Odborné články

Shrnutí přínosu novely zákona o odpadech pro kompostování

Poslední znění novely zákona o odpadech, která se zabývá mimo jiné kompostováním, je možné nalézt v senátním tisku č. 329. Kompostování bude ovlivněno zejména následujícími třemi úpravami:

1) Odpad ze zeleně

Poslanecký návrh novely zákona umožňuje obcím a městům vydat obecně závaznou vyhlášku, která určí systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

  • Veřejnou zelení je myšleno: parky, lesoparky, sportoviště, hřiště, travnaté plochy.
  • Zeleným kompostem je myšlen substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků.

Konkrétně to bude znamenat, ze obec bude moci přikázat vyhláškou oddělený sběr odpadu ze zeleně (veřejná zeleň i zeleň od občanů) a po jejím zkompostování jej zpět aplikovat na veřejnou zeleň v obci. Výhodou je zjednodušení zavádění kompostování odpadů ze zeleně v obcích. Takto vyrobený kompost nemusí podléhat vzorkování, ale může být automaticky aplikován do obecní zeleně. Musí být však zajištěno, že k odpadu ze zeleně nebude přimícháván kuchyňský odpad, který by mohl obsahovat patogenní organismy.

(Návrh zákona tak umožňuje postupovat v souladu s přírodou: listí a větve, které spadnou na zem, se mohou rozpadnout na kompost i bez přísného dohledu hygieniků. Ostatně tak je to v přírodě zcela běžné...)

2) Provoz malých zařízení k nakládání s bioodpady

Zde se umožňuje provozovat malá zařízení na využívání biologicky rozložitelných odpadů (dále BRO) do 10 t/rok bez souhlasu k provozování zařízení, ale pouze s kladným vyjádřením obecního úřadu s rozšířenou působností. (Očekává se, že malé obce začnou budovat malá kompostoviště, aniž by k tomu potřebovaly složitější techniku, nebo provádět složitá měření a vzorkování. Ostatně tak to funguje bez problémů již několik let na Slovensku.)

3) Vyhláška MŽP o BRO

MŽP vydá vyhlášku, kde určí:

  • způsoby zpracování BRO,
  • technické požadavky na vybavení a provoz zařízení na zpracování a úpravu BRO,
  • obsah provozního řádu,
  • požadavky na kvalitu vstupních materiálů,
  • způsob zařazování upravených BRO do skupin dle způsobu jejich využití,
  • limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek,
  • četnost a metody vzorkování.

(Vydání vyhlášky by mělo zjednodušit nakládání s BRO, vést k rozvoji využití a úpravy BRO a zajistit dodržování správné praxe nakládání s bioodpady.)

Článek byl uveřejněn v rámci přípravy vyhlášky o biologických metodách zpracování BRO.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (2)
Komunitní kompostování v obcích podle zákona o odpadech
Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (1)
Decentralizované kompostování
Využívání odpadů ke hnojení podle legislativy odpadů
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
Kompostovanie a právne predpisy v SR

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 30.3.2006
Poslední změna: 29.3.2006
Počet shlédnutí: 8550

Citace tohoto článku:
KROPÁČEK, Ivo: Shrnutí přínosu novely zákona o odpadech pro kompostování. Biom.cz [online]. 2006-03-30 [cit. 2024-07-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/shrnuti-prinosu-novely-zakona-o-odpadech-pro-kompostovani>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto