Knihovna pro šetrné budovy a obnovitelné zdroje energie

Knihovna

ok


knihovna

Výroba bioplynu z čerstvé travní hmoty

stáhnout pdf
autor:  Jakub Živný    rok:  2011
štítky:  bioodpady a kompostování obnovitelné zdroje energie bioplyn

Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby bioplynu z čerstvé travní hmoty, která vzniká při pravidelném sekání v parcích a okrajových částech obcí a měst. V literárním přehledu je nejprve podrobně rozebrána obecná problematika výroby bioplynu. Dále jsou rozebrány vlastnosti materiálů vhodných pro výrobu bioplynu se zaměřením na travní hmotu. V praktické části je vytvořen modelový příklad, na kterém je znázorněno, jak by bioplynová stanice pro zpracování čerstvé travní hmoty mohla probíhat ve skutečnosti, v návaznosti na sklizňovou linku. Také jsou navrženy způsoby jak nakládat s produkty bioplynové stanice, aby byla tato možnost výhodná z ekonomického hlediska.

Komentáře:
 Knihovna je součástí projektu "Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov", jehož realizaci umožnila podpora z Operačního programu Praha Adaptabilita.

logo-oppa-praha.png