Odborné články

Evropská koalice podniků a nevládek: "Pravidla pro bioodpady je třeba stanovit co nejrychleji"

Široká koalice zástupců podniků a nevládních organizací žádá Evropskou komisi o stanovení jasných pravidel pro nakládání s bioodpady.

V dopise adresovaném ředitelce generálního ředitelství pro životní prostředí EU Catherine Day koalice vyjadřuje silné obavy z velkého zpoždění v přípravách některých legislativních opatření. Také ministři životního prostředí jednotlivých zemí EU na poslední schůzce v červnu požadovali urychlení prací na přípravě legislativy v oblasti nakládání s bioodpady.

Ještě na jaře komise věřila, že připravovaná směrnice o bioodpadech bude hotova do konce roku společně se strategií na ochranu půdy. Z pracovních verzí zveřejněných v roce 2001 a 2002 vyplývá, že klíčovým prvkem bude zabezpečení separace bioodpadů a stanovení norem pro kvalitní komposty. (ED 21/02/02)

Dle posledních zpráv však není dokončení strategie na ochranu půd plánováno dříve než na začátek příštího roku. Specifické požadavky a pravidla pro nakládání s bioodpady mohou následovat ještě s delším zpožděním. Prohlubuje se obava, že směrnice o bioodpadech "nikdy nespatří světlo světa" jak uvádí sdružení Assurre a logistická skupina komerčních subjektů pro obnovitelné zdroje (ED 03/06/04).

Koalice dále varuje, že bez přijetí dříve naplánovaných opatření pro nakládání s bioodpady v rámci opatření na ochranu půd, dojde k negativním dopadům jak na ekonomiku tak i na životní prostředí.

Bez této legislativy se například může stát, že v budoucnu postavená zařízení na využití bioodpadů budou nedostatečná a budou produkovat nekvalitní kompost. To by vedlo ke snížení důvěry odběratelů těchto produktů, narušení trhu a znečištění půd. Některé členské státy tak mohou zavést opatření, která povedou k zákazu aplikace všech bioodpadů na půdu. To by znamenalo rychlý obrat ke spalování bioodpadů namísto jejich recyklace, tedy ztrátu hodnotné organické hmoty.

"Pokud by takovýto trend nastal, bylo by jej obtížné zvrátit, protože již budou utraceny obrovské investiční prostředky", obává se koalice a její představitelé dále požadují: "Jasná pravidla jsou urgentně nutná. Měli bychom udělat krok výše v hierarchii odpadového hospodářství. Podporovat prevenci a recyklaci (front of the pipe), snížit riziko kontaminace a stanovit standardy pro kvalitní komposty."

Koalice reprezentuje širokou základnu zainteresovaných subjektů. Jmenovitě sdružení Assurre, které reprezentuje podnikatelské subjekty v odpadovém hospodářství, Mezinárodní asociaci pro pevné odpady (ISWA), Evropskou kancelář pro životní prostředí (EEB), sdružení Rreuse a Evropskou kompostárenskou asociaci (ECN) jejíž členem je také CZ Biom - České sdružení pro biomasu.

Připravil Jan Habart

Odkazy: Otevřený dopis koalice adresovaný generální ředitelce komisariátu pro životní prostředí Catherine Day.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Přijdou kompostárny rozvojem domovního a komunitního kompostování o práci?
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
Evropská komise byla opět vyzvána k urychlení příprav směrnice o bioodpadech
Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu
Krátké zprávy z Evropské kompostárenké sítě (ECN)
Sběr a komunitní kompostování domovních bioodpadů v ČR

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 19.7.2004
Poslední změna: 18.7.2004
Počet shlédnutí: 6894

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Evropská koalice podniků a nevládek: "Pravidla pro bioodpady je třeba stanovit co nejrychleji". Biom.cz [online]. 2004-07-19 [cit. 2024-06-15]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/evropska-koalice-podniku-a-nevladek-pravidla-pro-bioodpady-je-treba-stanovit-co-nejrychleji>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto