Odborné články

Poslanci schválili klíčovou novelu, která umožní snížit cenu FVE, což umožní připojování nových projektů na bioplyn a biomasu

Na dnešní schůzi (17.3.2010) poslanecké sněmovny byl velkou většinou přijat tzv. vládní návrh novely zákona č. 180/2005 o obnovitelných zdrojích energie, který umožní Energetickému regulačnímu úřadu snížit ceny fotovoltaických elektráren či jiných projektů, pokud se jejich návratnost sníží na méně než 11 let. Níže je uvedeno přesné znění této novely.
 
Proti této novele se nakonec vyslovil pouze poslanec David Šeich (ODS).
 
CZ Biom tuto novelu velmi podporoval a její přijetí vítá. Očekává, že v horizontu několika měsíců poklesne počet rezervací na projekty fotovoltaických elektráren a distribuční společnosti začnou opět přidělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení k rozvodné síti. Výroba elektřiny z biomasy se tedy bude moci dále rozvíjet.


Přijatá novela zákona č.180/2005:

Čl. I
V § 6 odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), se věta druhá nahrazuje větou “Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení výkupních cen pro následující kalendářní rok pro ty druhy obnovitelných zdrojů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratší než 11 let; Úřad při stanovení výkupních cen postupuje podle odstavců 1 až 3.”.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Poprvé Úřad postupuje podle § 6 odst. 4 věty druhé zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, při stanovení výkupních cen pro zdroje uváděné do provozu v roce 2011.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Novelu o spravedlivé regulaci výkupních cen z OZE čeká poslední hlasování v parlamentu. CZ Biom opět vyzval parlament k její podpoře.
Aktuálně: Na páteční schůzi k hlasování o změně zákona č. 180/2005 nedošlo, schůze byla přerušena
Aktuálně: Parlament před několika hodinami přijal návrh na zařazení novely zákona č. 180/2005 do programu schůze, druhé čtení proběhne v pátek 5.2.2010
Výzva Vládě a Parlamentu ČR k zajištění férových podmínek mezi obnovitelnými zdroji energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 17.3.2010
Poslední změna: 17.3.2010
Počet shlédnutí: 3728

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Poslanci schválili klíčovou novelu, která umožní snížit cenu FVE, což umožní připojování nových projektů na bioplyn a biomasu. Biom.cz [online]. 2010-03-17 [cit. 2024-05-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/poslanci-schvalili-klicovou-novelu-ktera-umozni-snizit-cenu-fve-coz-umozni-pripojovani-novych-projektu-na-bioplyn-a-biomasu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
30 Mar 2010 11:38 Bronislav Bechnk
- novela nic neumožní
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto