Odborné články

Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.

Na včerejší konferenci v Hrotovicích byla iniciována diskuse na téma, zda by neměla v Česku vzniknout nová kompostárenská asociace. Jelikož na diskusi bylo vyčleněno sedm minut, tak jsem se k danému tématu nevyjádřil. Hozenou rukavici však přijímám a diskusi si tímto dovoluji přesunout na stránky Biom.cz, kde se můžete vyjadřovat bez mezení časem a prostorem prostřednictvím komentářů pod tímto článkem nebo ucelenějšími příspěvky zaslanými na moji e-mailovou adresu.

Stručně k historii CZ Biomu

CZ Biom vzniknul v roce 1994 coby sdružení pěstitelů biomasy a kompostářů. Zakladateli CZ Biomu byly osobnosti jako jsou Vlasta Petříková, Jaroslav Váňa, Josef Novotný či Václav Sladký.

Cíle CZ Biomu byly od počátku široké a o CZ Biomu je možné hovořit pouze jako o širokospektrální organizaci, která se svým problémům věnuje z komplexněji než je obvyklé a to i v porovnání s obdobnými organizacemi v zahraničí. Hlavními cíli CZ Biomu, od něhož se odnožuje mnoho dalších cílů dílčích, zůstávají od samotného počátku rozvoj energetického a materiálového využívání biomasy a to ať již cíleně pěstované nebo odpadní.

V CZ Biomu se postupně vystřídali tři vedení. Každé nové vedení zachovalo dědictví vedení předchozího a organizaci dále obohatilo. Současný předseda CZ Biomu dovedl CZ Biom na cestu k profesionalizaci a k výraznému rozšíření členské základny, což se daří naplňovat.

To vše dokazuje, že CZ Biom je stabilní organizace, kterou neotřese ani nepříznivé vnější vlivy ani vnitřní změny či otřesy.

Čemu se CZ Biom věnuje

Záběru činnosti CZ Biomu odpovídá rozložení jeho odborných sekcí mezi nimiž jsou zřejmě nevýznamnější:

Aktivitami CZ Biomu jsou pořádání nejrůznějších akcí, příprava publikací, programování webu, vydávání časopisu, natáčení filmů, realizace odborných a výzkumných projektů, poradenství, spolková činnost, lobbying,...

Co CZ Biom nabízí

CZ Biom nabízí svým členům za velmi rozumný členský poplatek dosti širokou paletu služeb:

Ti kdo přijdou na Valnou hromadu CZ Biomu, tak se dozví o dalších záměrech a připravovaných službách pro členy CZ Biomu a budou se moci do této debaty zapojit.

V čem je CZ Biom jedinečný

  • CZ Biom je nezisková organizace, která všechny peníze, které od svých členů vybere investuje do aktivit, které naplňují jeho poslání. Z principu svého statutu CZ Biom není zaměřen na generování zisku.
  • CZ Biom je nestranný. Jeho stanovy umožňují kterémukoliv z jeho členů se zapojit do jeho aktivit a prosadit v něm své myšlenky a záměry.
  • CZ Biom je členem evropských sdružení AEBIOM - Evropská asociace pro biomasu a ECN - Evropská kompostárenská síť a spolupracuje s mnoha dalšími národními sdruženími v Rakousku, Německu, Itálii, Velké Británii, Francii,...

Závěr

Je nepochybné, že nové organizace a sdružení budou vznikat a zanikat, což je součástí přirozeného vývoje společnosti. CZ Biom patří mezi ty stálejší organizace, které jsou postaveny na silných programových i personálních základech. CZ Biom se nemůže stát organizací úzké skupinky lidí, ale bude vždy sdružením fyzických a právnických osob, které jeho prostřednictvím realizují obecně prospěšné záměry, mezi něž rozvoj fytoenergetiky a kompostárenství nepochybně patří.

CZ Biom se bude nepochybně dál vyvíjet a zdokonalovat tak, aby lépe odpovídal potřebám svých členů. Zatím je CZ Biom stále schopen pružně vyvíjet nové služby a pomáhat svým členům, když to potřebují. V současné době v České republice začíná velmi rychlý rozvoj oborů, které má CZ Biom ve vínku. Proto je pochopitelná určitá netrpělivost nových hráčů v oboru. Není však od věci si uvědomit, že je to mimo jiné právě díky aktivitám CZ Biomu a jeho členů, že se z fytoenergetiky a kompostárensví stávají "témata dne".

Hlavní devizou CZ Biomu je jeho trvalá snaha spojovat často dosti roztříštěné či dokonce protichůdné síly z oborů fytoenergetiky a kompostárenství do jednoho akceschopného celku. Právě tato schopnost stojí za většinou úspěchů CZ Biomu.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Stanovisko předsedy CZ Biomu k výkupním cenám
Prohlášení sdružení CZ Biom k návrhu zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
Akční plán CZ Biom na rok 2005
10 let CZ Biomu - a jak dál ?
Co mi dala činnost v CZ Biom
Usnesení z valné hromady CZ Biomu
CZ BIOM - České sdružení pro biomasu

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 26.4.2006
Poslední změna: 27.4.2006
Počet shlédnutí: 10590

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Jaká je budoucnost CZ Biomu? Světlá.. Biom.cz [online]. 2006-04-26 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/jaka-je-budoucnost-cz-biomu-svetla>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto