Odborné články

Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch

Sekce společnosti Active Energy zabývající se biomasou a lesní správou oznámila, že spouští první komerční stanici CoalSwitchTM v Utahu v USA na výrobu paliva, které může nahradit uhlí.

Podle skupiny AEG, stanice produkuje „unikátní pelety s vysokou výhřevností a objemovou hmotností, které se chovají jako uhlí a současně přináší pro životní prostředí veškeré výhody čisté biomasy.

Pro výrobu celulózového paliva využívá málo hodnotné odpadní dřevo, které vzniká jako vedlejší produkt například z papíren a dřevařských pil, ale i chemicky ošetřené odpadní dřevo, rezidua z výroby palmového oleje a různých dalších surovin. Skupina prohlašuje, že stanice CoalSwitchTM transformuje málo hodnotný odpadní materiál na zajímavé a cenově výhodné palivo. Kvalita tohoto paliva byla v posledních několika letech testována ve spolupráci s Univerzitou v Utahu.

Od 5. února je tato první komerční stanice uvedena plně do provozu. Společnost doufá, že inovativní peletárny přitáhnou pozornost potenciálních partnerů, investorů i vládních činitelů.

„Teď když je zařízení v provozu, může společnost AEG ukázat, jaké množství paliva je schopna komerčně dodávat.  Toto je určitě zlomovým bodem vývoje naší společnosti a bude nám potěšením přivítat některé z partnerů již při otevření peletárny, které se koná tento týden,“ říká generální ředitel společnosti Active Energy, Richard Spinks.

„Plánujeme otevřít stanici i pro ostatní organizace a potenciální partnery v nadcházejících týdnech a měsících a rozšiřovat tak výrobu v Utahu i na dalších místech. "

„Věříme, že palivo CoalSwitch společnosti AEG se může významně podílet na ochraně životního prostředí globálně, díky své jedinečné kvalitě a možnosti přímo nahradit nebo doplnit spalování uhlí. Skutečnost, že stanice AEG využívá nejrůznější druhy biomasy a především, odpadní materiál z lesnictví a reziduální dřevní odpad, současně s kvalitou a environmentálními výhodami pelet CoalSwitch, vyvolala zájem mnoha partnerů, včetně vládních zastupitelů, podniků a zařízení." 

Univerzita v Utahu, která palivo testovala, přináší klíčová zjištění potenciálu CoalSwitch pro energetický průmysl. Jeho užívání by podle výzkumníků mělo přinést významné finanční a ekologické výhody.

Článek byl přeložen z časopisu Bioenergy Insight.

Palivo CoalSwitch v bodech:

·     Palivo CoalSwitch je spalováno při téměř shodných teplotách, jako uhlí

Rozdíl mezi teplotou spoluspalování paliva CoalSwitch a čistého uhlí je pouze 10°C (50oF) (uhlí je spalováno při 1215,56℃, resp. 2220 oF). 

Díky tomu může být palivo CoalSwitch spoluspalováno s uhlím, bez jakýchkoliv mechanických úprav spalovacích zařízení.

·     Palivo CoalSwitch je spalováno s vyšší účinností, než uhlí a produkuje výrazně méně popele

Podíl popele ze spalování paliva CoalSwitch byl 1,69 %, ve srovnání s 9,42 % u čistého uhlí. Zatímco obsah uhlíku v tomto popelu byl podobný mezi oběma palivy v neřízených podmínkách (kdy je veškerý kyslík přiveden ve stejnou dobu jako palivo), při řízeném spalování (obvykle používané v průmyslových elektrárnách k řízení emisí NOx), došlo k 40-55% snížení u směsi CoalSwitch

Ukázalo se, že spoluspalování paliva CoalSwitch a uhlí nepředstavuje pouze environmentální výhody spalování biomasy, ale také výrazně zvyšuje účinnost spoluspalovaného uhlí.  

·     Spalování paliva CoalSwitch je čistší než uhlí, a uvolňuje méně oxidu siřičitého (SO2), než spalování samotného uhlí

Došlo ke snížení produkce SO2 při spalování paliva CoalSwitch/směsi s uhlím o 45 % až 72 %.

·    CoalSwitch neobsahuje téměř žádný draslík (K) ani sodík (Na), při spalování tak vzniká výrazně méně znečištění a usazenin

Velmi nízké koncentrace těchto prvků, které se běžně v uhlí, nebo palivech z biomasy nachází, a které se podílí na tvorbě usazenin ve spalovacích zařízeních, byly nižší o 8 % až 18 % v neřízených podmínkách spalování a o 51% až 53 % nižší v řízených podmínkách.

·     Kromě snížení množství ultrajemných částic ve směsi CoalSwitch/uhlí byla distribuce velikosti částic minerálních látek (popele) téměř stejná jako u čistého uhlí

Došlo k výraznému snížení podílu ultrajemných částic (o průměru menším než 100 nanometrů) ve spalované směsi CoalSwitch/uhlí, pravděpodobně díky snížení množství sirných sloučenin.

·     Směs CoalSwitch/uhlí ukázala nižší hodnoty Ztráty žíháním, než čisté uhlí

Hodnoty neshořelého uhlíku ve směsi CoalSwitch/uhlí byly v případě neřízeného spalování nižší o 34 % až 50 % a v případě řízeného spalování o 65 % až 74 %.

Palivo CoalSwitch hoří s vyšší účinností, současně uvolňuje více energie a vykazuje nižší hodnoty ztráty žíháním, která je jedním z klíčových problémů, do kterých provozovatelé elektráren investují značné náklady

 

Překlad: Julie Jeřábková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

100% bioplynový pivovar vyvinutý firmou Carlsberg
Klimaticky příznivé dálkové vytápění s biocharem
Milníky německé Energetické revoluce - Energiewende
Audi NGV nahradí fosilní plyn biometanem z Dánska
Podpora tepla v Nizozemsku
Podpora tepla ve Velké Británii
Zpracování a využití biomasy z údržby veřejné zeleně – inovace a trendy na veletrhu LIGNA a Elmia Wood

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 28.2.2018
Poslední změna: 28.2.2018
Počet shlédnutí: 9780

Citace tohoto článku:
BIOENERGY INSIGHT, , JEŘÁBKOVÁ, Julie: Skupina AEG uvedla do provozu peletárnu CoalSwitch. Biom.cz [online]. 2018-02-28 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/skupina-aeg-uvedla-do-provozu-peletarnu-coalswitch>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto