Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

bioodpady a kompostování

Publikace k tématu: bioodpady a kompostování

Časopis BIOM 3/19 - Ohlédnutí za zkušenostmi s biomasou a bioplynem

stáhnout pdf

Časopis Biom 1/2019 Půda a organická hmota

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2018 Změna legislativy v OZE aneb Velký třesk 2

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Velký třesk v oblasti obnovitelných zdrojů může vyvolat novela zákona o podporovaných zdrojích. Právě v době její uzávěrky bylo zahájeno meziresortní připomínkové řízení.>>>

Časopis Biom 2/2018 Biomasa v dopravě

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně životního prostředí.>>>

Časopis Biom 1/2018

stáhnout pdf
rok:  2018   štítky:  bioodpady a kompostování biopaliva spalování biomasy alternativní paliva energetický management bioplyn biomasa pelety a brikety obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V tomto čísle jsme se zaměřili na řešení problémů s pojištěním bioplynových stanic. Hned v úvodním článku Vás seznámíme s novým komplexním pojištěním, které bylo pro CZ Biom ušité na míru.>>>

Časopis Biom 4/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2017

stáhnout pdf

Časopis Biom 3/2016

stáhnout pdf

Časopis Biom 2/2015

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    
  štítky:  bioodpady a kompostování alternativní paliva biopaliva spalování biomasy obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  0

V třídění a využivání biologicky rozložitelných odpadů máme v Česku co zlepšovat. Pro někoho je povinné třídění bioodpadů obtíží, pro jiného příležitostí.>>>

Časopis 1 2015

stáhnout pdf

Využití technických prostředků pro technologii zpracování bioodpadu kontrolovaným kompostováním na malých hromadách

stáhnout pdf
autor:  Ing. Petr Plíva, CSc.; Ing. Antonín Jelínek, CSc.; Ing. Mária Kollárová/Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2006
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Změna charakteru zemědělské výroby, nezbytnost údržby krajiny, velká produkce odpadu organického původu z lidské činností a snaha o dodržení zásad ochrany životního prostředí vede k nutnosti řešit>>>

Výroba kompostů s různou objemovou hmotností

stáhnout pdf
autor:  Amitava Roy, Stanislav Laurik, Petr Plíva/VÚZT    rok:  2010
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Metodika, jejímž cílem je poskytnout podnikům a dalším subjektům, které se zabývají zpracováváním biologicky rozložitelných odpadů pomocí technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše>>>

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

stáhnout pdf
autor:  Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina, Jaromír Manhart, Kamila Součková/MŽP    rok:  2011
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Tato publikace vytvořená v rámci projektu "Technická asistence Fondu soudržnosti" poskytuje návod starostům a zastupitelům obcí k realizaci projektů systemů separace bioodpadu, tj.>>>

Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem

stáhnout pdf
autor:  Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Jaroslav Váňa, CSc./MŽP ve spolupráci s Českým ekologickým ústavem    rok:  2001
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

V předkládané příručce jsou rozvedeny postupy odděleného sběru a materiálového využití biologicky rozložitelných odpadů obsažených v komuním odpadu.>>>

Metodický návod odboru odpadů MŽP - Komunitní/obecní kompostárna

stáhnout pdf
autor:  Ministerstvo životního prostředí    rok:  2012
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Kompostování – řešení problému s odpady

stáhnout pdf
autor:  Hnutí DUHA    rok:  2006
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Drtivá většina českých komunálních odpadů – kterých soustavně přibývá – končí na skládkách nebo ve spalovnách. Třídí a recykluje či kompostuje se necelých 16 %.>>>

Jak správně kompostovat

stáhnout pdf
autor:  Ivo Kropáček/Hnutí DUHA, Jan Habart/Česká zemědělská univerzita    rok:  2005
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Zde se dozvíte, jak udělat z odpadů snadno a levně kvalitní hnojivo.

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování

stáhnout pdf
autor:  Pavel Zemánek a kolektiv    rok:  2010
  štítky:  bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Publikace "Biologicky rozložitelný odpad a kompostování" je zaměřena na problematiku technického a organizačního zajištění přípravy zařízení na zpracování BRO kompostováním.>>>

Výroba bioplynu z čerstvé travní hmoty

stáhnout pdf
autor:  Jakub Živný    rok:  2011
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie bioplyn
diskuse:  0

Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby bioplynu z čerstvé travní hmoty, která vzniká při pravidelném sekání v parcích a okrajových částech obcí a měst.>>>

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů - 2.část

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biomasa bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Konkurenceschopnost bioenergetických produktů - 1.část

stáhnout pdf
autor:  Výzkumný ústav zemědělské techniky    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie biomasa bioodpady a kompostování
diskuse:  0

Bioodpad-bioplyn-energie

stáhnout pdf
autor:  České ekologické manažerské centrum    rok:  2009
  štítky:  obnovitelné zdroje energie bioodpady a kompostování bioplyn
diskuse:  0

Bioplyn vyrobený z odpadů je považován za obnovitelný zdroj energie a elektrickou i tepelnou energii z něj vyrobenou za energie z obnovitelných zdrojů.>>>

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa
diskuse:  0

Sdružení CZ Biom vypracovalo pro potřeby Státního fondu životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou kompostáren určených ke zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů>>>

Výstavba komunálních bioplynových stanic s využitím BRKO

stáhnout pdf
autor:  CZ Biom - České sdružení pro biomasu    rok:  2009
  štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn
diskuse:  1

Sdružení CZ Biom vypracovalo ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí tuto příručku zabývající se problematikou bioplynových stanic určených pro zpracování komunálních odpadů včetně BRKO v>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png