Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

voda

Publikace k tématu: voda

Časopis Biom 1/2016

stáhnout pdf

Obnovitelné zdroje energie v EU a ve světě

stáhnout pdf
autor:  RNDr. Martin Bursík    rok:  2012
  štítky:  slunce voda obnovitelné zdroje energie vítr biomasa země
diskuse:  0

Prezentace přednášky z komplexního vzdělávacího programu pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov.

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

stáhnout pdf
autor:  Cambridgeská univerzita pro vedení v udržitelnosti / Glopolis    rok:  2012
  štítky:  voda vítr obnovitelné zdroje energie země slunce
diskuse:  0

Cílem této zprávy je poukázat na možnosti, které existují v oblasti obnovitelných zdrojů z hlediska rozsáhlé přeshraniční spolupráce, vytváření pracovních míst a možného růstu s cílem posílit dialog>>>

Energie vody

stáhnout pdf
autor:  Karel Srdečný, Jan Truxa, Jiří Beranovský/EkoWATT    rok:  2010
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Infolist společnosti EkoWATT týkající se energie vody.

Malé vodní elektrárny a životní prostředí

stáhnout pdf
autor:  Edvard Sequens/Calla – Sdružení pro záchranu prostředí    rok:  2009
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Obnovitelné zdroje energie, kam v geografických podmínkách České republiky patří i energie vodní, musí hrát stále dominantnější roli v tzv. energetickém mixu.>>>

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak?

stáhnout pdf
autor:  Libor Šamánek/Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.    rok:  2011
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

Česká republika je svou geografickou polohou (leží na rozvodí tří moří, řeky zde pramení) přímo předurčena k využití vodní energie v malých vodních elektrárnách (MVE).>>>

Vodní energie

stáhnout pdf
autor:  Ing. Milan Říha    rok:  2010
  štítky:  voda obnovitelné zdroje energie
diskuse:  0

V České republice pramení mnoho řek, jejichž hydroenergetický potenciál je rozptýlen převážně v malých tocích.>>>

Metody hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE

stáhnout pdf
autor:  EkoWATT    rok:  2000
  štítky:  kapalná biopaliva voda spalování biomasy vítr obnovitelné zdroje energie biomasa bioplyn země slunce
diskuse:  0

Zpracování jednotlivých metod hodnocení vhodnosti a výtěžnosti OZE pro účely energetických bilancí a energetické statistiky a pro účely regionálního územního plánování, např.>>>

 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png