Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

země

Publikace k tématu: země

Časopis Biom 1/2019 Půda a organická hmota

stáhnout pdf

Obnovitelné zdroje energie v EU a ve světě

stáhnout pdf
autor:  RNDr. Martin Bursík    rok:  2012
  štítky:  slunce voda obnovitelné zdroje energie vítr biomasa země
diskuse:  0

Prezentace přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Tepelná čerpadla

stáhnout pdf
autor:  Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.    rok:  2012
  štítky:  budovy země vytápění
diskuse:  0

Prezentace 4. přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

stáhnout pdf
autor:  Cambridgeská univerzita pro vedení v udržitelnosti / Glopolis    rok:  2012
  štítky:  voda vítr obnovitelné zdroje energie země slunce
diskuse:  0

Cílem této zprávy je poukázat na možnosti, které existují v oblasti obnovitelných zdrojů z hlediska rozsáhlé přeshraniční spolupráce, vytváření pracovních míst a možného růstu s cílem posílit dialog>>>

Tepelná čerpadla - energie prostředí

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jiří Beranovský, František Macholda, Jan Truxa/EkoWATT    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie země
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se tepelných čerpadel - energie prostředí

Využití geotermální energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Iveta Špičková, Ing. Jana Šturcová, Ing. Martina Šudřichová    rok:  2010
  štítky:  obnovitelné zdroje energie země
diskuse:  0

Geotermální energie je produktem pochodů v zemské kůře. Je vázána na teplo suchých hornin nebo na geotermální vody, a to na teplotní úrovni, která je využitelná k přímé spotřebě.>>>

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2000
  štítky:  kapalná biopaliva voda spalování biomasy vítr obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn země slunce
diskuse:  0

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např.>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png