Odborné články

Čerpadla Wangen – řešení i pro vaši bioplynovou stanici

S rozvojem zemědělských bioplynových stanic v ČR začínají stávající provozovatelé ale i řada firem zabývajících se jejich výstavbou, řešit otázku přesného a spolehlivého dávkování pevného substrátu do fermentoru. Technologie aplikovaná na doposud postavených zařízeních spočívá převážně ve využití stacionární míchárny (stacionárního krmného vozu) nebo zásobníku s posuvným mechanismem, jehož pomocí je substrát dopravován k dávkovacímu šneku.

 
Obr. 1: Čerpadlo Wangen Bio-Mix
Obr. 2: Šnekové plnění fermentoru (nahrada)
 

V případě mícháren je naložený materiál ještě promíchán a nařezán. Samotné plnění pevné složky biomasy do fermentoru je na převážné většině bioplynových stanic realizováno za použití různých šnekových dopravníků. Tento způsob dopravy materiálu do fermentoru má však mnoho nevýhod, jako jsou např.:

  1. Vstupní materiál musí mít takové parametry, aby jej šnekový dopravník dokázal dopravit do fermentoru, tj. požadovanou sušinu, délku a samozřejmě musí být bez cizích těles (kameny).
  2. Zásobník nebo stacionární míchárna musí být v těsné blízkosti fermentoru z důvodu omezené délky šnekových dopravníků, což však mnohdy vyžaduje dodatečné terénní úpravy.
  3. I při použití velmi kvalitního materiálu trubek a šneků dojde vlivem opotřebení materiálu k prodření stěn šnekového dopravníku a je nutná jeho celková výměna.

Všechny výše uvedené problémy mají jednoduché řešení.

Německá firma Wangen-Pumpen GmbH, která je již od roku 1969 zaměřena na výrobu čerpadel pro speciální aplikace, přichází na český trh s čerpadlem pod názvem Wangen Bio-Mix. Toto speciální vřetenové čerpadlo s excentricky uloženým šnekem je vhodné k dopravě téměř všech látek od nízko až po vysokoviskózní média. Na bioplynových stanicích nalezne uplatnění především pro plnění kukuřičné siláže, senáže, GPS, slamnatého hnoje, slepičin, zbytků jídla či zeleniny a dalších kofermentů, které se v čerpadle míchají s tekutou složkou v poměru 1:4 (pevná:tekutá část). Tekutá složka může být tvořena obsahem fermentoru, kejdou či digestátem. Pro plnění tekutiny do čerpadla Wangen Bio-Mix je doporučeno používat rovněž vřetenová čerpadla Wangen, pod označením KL-S. Čerpadlo tohoto typu s výkonností 3 – 400 m3/hod a s tlakem až 16 barů, má na bioplynové stanici díky své vyspělé technologii konstrukce mnohem širší uplatnění. Lze jej využít k přečerpávání materiálu mezi fermentory, promíchávání materiálu ve fermentoru a k dopravě digestátu z koncového skaldu.

 
Obr. 3: Šnekové plnění fermentoru
Obr. 4: Wangen - schema bioplynky
 

Jednoduchá konstrukce, snadná údržba a schopnost dopravovat i látky o vysoké viskozitě předurčují tyto čerpadla k využití nejen na nových ale i na stávajících bioplynových stanicích. Čerpadla Bio-Mix jsou použitelné pro agregaci se všemi běžně používanými stacionárními míchárnami, kontejnery s posuvným dnem a plnícími šneky. Široký sortiment přírub a modulární konstrukce umožňují snadné napojení těchto čerpadel do stávajících provozů bez nutnosti velkých úprav. Použití čerpadel Wangen v mobilním provedení je tudíž vhodné i pro případné opravy či repasy stávajícího systému plnění. Jedinečné vlastnosti těchto čerpadel vycházejí z vyspělé konstrukce excentrického šneku (vřetena) vloženého do statoru z tvrzené gumy. Tato konstrukce umožňuje dopravovat naředěný materiál do vzdálenosti až 150 metrů s převýšením 10 metrů.

 
Obr. 5: Wangen - KL-S
Obr. 6: Wangen - Bio-Mix
 

Čerpadla Wangen Bio-Mix jsou standardně vyráběna s plnícím tlakem 4 a 6 barů a výkonností 30 – 80 m3/hod. Velký míchací zásobník v provedení Heavy-Duty, slouží nejen k optimálnímu promíchání pevné a tekuté složky vstupní biomasy, ale také k zachycení cizích nebezpečných předmětů jako jsou např. kameny. Díky několika otvorům po obou stranách zásobníku lze snadno zachycené předměty vyjmout a zásobník vyčistit.

Dokonalé promíchání pevné a tekuté složky vstupní biomasy již před vstupem do fermentoru umožňuje rychlejší zapojení nového materiálu do procesu fermentace a snižuje se tak i nárok na následné promíchávání materiálu přímo ve fermentoru.

Čerpadla Wangen určená pro bioplynové provozy nabízí na českém trhu společně s dávkovačem pevného substrátu značky Trioliet Firma TRIOL CZ a.s. Spojení těchto dvou strojů se v západní Evropě zatím velice osvědčilo.

Staňte se také členy CZ Biomu, inzerujte zdarma a rozšiřte naše řady. V současné době registrujeme více než 100 členů - firem, které se zabývají biomasou, bioplynem a obnovitelnými zdroji. Podmínky a výhody členství najedete zde: https://biom.cz/cz/o-biomu/clenstvi

PR článek

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Netekutá fermentace substrátů ze zemědělské činnosti
Hlavní zásady přípravy výstavby bioplynové stanice
Bioplynové stanice jako zařízení na zpracování vedlejších živočišných produktů
Problematika zápachu na bioplynových stanicích
Bioplynové stanice na využití bioodpadů

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování, Bioplyn

Datum uveřejnění: 6.10.2010
Poslední změna: 6.10.2010
Počet shlédnutí: 5332

Citace tohoto článku:
SRB, Karel: Čerpadla Wangen – řešení i pro vaši bioplynovou stanici. Biom.cz [online]. 2010-10-06 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/cerpadla-wangen-reseni-i-pro-vasi-bioplynovou-stanici>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto