Odborné články

Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar

Jednofázová sklizeň rychlerostoucích dřevin je v ČR velmi čerstvým tématem. Jelikož je provoz speciální řezačky poměrně nákladný a využití stroje velmi ovlivňuje celkovou ekonomiku sklizně a tedy celé plantáže, je dobré tomuto segmentu věnovat větší pozornost.

Obr. 1: Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar

Podívejme se na zkušenosti s jednofázovou sklizní RRD řezačkou Class Jaguar 890 z Rakouska včetně doporučení na maximální využití stroje, které byly publikovány v časopise Agrobioenergía 4/2009.

První zkušenosti se sklizní rychlerostoucích dřevin řezačkou Class Jaguar 890 se speciálním adaptérem mají rakouští sousedé již ze zimy 2008. Výkonnost řezačky se vlivem velikosti a tvaru sklízené plochy, délkou řádku a výnosem plantáže pohybuje od 25 do 60 t/hod. Při obsahu sušiny 45 % a nákladech na řezačku 320 Eur/hod (cca 8 300 Kč/hod) bez DPH jsou náklady na štěpku 11 až 28 Eur/t. Vedle toho je třeba uvažovat ale také náklady na dopravu řezačky.

S ohledem na sklizeň řezačkou by výsadba porostu RRD měla být co nejvíce rovnoměrná a maximální průměr kmenů při sklizni 15 cm. Vyšší průměry způsobují nárůst nákladů (stroj nemůže kmen již zpracovat), a proto je lepší raději o rok časnější sklizeň. Případné zabuřenění plantáže není pro sklizeň limitující, nicméně výrazně snižuje kvalitu štěpky.

Optimální využití řezačky

Logistika štěpky je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících ekonomiku celé plantáže. Řezačka představuje nejdražší stroj v celém řetězci sklizně RRD, proto je potřeba se při sklizni vyhnout jakýmkoliv prostojům. Zkrácení pracovního času stroje je možné vlivem intenzivnějšího proudění biomasy řezačkou (a tedy optimálním průměrem sklízených kmenů), ale zejména optimálním způsobem dopravy štěpky.

Obr. 2: Řezačka Claas Jaguar 890 v číslech

Výzkum realizovaný v EU, hodnotící 4 různé logistické řetězce s ohledem na maximální využití stroje a vzdálenost k odběrateli, vyhodnotil jako nejefektivnější způsob sběru a dopravy štěpky systém vytvoření dočasného skladu ve vzdálenosti max. 3 km od plantáže. Dočasný sklad (volná plocha s pevným podložím), na který je při sklizni svážena traktory štěpka, musí být hlavně přístupný pro velkoobjemové kamiony (90 m3).

Vzdálenost odběratele štěpky je zde hlavním limitujícím faktorem. Plný text hodnocených logistických variant s ohledem na vzdálenost dopravované štěpky naleznete na on-line portálu www.biom.cz. Podobné hodnocení jednofázové sklizně v našich podmínkách zatím chybí. V dohledné době ale budeme moci přinést hodnocení sklizně plantáže RRD řezačkou NewHolland z reálných podmínek v ČR¨.

Článek z časopisu Agrobioenergía, upravila Leona Šimková

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Provedení odhadu výnosu plantáže RRD nedestruktivní metodou
Křídlatka jako energetická plodina
První sklizeň rychlerostoucích dřevin řezačkou NewHolland v ČR se uskutečnila v Posadově
Topoly a vrby pro energetiku

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny

Datum uveřejnění: 3.2.2014
Poslední změna: 14.1.2014
Počet shlédnutí: 14547

Citace tohoto článku:
ŠIMKOVÁ, Leona: Logistika sklizně plantáže RRD řezačkou Class Jaguar. Biom.cz [online]. 2014-02-03 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/logistika-sklizne-plantaze-rrd-rezackou-class-jaguar>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
03 Feb 2014 09:38 Kiki
- cena???
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto