Odborné články

Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku

Ve dnech 7. a 8. října proběhl v Polsku ve městech Koszalin a Slupsk seminář o kompostování čistírenských kalů. Experti a provozovatelé ze 7 evropských zemí si vyměňovali svoje teoretické i praktické zkušenosti na poli otevřeného kompostování kalů. Součástí byly také exkurze na kompostárně města Koszalin ve Swianowe a města Slupsk.

První den semináře proběhl v konferenční místnosti technických služeb města Koszalin firmy PGK, která je provozovatelem skládky komunálních odpadů, nebezpečných odpadů a přilehlé kompostárny čistírenských kalů a bioodpadů a třídírny odpadů.

Seminář zahájil a účastníky přivítal ředitel firmy PGK pan Ucinski.

Obr. 1: Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
    
Obr. 2: Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku

Úvodní přednášku přednesl prof. Hermann ze zemědělské akademie v Bydgoszczi. Popsal situaci v kompostování v Polsku, kde je v současnosti zhruba 50 kompostáren včetně způsobu kontroly kvality vstupních kalů i výsledných kompostů. Jeho žena Dr. Harasimowiez také z akademie Bydgoszcz představila použití kompostu v zemědělství a při pěstování rychle rostoucích rostlin a dřevin. Dále provedl účastníky po kompostárně ve Swianowě Pawel Mania z PGK. Kompostárna je otevřená a zpracovává kaly společně se slámou a odpady ze zeleně.

Obr. 3: Kompostárna ve Swianowě
    
Obr. 4: Kompostárna ve Swianowě

V druhé části dne byly účastníci seznámeni Finnem Anderesenem s vývojem projektu kompostárny ve Swianowe a způsobu financování výstavby a s dánskými konzultanty z firmy NIRAS a Ramboll. V závěru dne seznámil přítomné Karsten Runge se situací v kompostování v Německu. První den byl zakončen neformální diskuzí v konferenční místnosti a družná diskuze pokračovala dále do pozdních hodin v hotelu Atlantic v Koszalině.

Druhý den byl zahájen prohlídkou velké kryté kompostárny pro 20.000 tun kalů ve Slupsku. Kompostárna přímo sousedí s ČOV ve Slupsku. Kompostárnou, průběhem kompostování od začátku až do konce, stejně jako způsobem zakládání a překopávání zakládek, použitím veškeré mechanizace, ale také celou ČOV nás postupně provedl technolog Andrzej Wojtowic.

Obr. 5: Kompostárny pro 20.000 tun kalů ve Slupsku
    
Obr. 6: Kompostárny pro 20.000 tun kalů ve Slupsku

Poté přímo na ČOV ve velkém konferenčním sále pokračoval seminář v představení kompostování v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a také situace v kompostování v České republice prostřednictvím Dalibora Vostala, člena CZ Biomu. Další velkou kompostárnu v jiném přímořském městě Swarzewo dále představil technolog Stanislaw Cytawa.

Obr. 7: Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku
    
Obr. 8: Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku

Na všech představených polských kompostárnách byly součástí technologie především nezbytné výkonné speciální překopávače, především od firmy BACKHUS, velké drtiče odpadů a bubnová síta.

Dvojdenní seminář nemohl zdaleka stačit pro výměnu všech podrobností a úskalí výroby kvalitního kompostu, proto se už nyní můžeme těšit na další setkání, tentokrát zřejmě přímo ve Slupsku.

Pro více informací můžete kontaktovat Ing. Dalibora Vostala, jednoho ze 3 českých účastníků na adrese: dalibor.vostal@vostal.cz. Více informací o polských kompostárnách se ale určitě objeví v nejbližší době na webu Biom.cz.

Článek byl publikován ve sborníku k akci: Kompostování čistírenských kalů.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Jak jsem povolil dovoz kalů z Německa
Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů
Slavnostní otevření Kompostárny Malešice
Environmentální aktivity členů CZ Biomu v Moldávii
Hnojivé účinky čistírenských kalů pro topoly
Úvodní článek ke sborníku z konference Materiálové a energetické využití odpadů
Bioodpad v Rakousku (1) Kompostárna Lobau
Kompostárna v Dražkovicích
Krátké zprávy z Evropské kompostárenské sítě (ECN)
VI. ročník Slovak Biomass Forum (21.-22.2. 2005), Bratislava, SR
Kompostování v Rakousku - farmářské kompostárny (1) Pregarten
Zajímavá technologie na kompostárně Moosdorf
1. výroční zasedání Evropské kompostárenské sítě
Několik poznámek k bioodpadům, zejména kalům z ČOV
Kompostárna Pitterling firmy Ekodendra
Kompostování čistírenských kalů
Šance pro kaly z komunálních ČOV
Čistírenské kaly - prokleté nebo životodárné?

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 27.10.2004
Poslední změna: 25.10.2004
Počet shlédnutí: 8315

Citace tohoto článku:
VOSTAL, Dalibor: Konference o kompostování čistírenských kalů v Polsku. Biom.cz [online]. 2004-10-27 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/konference-o-kompostovani-cistirenskych-kalu-v-polsku>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto