Odborné články

1. výroční zasedání Evropské kompostárenské sítě

Minulý rok v říjnu se uskutečnilo první setkání Evropské kompostárenské sítě (ECN), které se konalo v  Budapešti. Tou dobou však ECN ještě neměla právní subjektivitu a právoplatně zvolené předsednictvo. Právní subjektivitu nabyla tato kompostárenská síť během uplynulého roku a na letošním zasedání bylo zloveno předsednictvo a výkonný ředitel. Probíhala také diskuse o možným osobnostech dozorčí komise

Jako předseda nově ustanovené Evropské kompostárenské sítě byl zvolen Morten Brøgger z Dánska. Místopředsedové Enzo Favoino, Itálie; Jane Gilberte z Velké Británie a Prof. Fűleki z Maďarska, všichni výše uvedení jsou zakládajícími členy ECN a na vedení této organizace se podílí od samotného vzniku.

Jako výkonným ředitel byl jednohlasně zvolen Josef Barth z Německa.

Za první rok působení získala ECN 40 členů z různých zemí Evropy. Cílem pro následující rok je dále rozšířit členskou základnu zejména v zemích střední a východní Evropy a vnést ECN do povědomí odborné veřejnosti a ostatních zájmových skupin, kterými jsou především provozovatelé kompostáren.

Protože z některých zemí je více členů a ECN doufá, že jejich počet bude dále přibývat, bylo dohodnuto, že na výročních zasedání bude vždy jeden reprezentant z každé země, který bude delegován členskými organizacemi ECN dané země a případně jeden expert, taktéž z každé země.

Součástí ECN je sedm pracovních skupin:

  1. Směrnice o bioodpadech
  2. Standardizace
  3. Hygiena
  4. Nejlepší metody kompostování
  5. Půdní strategie
  6. Pracovní skupina pro střední a východní Evropu a
  7. Pracovní skupina pro komunikaci

Na tomto zasedání byly prezentovány výsledky práce jednotlivých pracovních skupin a výhled práce do příštího roku.

Nejdůležitější a nejnáročnější  práce pracovní skupiny 1 (směrnice o bioodpadech) ECN teprve čeká, protože se očekává, že tato směrnice bude přijata do září 2004. Taktéž v Německu se připravují relativně důležité změny, které bude ECN sledovat. Jedná se o nové limity rizikových prvků pro kompost, hnůj a kaly.

Další důležitou a diskutovanou pracovní skupinou je půdní strategie, která by měla být také schválena příští rok.

Na tomto výročním shromáždění bylo také diskutována budoucí dlouhodobá náplň ECN, kterou lze ve stručnosti shrnout těmito slovy:

"Propagovat udržitelné nakládání s biodegradabioními odpady v Evropě"

Zároveň je však důležité zdůraznit, že ECN je síť lidí z kompostárenské praxe, nikoli vědeckou organizací. Josef Barth charakterizoval cílovou skupinu členů ECN následovně: "Lidé se špínou za nehty, kteří skutečně pracují s kompostem."

Obrázek 2
Enzo Favoino, místopředceda ECN Obrázek 3
Morten Brogger, předceda ECN

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Evropská komise zveřejnila novou půdní strategii
Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
Nakládání s komunálními odpady v Barceloně
Oddělený sběr kompostovatelných odpadů, kompostování a biologická úprava zbytkového odpadu zkušenosti a současné trendy v Evropě
Posuzování vlivu kompostáren na životní prostředí

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 22.12.2003
Poslední změna: 21.12.2003
Počet shlédnutí: 7292

Citace tohoto článku:
HABART, Jan: 1. výroční zasedání Evropské kompostárenské sítě. Biom.cz [online]. 2003-12-22 [cit. 2024-07-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/1-vyrocni-zasedani-evropske-kompostarenske-site>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto