Odborné články

Informační kampaně radí občanům proč a jak třídit bioodpady

Přímo v ulicích 15 obcí a měst Plzeňského a Jihočeského kraje1 má veřejnost v průběhu měsíce září příležitost setkat se s pracovními týmy, které jim na informačních stáncích poradí, jak správně třídit bioodpady. Poté, co si veřejnost v ČR poměrně úspěšně osvojila třídění papíru, plastů a skla, je nezbytné zahájit ve městech také třídění bioodpadů.

Akce je součástí projektu „Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství“2 (zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství (zejména recyklace) v zapojených obcích v obou krajích. Nositelem projektu je CZ Biom – České sdružení pro biomasu3, které jako jednu z hlavních cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci.

Cílem informační kampaně v září je poutavou i odbornou formou zvýšit povědomí občanů o možnostech třídění a zpracování bioodpadů, které tvoří nejvýznamnější část v našem domovním odpadu. Zbytky potravin z našich domácností a odpad z údržby zahrádek rodinných domů tvoří zhruba 30 % hmotnostního podílu domovního odpadu. V drtivé většině případů zatím bohužel končí na skládkách odpadů jako součást směsného komunálního odpadu nebo na černých skládkách v příkopech cest apod. Ve skutečnosti jsou hodnotnou a cennou surovinou, kterou lze zpracovat v kompostárnách nebo v bioplynových stanicích a vyrábět z ní kvalitní hnojivo a dokonce i ekologickou elektřinu a teplo. Zatímco v Rakousku nebo v Německu je třídění a recyklace bioodpadů naprostou samozřejmostí, v obcích a městech ČR se s nimi setkáme jen vzácně. Z ekologických, legislativních i ryze praktických důvodů je nezbytné tento stav i u nás změnit.

Informační stánky veřejnosti nabízejí kromě informačních materiálů a rad také mnoho praktických ukázek. Například domácí kompostér, který je vyroben z recyklovaného plastu a slouží ke zpracování bioodpadů z domácnosti a ze zahrad. Dále jsou k vidění speciální nádoby i koše na tříděný sběr bioodpadů přímo v domácnostech a speciálně upravené kontejnery s tzv. řízenou aerací na třídění bioodpadů o objemu 140 l a 240 l. Pro zájemce jsou připraveny ukázky sáčků a pytlů vyrobených z biologicky rozložitelných plastů, a také vzorky kompostů a digestátů. Každý se může přesvědčit, že tato kvalitní hnojiva nezapáchají a jsou obdobou zeminy. Pro školní třídy je navíc na info stáncích připraven naučný program a pro starší jsou pak soutěžní otázky s možností získání ceny pro výherce.

Poznámky

  1. V Plzeňském kraji jsou to tyto obce: Bezdružice, Černošín, Kladruby, Horšovský Týn, Hradec, Přeštice, Dobřany, Zruč – Senec, Rokycany, Spálené Poříčí, Blovice, Švihov, Horažďovice. V Jihočeském kraji jsou to tyto obce: Hartmanice a Mladá Vožice. Partnerem projektu je také Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.
  2. Projekt je financován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (MŽP).
  3. CZ Biom – České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice a propagující technologie pro udržitelný rozvoj.

Článek byl publikován v rámci projektu Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového hospodářství obcí a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Ako predpovedať budúci vývoj množstva TKO
Pilotní projekt ve Švihově potvrdil úspěšnost komunitního kompostování
Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Výroba a použití mulčovacích folií z recyklovaného papíru
Výsledky pilotního projektu v Uherském Hradišti sledujícím nakládání s bioodpadem
Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství přináší dobré výsledky
Vzdelávanie ako prostriedok rozvoja a skvalitňovania poskytovaných služieb v odpadovom hospodárstve
Informovanosť obyvateľstva pri rozvoji využívania bioodpadu
Pilotní projekty odděleného sběru bioodpadu v Bílině
Sběr a využívání odpadů ze zahrad

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 21.9.2007
Poslední změna: 20.9.2007
Počet shlédnutí: 6029

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Informační kampaně radí občanům proč a jak třídit bioodpady. Biom.cz [online]. 2007-09-21 [cit. 2024-07-16]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/informacni-kampane-radi-obcanum-proc-a-jak-tridit-bioodpady>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto