Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Časopis Biom 2/2018 Biomasa v dopravě

stáhnout pdf
rok:  2018
štítky:  bioodpady a kompostování kapalná biopaliva biopaliva spalování biomasy alternativní paliva bioplyn biomasa obnovitelné zdroje energie

Otevíráme tentokrát kontroverzní téma biopaliva v dopravě. Často jsme svědky diskuzí, zda biopaliva skutečně přispívají k ochraně životního prostředí. Evropská legislativa s biopalivy stále počítá, proto v úvodním článku představíme, co přinese nové znění směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a jak ovlivní rámec pro rozvoj biopaliv mezi lety 2020–2030. V dalším článku Vás seznámíme s projektem Thünského institutu, který ve spolupráci s osmi partnery prozkoumal emise skleníkových plynů vznikající při pěstování řepky. Zaznamenali jsme také novinku ve vozovém parku společnosti Toyota, která zveřejnila prototyp vozu s flexibilní možností volby paliva. Uvedeme také, které dva členské státy dosahují cílů EU 2020, týkajících se podílu OZE v dopravě, jak si stojí biopaliva ve Švédsku a na čem právě Švédi spolupracují s Finskem. V článku z exkurze do Německa upozorníme také na tři výjimečné projekty týkající se biometanu, syntézního plynu a zpracování bioodpadu, které nás mohou inspirovat na cestě ke zvyšování podílu OZE v dopravě. V závěru ještě sdílíme zkušenosti s výrobou etanolu v ČR, které ukazují, že biopaliva si při snižování uhlíkové stopy vedou skutečně dobře.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png