Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Kompostování – řešení problému s odpady

stáhnout pdf
autor:  Hnutí DUHA    rok:  2006
štítky:  bioodpady a kompostování

Drtivá většina českých komunálních odpadů – kterých soustavně přibývá – končí na skládkách nebo ve spalovnách. Třídí a recykluje či kompostuje se necelých 16 %. Ale obce a města mohou účinně snížit svoji produkci odpadu, pokud aktivně podpoří domácí a komunitníkompostování. Výzkum Hnutí DUHA potvrdil, že některé radnice a obecní úřady už
podnikly první úspěšné kroky. Tento informační list navrhuje praktická opatření, která mohou
dělat i další.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png