Odborné články

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano

Většina informací obsažených v článku pochází od Enza Favoina, který celou exkurzi organizoval.

Na této škole jsme navštívili laboratoř pro stanovování respirace. Dříve měřili statický respirační index, který se ukázal pro současné potřeby - zejména pro stanovování respirace / stabilizace komunálního odpadu prošlého mechanicko-biologickou úpravou - jako nedostačující, proto vyvinuli dynamickou metodu, která umožňuje zkoumání větších vzorků a velmi rychlé získání výsledku (od jednoho do čtyř dnů - jakmile se dosáhne lag fáze, tak je možné experiment ukončit). Rozdíl mezi statickými a dynamickými metodami spočívá v absenci (u statických) či přítomnosti (u dynamických) průběžné aerace.

Velmi zjednodušeně celé měření probíhá zhruba takto:

  • do reaktorů od firmy Costech se vloží vzorek (se známou hmotností, vlhkostí, spalitelnými látkami, pH, vodivostí, apod.),
  • nastaví se úroveň aerace - obvykle se optimalizuje na průměrnou koncentraci kyslíku v reaktoru - min. 15%,
  • kontinuálně jsou zaznamenávány hodnoty teploty fermentovaného materiálu, obsahu O2, CO2 na výstupu z reaktoru, přívodu vzduchu a vypočítáván dynamický respirační index (DRI),
  • maximální hodnota DRI je považována za hlavní měřítko respirační aktivity.

Exkurze proběhla v rámci twinning projektu "Centrum pro hospodaření s odpady" CZ/00//IB/EN-02

Literatura:
Adani, F., Lozzi, P., Genevini, P.: Determination of Biological Stability by Oxygen Uptake on Municipal Solid Waste and Derived Products. Compost, Science & Utilization (2001), Vol. 9, No. 2, 163-178.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Možnosti intenzifikace zrání kompostu
Aerobní fermentace substrátu na bázi čerstvé a biozplynované travní fytomasy
Mater-Bi, biodegradabilní plast nejen na výrobu sáčků pro sběr BRKO

Předchozí / následující díl(y):

Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (6) suchá stabilizace firmy Ecodeco
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (4) Compostaggio Lodigiano S.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (5) kompostárna FerGEO
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (1) Miláno východ
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (3) Kompostárna Berco s.r.l.
Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (2) Cinisello Balsamo

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 14.4.2003
Poslední změna: 13.4.2003
Počet shlédnutí: 7441

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín, GRYGARA, Martin: Nakládání s biologickými odpady v provincii Miláno (7) Universita degli studi di Milano. Biom.cz [online]. 2003-04-14 [cit. 2024-07-13]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/nakladani-s-biologickymi-odpady-v-provincii-milano-7-universita-degli-studi-di-milano>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto