvé fázi věcně seznámit se stavebním projektem úřady a místní politické zástupce.
  2. Následně by měli být osloveni a s projektem seznámeni nejbližší sousedé.
  3. Následně oslovit širší okolí např. prostřednictví mediální prostředků.
  4. Osvětu je zapotřebí provádět průběžně.

Zdroj: Desatero bioplynových stanic, CZ Biom, 2007, aktualizováno

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 11.9.2015
Poslední změna: 12.9.2018
Počet shlédnutí: 3595

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Včasná a průběžná spolupráce s místní samosprávou a občany. Biom.cz [online]. 2015-09-11 [cit. 2024-04-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/vcasna-a-prubezna-spoluprace-s-mistni-samospravou-a-obcany>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto